Αυξομείωση μεγέθους γραμμάτων.
19 Απρ

Σκέψεις πάνω στα χωρία: κατά Μάρκον ιδ 40 & Ιωάννου ζ 46

Γράφτηκε από τον 

εύρεν αυτούς πάλιν καθεύδοντας (Μάρκου ιδ΄40). 
Ο Ιησούς αγωνιά. Προσεύχεται. Και οι μαθηταί κοιμούνται. Ο Ιησούς τους παρακαλεί να γρηγορήσουν μαζί του. Κι αυτοί πάλιν κοιμούνται. Ο Ιησούς μένει μόνος στη θανάσιμη αγωνία του...
Οι μαθηταί αγαπούν τον Διδάσκαλο. Όμως δεν μπορούν να τον παρακολουθήσουν. Όσα άρχισαν να διαδραματίζωνται είναι πέραν από τις δυνάμεις των, από τη δυνατότητα αφομοιώσεως και παρακολουθήσεως. Το πάθος του Ιησού εκτυλίσσεται σ’ ένα πεδίο απρόσιτο στον πεσμένο άνθρωπο. Εκεί μόνο ο Ιησούς μπορεί να σταθή άγρυπνος, να προχωρήση ως το τέλος. Στα μεγάλα ύψη δεν μπορούν να φθάσουν όλοι οι ορειβάται, ιδίως εκείνοι, που δεν είναι εφωδιασμένοι με συσκευή οξυγόνου. Παθαίνουν ναυτία. Έτσι σταματούν πιο κάτω από την κορυφή. Οι μαθηταί έμειναν λίγο πιο κάτω από την κορυφή του πάθους, νικημένοι από την ναυτία της ανθρωπίνης αδυναμίας. Επάνω, στην Κορυφή ανέβηκε μόνο ο Ιησούς. Χωρίς την ενίσχυσι του οξυγόνου της πίστεως δεν μπορεί κανείς εύκολα ν’ ακολουθήση τον Ιησού. Ο Ιησούς προχωρεί εμπρός και άνω. Στην κορυφή της αγιότητος, της αυτοθυσίας, της δόξης. Χωρίς το εφόδιο της πίστεως ο άνθρωπος μένει πίσω «καθεύδων», μη μπορώντας ν’ ανεβή μαζί με τον Ιησού στις Κορυφές.
Ο Ιησούς είναι μόνος στην κορυφή της Γεθσημανή. Γύρω του σφυρίζουν οι άνεμοι των ανθρωπίνων πειρασμών. Όμως ο Ιησούς επάτησε την κορυφή της αυτοθυσίας. Τριάντα τρία χρόνια ζούσε για τη στιγμή αυτή. Και τώρα είναι εκεί. Και στις κορυφές είναι φυσικό να σφυρίζουν οι άνεμοι. Ο Ιησούς σείεται σαν δρυς από το σεισμό της αγωνίας. Όμως δεν λυγίζει. Οι στιγμές έχουν ένα τραγικό κοσμογενικό μεγαλείο. Τρεχούμενα σύννεφα σκεπάζουν το φεγγάρι. Σκοτεινιάζει. Ο Ιησούς αποτελειώνει την προσευχή του. Όταν κατέβηκε από την Κορυφή «εύρεν αυτούς πάλιν καθεύδοντας».
«Η του σωτήρος ψυχή ανθρωπίνως εταράττετο» (Ωριγένης, ΥΙ 456).

ως ούτος ο άνθρωπος (Ιωάννου ζ’ 46)
Η πρώτη προσπάθεια των Φαρισαίων να συλλάβουν τον Ιησούν αποτυγχάνει. Οι υπηρέτες, που έστειλαν γι’ αυτό το σκοπό, γύρισαν άπρακτοι. Κι’ όταν τους ρώτησαν: «Διατί ουκ ηγάγατε αυτόν;» Εκείνοι απάντησαν μ’ ένα στόμα: «Ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος, ως ούτος ο άνθρωπος». Εστάλησαν να συλλάβουν και συνελήφθησαν οι ίδιοι... Ο Ιησούς κερδίζει έτσι την πρώτη φάσι της μάχης. Αφίνει επίτηδες τη δύναμί του να εξουδετερώση όσους τον εχθρεύονται. Χωρίς καμμιά ιδιαίτερη προσπάθεια. Οι υπηρέτες μένουν εμβρόντητοι εμπρός στο στόχο τους. Ο Ιησούς θέλει μ’ αυτό να φανερώση πώς ό,τι θ’ ακολουθήση δεν είναι από δική του αδυναμία, αλλά από την παντοδύναμη θέλησί του για τη σωτηρία του ανθρώπου. Το πάθος του θα είναι εκούσιο. Διαφορετικά οι δήμιοί του δεν θα μπορούσαν ούτε να τον αγίξουν.
Η ιστορία των δημίων του Ιησού, που αιχμαλωτίζονται απ’ Αυτόν συνεχίζεται. Πολλοί απ’ όσους θέλησαν ν’ ασχοληθούν με τον Ιησούν για να συντρίψουν επί τέλους τον «ενοχλητικό αυτόν άνθρωπο», έγιναν οπαδοί του. Υπάρχουν και οι μάρτυρες «από δημίων». Είναι αυτοί, που την τελευταία στιγμή, πριν εκτελέσουν τους χριστιανούς μάρτυρας, πήδηξαν και οι ίδιοι στο στρατόπεδο των χριστιανών. Και εμαρτύρησαν μα ζ{ τους. Ο Ιησούς διωκόμενος εξακολουθεί να διώκη. Πολεμούμενος να αιχμαλωτίζη. Αποδοκιμαζόμενος να κυριαρχή. Όσοι απλώνουν χέρι για να συλλάβουν τον Ιησού, τελικά συλλαμβάνονται οι ίδιοι. Γίνονται αιχμάλωτοι της αγάπης του.
«Ο Ιησούς ίσταται μόνος. Μόνος και μεταξύ εκείνων, τους οποίους κατά διαφόρους καιρούς ο Θεός εξέλεξε και παρεσκεύασε προς θείαν τινά αποστολήν. Ο κόσμος ήκουσε την φωνήν πολλών τοιούτων απεσταλμένων του Θεού, αλλ’ ουδείς εξ αυτών υφ’ οιανδήποτε έποψιν δύναται να εξομοιωθή, έστω και προς στιγμήν, προς τον Ιησούν» (Τρεμπέλα, ΙαΝ. 253).
(Επισκόπου Αχελώου Ευθυμίου, «Εκείνος», εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2002, σελ.272-274)

Εύρεση

Δημοφιλή Θέματα (Α-Ω)

