Αυξομείωση μεγέθους γραμμάτων.
28 Οκτ

Η ανθρώπινη σκέψη πρέπει να είναι Χριστοσκέψη!

Γράφτηκε από τον 

3,2 «Τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης»

Ιδού τι είναι φιλοσοφία «κατά Χριστόν», το να σκέπτεται και να φρονεί κανείς «αυτό το οποίο είναι ψηλά», αυτό που είναι στον Χριστό «τον Αναληφθέντα και Δεδοξασμένο».
Η φιλοσοφία «κατά Χριστόν» κατανοείται και βιώνεται μόνο με την ζωή «εν Χριστώ». Το να γίνει και να είναι κανείς χριστιανός, σημαίνει: το «διανοείσθαι και βιούσθαι» τον Χριστό, «δια του Χριστού».
Όταν ο άγιος Απόστολος δίνει την εντολή, «τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης» επισημαίνει και εννοεί: «να σκέπτεσθε» μόνο τον Χριστό και ότι ανήκει και αναφέρεται στον Χριστό. Γιατί ότι ανήκει στον Χριστό, είναι και πρέπει να είναι ο σκοπός της ανθρώπινης σκέψης, ο Χριστός είναι και πρέπει να είναι η αρχή και το τέλος της, η πληρότητα και η τελειότητά της, είναι το «ζενίθ», η υψηλότερη κορυφή της. Πιο πάνω δεν υπάρχει, ούτε μπορεί να υπάρξει τίποτε άλλο.
Γιατί, ότι πιο τέλειο και ατελεύτητο υπάρχει, προέρχεται από Αυτόν, από τον Θεό Λόγο, τον Χριστό, τον τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο, τον Θεάνθρωπο.
Σε Αυτόν βρίσκονται οι πιο ψηλές κορυφές για την ανθρώπινη έννοια και σκέψη!
Εκεί, κανένας θάνατος δεν πλησιάζει, ούτε μπορεί να αγγίξει και να πλησιάσει! Εκεί, η ανθρώπινη σκέψη «αθανατίζεται και πλουτίζει», γίνεται πλούσια και μακάρια!
Αυτό αποτελεί την πιο ψηλή κορυφή, στην οποία το ανθρώπινο «ον» μεταφέρθηκε, στην οποία το ανθρώπινο «ον» αναλήφθηκε, «μέσω» του Μοναδικού Φιλανθρώπου, του Θεανθρώπου Κυρίου Ιησού Χριστού.
Η άνοδος από τον πυθμένα της γήινης αβύσσου, στην κορυφή των ουρανών και πάνω από όλους τους ουρανούς, είναι η «διάσταση», ο σκοπός και ο προορισμός της ανθρώπινης σκέψης.
Γιατί η σκέψη του χριστιανού «διαρκώς» ανασταίνεται από το γήινο, το χωματένιο και θνητό και «συνεχώς» ανέρχεται στο ουράνιο, αθάνατο και αιώνιο.
Η συν-διαβίωση με τον Χριστό, η συν-πάθηση, η συν-ανάσταση και η συν-ανάληψη «εν Χριστώ», με μια λέξη, η συν-ενσάρκωση «συν Χριστώ», αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος και της χριστιανικής ζωής και της χριστιανικής σκέψης23.
Η γη και ότι είναι σε αυτήν, είναι «κόκκοι άμμου» για την σκέψη μας, για το δικό της σημείο «εκκίνησης», για το δικό της ξεκίνημα. Και όλη αυτή ελκύεται από τον «Αναστάντα» Θεάνθρωπο Κύριο, ελκύεται στους δικούς Του ατέλειωτους, στους δικούς Του χωρίς τέλος κόσμους.
Και στην εντολή «τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης», η σκέψη μας ολόκληρη καταυγάζεται, καταφωτίζεται σε όλες τις ένθεες ατελευτότητες και αθανατότητες.
Γι’ αυτήν δεν υπάρχουν πλέον εμπόδια και χαράδρες μεταξύ αυτού και εκείνου του κόσμου, μεταξύ γης και ουρανού. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όλα αυτά τα παραμέρισε και τα εκάλυψε, με το Θεανθρώπινο σώμα του, και ένωσε όλους τους γήινους και ουράνιους κόσμους.
Ένωσε όλους αυτούς τους κόσμους, σαν με κάποια κλίμακα του Ιακώβ, στην οποία ανεβαίνουν και κατεβαίνουν όχι μόνο άγγελοι αλλά και άνθρωποι. Ναι, οι άνθρωποι του Χριστού!
Όχι μάταια ο Φιλάνθρωπος Σωτήρας είπε: «άπεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτώ· ότι ειπόν σοι, ειδόν σε υποκάτω της συκής, πιστεύεις; μείζω τούτων δψει» (Ιω. 1,51).
Και στην Εκκλησία συν-ενώθησαν οι Άγγελοι με τους ανθρώπους, και οι άνθρωποι «καταστάθηκαν» έγιναν γήινοι άγγελοι.
Αδιάκοπα οι άνθρωποι «ψάχνουν» για τα όσα βρίσκονται ψηλά και φρονούν τα υψηλά και ανέρχονται προς τον Κύριον Ιησού Χριστό, ο οποίος «κάθεται» στα δεξιά του Θεού και Πατρός.
Κάθε Χριστοεπιθυμούσα σκέψη είναι σαν τον άγγελο, ο οποίος από την γη ανέρχεται στους ανοικτούς ουρανούς του Χριστού, ο οποίος πάνω σ’ αυτούς βασιλεύει και απλώνει την εξουσία Του σ’ όλους τους κόσμους και ανίκητα και ακαταμάχητα «ελκύει», τραβάει προς τον εαυτό Του τα πάντα, όλα εκείνα που είναι σε εγρήγορση και προσπαθούν να εκπληρώσουν τον ένθεο προορισμό τους.
Για την χριστιανική σκέψη δεν υπάρχουν θάνατοι! Όλοι αυτοί, είναι νικημένοι με την δύναμη του «Αναστάντος» Χριστού. Η χριστιανική σκέψη είναι πραγματικά η μοναδική ελεύθερη σκέψη, γιατί αυτή είναι αθάνατη με την ένθεη αθανασία της. Η σκέψη στην φύση της είναι «έλλογη» και δεν είναι γήινη, δεν είναι από την γη, γι’ αυτό είναι ουρανοεπιθυμούσα, χριστοεπιθυμούσα!
Και όταν ο άγιος Απόστολος «εντέλλεται» και προτρέπει να σκεπτόμαστε «τα άνω», τα ουράνια, και όχι «τα επί της γης» δηλ. τα γήινα, απαιτεί να πράξουμε και να εκτελέσουμε αυτό που είναι καθήκον στην φύση της ανθρώπινης σκέψης.
Αυτό είναι το σημαντικό: να τελειώνει η ανθρώπινη σκέψη δια του Χριστού Θεού, του Θεανθρώπου Κυρίου! να μεταμορφώνεται σε Χριστοσκέψη, σε Θεοσκέψη! να διαμένει αιώνια στον Κύριο Ιησού Χριστό, να διαποτίζεται ολόκληρη Απ’ Αυτόν και να λαμβάνει την ειρήνη Του. (Φιλ. 4,7).
Εδώ ακριβώς βρίσκεται η φυσική τελειότητα της ανθρώπινης σκέψης, σε αυτό ακριβώς «έγκειται» η δική της μακαριότητα. Μόνο σαν Χριστοσκέψη η ανθρώπινη σκέψη βρίσκει, ανακαλύπτει την δίκαιη ζωή της, την ένθεη αθανασία της και αντιπροσωπεύει, εκφράζει την Αληθινή ευαγγελία.
Αν όμως δεν είναι Χριστοσκέψη, τότε δεν εκφράζει τίποτε διαφορετικό, δεν είναι τίποτε το διαφορετικό Από υπερηφανοαγγελία.
Χωρίς τον Χριστό, η σκέψη μένει στο Αμαρτωλό, στο γήινο, στο θανατηφόρο, στο δαιμονικό, στην κόλαση, όπου τα βασανιστήρια δεν έχουν τέλος.
Αυτή όμως, «δια του Λόγου» δημιουργήθηκε «έλλογη», για να είναι από μόνη της στον άνθρωπο, η πρώτη ευαγγελία, το πρώτο ευαγγέλιο.
Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, κατά τρόπο «κορυφαίο» και μοναδικό, αποκάλυψε σε μας, το ένθεο μυστήριο της ανθρώπινης σκέψης! Το μυστήριο ότι η Ανθρώπινη σκέψη είναι στην ουσία της πρωτοευαγγελία, πρωτοευαγγέλιο.