αγάπη (409) Αγάπη Θεού (140) αγάπη σε Θεό (99) αγάπη σε Χριστό (94) άγγελοι (25) Αγγλικανισμός (1) Αγία Γραφή (77) Αγιασμός (3) Άγιο Πνεύμα (38) άγιοι (89) άγιος (136) αγνότητα (18) άγχος (30) αγώνας (95) αγώνας πνευματικός (114) Αθανάσιος ο Μέγας (2) αθεΐα (119) αιρέσεις (134) ακτημοσὐνη (12) αλήθεια (65) αμαρτία (157) Αμβρόσιος άγιος (3) άμφια (1) Αμφιλόχιος της Πάτμου (1) Ανάληψη Χριστού (3) Ανάσταση (105) ανασταση νεκρών (16) ανθρώπινες σχέσεις (214) άνθρωπος (58) αντίχριστος (9) αξιώματα (14) απἀθεια (2) απιστία (12) αποκάλυψη (5) απόκρυφα (16) Απολογητικά Θέματα (1) αρετή (134) ασθένεια (55) άσκηση (22) αστρολογία (2) Αυγουστίνος άγιος (1) αυταπάρνηση (5) αυτογνωσία (100) αυτοθυσἰα (18) αυτοκτονία (2) Β Παρουσία (10) Β' Παρουσία (11) βάπτιση (8) βάπτισμα (18) Βαρβάρα αγία (1) Βαρσανουφίου Οσίου (29) Βασίλειος ο Μέγας (21) βία (3) βιβλίο (26) βιοηθική (10) Βουδδισμός (5) γάμος (105) Γένεση (4) Γεροντικόν (135) γηρατειά (8) γιόγκα (1) γλώσσα (58) γνώση (12) γονείς (100) Γρηγόριος ο Θεολόγος (11) Γρηγόριος ο Παλαμάς όσιος (3) γυναίκα (24) δάκρυα (25) δάσκαλος (20) Δεύτερη Παρουσία (12) Δημιουργία (55) διάβολος (121) Διάδοχος Φωτικής όσιος (13) διάκριση (108) διάλογος (5) δικαιο (1) δικαιοσύνη (18) Δογματικα Θέματα (5) Δογματική Τρεμπέλα (1) δύναμη (28) Δωρόθεος αββάς (6) εγωισμός (198) εικόνες (20) Ειρηναίος Λουγδούνου άγιος (3) ειρήνη (24) εκκλησία (130) Εκκλησιαστική Ιστορία (23) Εκκλησιαστική περιουσία (2) έκτρωση (4) έλεγχος (6) ελεημοσύνη (59) ελευθερία (30) Ελλάδα (17) ελπίδα (30) εμπιστοσὐνη (22) Εξαήμερος (2) εξέλιξης θεωρία (15) Εξομολόγηση (108) εξωγήινοι (2) εξωσωματική γονιμοποίηση (5) επάγγελμα (11) επιμονἠ (25) επιστήμη (77) εργασία (58) Ερμηνεία Αγίας Γραφής (53) έρωτας (12) έρωτας θείος (3) Ευαγγέλια (75) Ευαγγέλιο Ιωάννη Ερμηνεία (33) ευγένεια (9) ευγνωμοσὐνη (12) ευσπλαχνία (23) ευτυχία (51) ευχαριστία (15) Εφραίμ ο Σύρος όσιος (1) εχεμύθεια (1) ζήλεια (7) ζώα (22) ηθική (12) ησυχία (20) θάνατος (173) θάρρος (52) θαύμα (122) θέατρο (1) Θεία Κοινωνία (101) Θεία Λειτουργία (87) θεία Πρόνοια (7) θἐλημα (12) θέληση (15) Θεόδωρος Στουδίτης όσιος (36) θεολογία (23) Θεός (96) Θεοφάνεια (2) θλίψεις (215) θρησκείες (35) θυμός (79) Ιάκωβος Τσαλίκης Όσιος (6) ιατρική (10) Ιγνάτιος Θεοφόρος (9) ιεραποστολή (45) ιερέας (135) ιερωσύνη (7) Ινδουισμός (12) Ιουδαίοι (1) Ιουστίνος άγιος (1) Ισαάκ ο Σύρος (2) Ισίδωρος Πηλουσιώτης όσιος (34) Ισλάμ (7) Ιστορία Ελληνική (7) Ιστορία Παγκόσμια (13) Ιστορικότης Χριστού (1) Ιωάννης Κροστάνδης (87) Ιωάννης Χρυσόστομος (157) Καινή Διαθήκη Ερμηνεία (23) Καινή Διαθήκη κριτικό κείμενο NestleAland (5) Κανόνες Εκκλησίας (2) καρδιά (39) Κασσιανός Όσιος (4) κατάκριση (82) καταναλωτισμός (7) Κατηχητικό (2) καύση νεκρών (1) κενοδοξία (3) κήρυγμα (45) Κλίμακα (4) κλοπή (5) Κοίμησις Θεοτόκου (13) κοινωνία (149) κόλαση (25) Κουάκεροι (1) ΚράτοςΕκκλησία (1) Κρίσις Μέλλουσα (16) Κύριλλος Άγιος (1) Λατρεία Θεία (66) λείψανα (7) λογισμοί (58) λύπη (16) μαγεία (12) Μάξιμος Ομολογητής (1) μάρτυρες (16) μεγαλοσὐνη (3) Μεθοδιστές (1) μελέτη (30) μετά θάνατον (29) μετά θάνατον ζωή (47) Μεταμόρφωση (3) Μεταμόρφωσις (4) μετάνοια (159) Μετενσάρκωση (3) μητέρα (37) μίσος (4) ΜΜΕ (2) μνημόσυνα (6) μοναξιά (15) μοναχισμός (78) Μορμόνοι (1) μόρφωση (19) μουσική (4) Ναός (13) ναρκωτικά (3) Νεκτάριος άγιος (1) νέοι (19) νεοπαγανισμός (5) νηστεία (40) Νικόλαος Άγιος (3) νους (19) οικονομία (2) Οικουμενισμός (3) ομορφιά (14) ομοφυλοφιλία (1) όνειρα (30) οραμα (9) οράματα (11) Ορθοδοξία (82) όρκος (1) πάθη (134) πάθος (7) παιδεία (21) παιδιά (82) Παΐσιος Όσιος (170) Παλαιά Διαθήκη (3) Παλαιά Διαθήκη Ερμηνεία (9) παλαιοημερολογίτες (8) Παναγία (149) Παπαδόπουλος Στυλιανός (3) παράδειγμα (30) παραδεισ (1) Παράδεισος (73) Παράδοση Ιερά (6) Πάσχα (17) πατρίδα (8) Πατρολογία (8) Πεντηκοστή (9) πίστη (348) πλησἰον (12) πλούτος (44) Πνευματικές Νουθεσίες (78) πνευματική ζωή (168) πνευματικός πατέρας (67) πνευματισμός (8) ποίηση (15) πόλεμος (23) πολιτική (22) πολιτισμός (6) Πόποβιτς Ιουστίνος άγιος (4) Πορφύριος Όσιος (115) προθυμἰα (5) Πρόνοια (5) Πρόνοια Θεία (72) προορισμός (6) προσευχή (351) προσοχή (14) προσπἀθεια (46) προτεσταντισμός (25) προφητείες (9) ραθυμία (11) Ρωμαιοκαθολικισμός (33) Σαρακοστή (7) σεβασμός (11) σοφία (29) Σταυρός (54) Σταυροφορίες (4) Σταύρωση (34) συγχώρηση (33) συμπὀνια (6) συνείδηση (9) σχίσμα (22) σώμα (17) Σωφρόνιος του Έσσεξ (25) τάματα (2) ταπεινοφροσύνη (157) ταπείνωση (30) Τέλος Κόσμου (3) Τεσσαρακοστή Μεγάλη (2) τέχνη (1) Τριάδα Αγία (16) τύχη (2) υγεία (7) υλικά αγαθά (20) υπακοή (52) υπαρξιακά (67) υπερηφἀνεια (28) υποκρισία (10) υπομονή (120) φανατισμός (4) φαντασία (3) φαντάσματα (2) φιλαργυρἰα (4) φιλαυτἰα (5) φιλία (23) φιλοσοφία (18) Φλωρόφσκυ Γεώργιος (3) φόβος (37) φως (16) χαρά (67) χάρις θεία (45) χαρίσματα (15) Χειρόγραφα Καινής Διαθήκης (1) Χριστιανισμός (14) χριστιανός (62) Χριστός (71) Χριστούγεννα (46) χρόνος (28) ψεύδος (20) ψυχαγωγία (9) ψυχή (136) ψυχολογία (20)