23. Συνεπώς, ο χριστιανισμός δεν είναι απλή φιλοσοφία. Είναι φιλοσοφία και ζωή, θεωρία και πράξη, σκέψη και βίωμα. Όπως έλεγαν οι πατέρες: «πράξις θεωρίας επίβασις» δηλ. η πράξη είναι η επιβεβαίωση της θεωρίας.


("Προς Κολασσαείς Επιστολή Αποστόλου Παύλου", Αγ. Ιουστίνου Πόποβιτς, σελ. 109-112)

Εύρεση

Δημοφιλή Θέματα (Α-Ω)

αγάπη (600) Αγάπη Θεού (340) αγάπη σε Θεό (248) αγάπη σε Χριστό (166) άγγελοι (68) Αγγλικανισμός (1) Αγία Γραφή (226) Αγιασμός (10) Άγιο Πνεύμα (95) άγιοι (178) άγιος (197) αγνότητα (42) άγχος (36) αγώνας (106) αγώνας πνευματικός (267) αδικία (6) Αθανασία (7) Αθανάσιος ο Μέγας (4) αθεΐα (127) αιρέσει (1) αιρέσεις (362) αιωνιότητα (14) ακηδία (4) ακτημοσὐνη (14) αλήθεια (111) αμαρτία (339) Αμβρόσιος άγιος (3) άμφια (1) Αμφιλόχιος της Πάτμου (4) Ανάληψη Χριστού (4) Ανάσταση (141) ανασταση νεκρών (31) ανθρώπινες σχέσεις (322) άνθρωπος (302) αντίχριστος (11) Αντώνιος, Μέγας (5) αξιώματα (15) απἀθεια (5) απελπισία (9) απιστία (21) απληστία (5) απλότητα (16) αποκάλυψη (8) απόκρυφα (17) Απολογητικά Θέματα (1) αργολογία (3) αρετή (199) Αρσένιος Όσιος (5) ασθένεια (108) άσκηση (63) αστρολογία (2) Αυγουστίνος άγιος (3) αυταπάρνηση (31) αυτεξούσιο (2) αυτογνωσία (147) αυτοθυσἰα (26) αυτοκτονία (9) αχαριστία (6) Β Παρουσία (10) Β' Παρουσία (11) βάπτιση (17) βάπτισμα (31) Βαρβάρα αγία (1) Βαρσανουφίου Οσίου (31) Βασιλεία Θεού (32) Βασίλειος ο Μέγας (30) Βελιμίροβιτς Νικόλαος Άγιος (32) βία (4) βιβλίο (31) βιοηθική (10) βίος (1) Βουδδισμός (5) γαλήνη (1) γάμος (125) Γένεση (5) Γέννηση Κυρίου (14) Γεροντικόν (195) Γερόντισσα Γαβριηλία (1) Γεώργιος Άγιος (1) γηρατειά (11) γιόγκα (4) γλώσσα (64) γνώση (25) Γνωστικισμός (3) γονείς (134) Γρηγόριος Νεοκαισαρείας άγιος (1) Γρηγόριος Νύσσης Άγιος (2) Γρηγόριος ο Θεολόγος (20) Γρηγόριος ο Παλαμάς όσιος (9) γυναίκα (36) δάκρυα (57) δάσκαλος (24) Δεύτερη Παρουσία (25) Δημήτριος Άγιος (1) Δημιουργία (62) διάβολος (233) Διάδοχος Φωτικής όσιος (13) διαίσθηση (1) διακονία (4) διάκριση (147) διάλογος (5) δικαιο (4) δικαιοσύνη (38) Διονύσιος Αρεοπαγίτης Άγιος (2) Διονύσιος Κορίνθου άγιος (1) Δογματικα Θέματα (205) Δογματική Τρεμπέλα (1) δύναμη (68) Δωρόθεος αββάς (10) εγκράτεια (19) εγωισμός (248) εικόνες (34) Ειρηναίος Λουγδούνου άγιος (4) ειρήνη (54) εκκλησία (235) Εκκλησιαστική Ιστορία (24) Εκκλησιαστική περιουσία (3) έκτρωση (5) έλεγχος (16) ελεημοσύνη (114) ελευθερία (62) Ελλάδα (19) ελπίδα (61) εμπιστοσὐνη (58) εντολές (12) Εξαήμερος (2) εξέλιξης θεωρία (16) Εξομολόγηση (167) εξωγήινοι (13) εξωσωματική γονιμοποίηση (5) Εορτή (3) επάγγελμα (17) επιείκεια (2) επιμονἠ (52) επιστήμη (108) εργασία (79) Ερμηνεία Αγίας Γραφής (180) έρωτας (19) έρωτας θείος (8) εσωστρέφεια (1) Ευαγγέλια (189) Ευαγγέλιο Ιωάννη Ερμηνεία (33) Ευαγγελισμός (2) ευγένεια (15) ευγνωμοσὐνη (41) ευλογία (5) Ευμένιος Όσιος γέροντας (7) ευσπλαχνία (34) ευτυχία (65) ευχαριστία (53) Εφραίμ Κατουνακιώτης Όσιος (20) Εφραίμ ο Σύρος όσιος (6) εχεμύθεια (1) ζήλεια (15) ζώα (46) ζωή (34) ηθική (14) ησυχία (32) θάνατος (299) θάρρος (99) θαύμα (253) θέατρο (5) Θεία Κοινωνία (179) Θεία Λειτουργία (127) θεία Πρόνοια (14) θἐλημα (53) θέληση (38) θεογνωσία (2) Θεόδωρος Στουδίτης όσιος (36) θεολογία (29) Θεός (330) Θεοφάνεια (6) Θεοφάνους Εγκλείστου Αγίου (4) θέωση (6) θλίψεις (279) θρησκείες (43) θυμός (100) Ιάκωβος Αδελφόθεος Άγιος (1) Ιάκωβος Τσαλίκης Όσιος (14) ιατρική (13) Ιγνάτιος Θεοφόρος (9) Ιγνάτιος Μπριαντσανίνωφ Άγιος (6) ιεραποστολή (47) ιερέας (177) ιερωσύνη (16) Ινδουισμός (14) Ιουδαίοι (1) Ιουστίνος άγιος (3) Ιουστίνος Πόποβιτς Άγιος (58) Ιππόλυτος άγιος (1) Ισαάκ ο Σύρος (5) Ισίδωρος Πηλουσιώτης όσιος (36) Ισλάμ (11) Ιστορία Ελληνική (8) Ιστορία Παγκόσμια (14) Ιστορικότης Χριστού (1) Ιωάννης Δαμασκηνός Άγιος (1) Ιωάννης Θεολόγος (3) Ιωάννης Κροστάνδης (329) Ιωάννης Χρυσόστομος (397) Ιωσήφ Ησυχαστής Άγιος (5) Καινή Διαθήκη Ερμηνεία (135) Καινή Διαθήκη κριτικό κείμενο NestleAland (5) Κανόνες Εκκλησίας (4) καρδιά (115) Κασσιανός Όσιος (4) κατάκριση (132) καταναλωτισμός (8) Κατηχητικό (4) καύση νεκρών (1) κενοδοξία (14) κήρυγμα (53) Κίνητρα (3) Κλήμης Αλεξανδρέας (1) Κλήμης Ρώμης άγιος (1) Κλίμακα (6) κλοπή (5) Κοίμησις Θεοτόκου (25) κοινωνία (167) κόλαση (50) Κόντογλου Φώτης (4) Κοσμάς Αιτωλός Άγιος (2) Κουάκεροι (1) ΚράτοςΕκκλησία (1) Κρίσις Μέλλουσα (47) Κυπριανός άγιος (1) Κύριλλος Άγιος (1) Λατρεία Θεία (75) λείψανα (9) λογική (1) λογισμοί (114) λόγος Θεού (20) Λουκάς Κριμαίας Άγιος (12) λύπη (60) μαγεία (19) μακροθυμία (4) Μανιχαϊσμός (1) Μάξιμος Ομολογητής (15) Μαρία Αιγυπτία Αγία (1) Μαρκίων αιρετικός (1) μάρτυρες (24) μεγαλοσὐνη (7) Μεθοδιστές (1) μελέτη (59) μετά θάνατον (44) μετά θάνατον ζωή (101) Μεταμόρφωση (11) μετάνοια (364) Μετάσταση (1) μετάφραση (13) Μετενσάρκωση (8) μητέρα (56) Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος (2) μίσος (11) ΜΜΕ (4) μνημόσυνα (9) μοναξιά (21) μοναχισμός (114) Μορμόνοι (1) μόρφωση (20) μουσική (8) Ναός (17) ναρκωτικά (4) Νέα ΕποχήNew Age (1) Νεκτάριος άγιος (26) νέοι (27) νεοπαγανισμός (7) νηστεία (67) νήψη (2) Νικηφόρος ο Λεπρός Άγιος (3) Νικόδημος Αγιορείτης Άγιος (1) Νικόλαος Άγιος (8) Νικόλαος Καβάσιλας Άγιος (2) Νικόλαος Πλανάς Άγιος (1) νους (53) οικονομία (2) Οικουμενισμός (4) ομολογία (3) ομορφιά (17) ομοφυλοφιλία (2) όνειρα (35) οραμα (25) οράματα (32) οργή (2) ορθοδο (1) Ορθοδοξία (292) όρκος (1) πάθη (266) πάθος (38) παιδεία (24) παιδιά (138) Παΐσιος Όσιος (380) Παλαιά Διαθήκη (7) Παλαιά Διαθήκη Ερμηνεία (10) παλαιοημερολογίτες (16) Παναγία (333) Παπαδόπουλος Στυλιανός (3) παράδειγμα (38) Παράδεισος (112) Παράδοση Ιερά (9) Παρασκευή Αγία (1) Παρθένιος ο Χίος Όσιος (2) Πάσχα (22) πατήρ Νικόλαος Πουλάδας (21) πατρίδα (9) Πατρολογία (19) Παύλος Απόστολος (4) πειρασμοί (27) Πεντηκοστή (12) περιέργεια (3) Πέτρος Απόστολος (1) πίστη (539) πλησἰον (69) πλούτος (73) Πνευματικές Νουθεσίες (92) πνευματική ζωή (278) πνευματικός πατέρας (120) πνευματισμός (10) ποίηση (21) πόλεμος (28) πολιτική (25) πολιτισμός (9) Πορφύριος Όσιος (270) πραότητα (7) προθυμἰα (28) Πρόνοια (5) Πρόνοια Θεία (90) προορισμός (15) προσευχή (803) προσοχή (51) προσπἀθεια (139) προτεσταντισμός (29) προφητείες (15) ραθυμία (18) Ρωμαιοκαθολικισμός (36) Σάββας Καλύμνου Άγιος (1) Σαρακοστή (12) σεβασμός (28) Σεραφείμ του Σαρώφ Όσιος (11) Σιλουανός Άγιος (2) σιωπή (14) σοφία (54) Σπυρίδων Άγιος (2) σταθερότητα (2) Σταυρός (84) Σταυροφορίες (4) Σταύρωση (52) συγχώρηση (92) συκοφαντία (2) Συμεών Νέος Θεολόγος όσιος (88) συμπὀνια (23) συναξάρι (2) συνείδηση (25) σχίσμα (34) σώμα (49) σωτηρία (47) Σωφρόνιος του Έσσεξ Άγιος (35) τάματα (2) ταπεινοφροσύνη (270) ταπείνωση (195) Τέλος Κόσμου (4) Τερτυλλιανός (1) Τεσσαρακοστή Μεγάλη (6) τέχνη (1) τιμωρία (19) Τριάδα Αγία (35) τύχη (2) υγεία (8) υλικά αγαθά (43) υπακοή (124) Υπαπαντή (2) υπαρξιακά (73) υπερηφἀνεια (55) υποκρισία (25) υπομονή (221) φανατισμός (5) φαντασία (5) φαντάσματα (3) φιλαργυρἰα (9) φιλαυτἰα (10) φιλία (30) φιλοσοφία (23) Φλωρόφσκυ Γεώργιος (3) φόβος (56) φὀβος Θεοὐ (26) φως (44) Φώτιος άγιος (1) χαρά (123) Χαράλαμπος Άγιος (1) χάρις θεία (119) χαρίσματα (39) Χειρόγραφα Καινής Διαθήκης (1) Χριστιανισμός (21) χριστιανός (101) Χριστός (359) Χριστούγεννα (69) χρόνος (36) ψαλμωδία (7) ψεύδος (22) ψυχαγωγία (10) ψυχή (269) ψυχολογία (25)