Αυξομείωση μεγέθους γραμμάτων.
28 Απρ

Και δι’ αναξίων συνηθίζει να ενεργεί ο Θεός

Γράφτηκε από τον 

Ιερείς (και κληρικοί)
να τους συμπαθήτε
Εσύ μεριμνάς τα του εαυτού σου. Ο Ιερέας όμως, έστω κι αν προσέξη καλά τη ζωή του, αν δεν φροντίση με επιμέλεια και για σένα, δηλαδή, για όλους τους περί αυτόν, μαζί με τους ασεβείς θα πορευτή στην κόλασι... Γνωρίζοντας, λοιπόν, τον κίνδυνο το μεγάλο, ν’ απονέμετε στους ιερείς τη συμπάθειά σας.
Ε.Π.Ε. 14,712
κυβερνήτες
Όσο ο καπετάνιος βρίσκεται σε καλή κατάστασι, ασφαλείς είναι και οι επιβάτες. Αν ο ίδιος ταλαιπωρήται, και χωρίς να το θέλη, τους προκαλεί κακά. Έτσι και ο ιερεύς. Αν απολαμβάνη από σας την πρέπουσα τιμή, θα μπορέση να χειριστή και τα δικά σας θέματα σωστά. Αν όμως στενοχωρήτε τους ιερείς, θα βουλιάξετε μαζί τους στα κύματα, έστω κι αν είναι πολύ γενναίοι.
Ε.Π.Ε. 14,712
ιεροκατηγορία
Τη στιγμή, που χειροτονεί ο Θεός και περιφρονούμε τον χειροτονούμενο και τον βρίζουμε και τον περιλούζουμε με άπειρες κατηγορίες, ενώ έχουμε λάβει εντολή να μη κρίνουμε τους αδελφούς μας, ακονίζουμε τη γλώσσα μας εναντίον των ιερέων.
Ε.Π.Ε. 14,714
λόγια και έργα τους
Και αν η ζωή των κληρικών είναι διεφθαρμένη, εσύ να προσέχης τον εαυτό σου. Τίποτε δεν θα σε βλάψη η ζωή εκείνου στη μετάδοσι της χάριτος που του έχει εμπιστευτή ο Θεός.
Ε.Π.Ε. 14,714
φαύλοι
Λέω αυτά, όχι συμφωνώντας να διοικούν την Εκκλησία ανάξιοι, αλλ’ αντίθετα τους λυπάμαι και κλαίω.
Ε.Π.Ε. 14,714
και δι αναξίων η χάρις
Δεν προσελκύει το Πνεύμα το Άγιο ο καθαρός ιερέας, λόγω της δικής του καθαρότητας, αλλ’ η χάρις είναι εκείνη, που επιτελεί το παν.
Ε.Π.Ε. 14,716
δανείζουν γλώσσα και χέρια
Η χάρις ενεργεί τα πάντα δια μέσου της ιερωσύνης... Ο ιερέας δανείζει τη γλώσσα του και προσφέρει το χέρι του... Τον Θεό να φοβώμαστε και τους ιερείς να τιμάμε, αποδίδοντας σ’ αυτούς την αρμόζουσα τιμή.
Ε.Π.Ε. 14,716
ευθύνη για τόσες ψυχές
Αν κάποιος έχη υπό την εξουσία του δέκα παιδιά, που συγκατοικούν μαζί του συνέχεια, αναγκάζεται διαρκώς να φροντίση γι’ αυτά, ο κληρικός, που έχει τόσων πολλών την ευθύνη, που ούτε συγκατοικούν ούτε είναι υποχείριοί του, τι πρέπει να κάνη, ώστε να υπακούουν ελεύθερα όλοι αυτοί;
Ε.Π.Ε. 15,106
περίοπτοι, ό,τι κι αν κάνουν
Αν ο ιερεύς κινηθή δυναμικά, τον λένε σκληρό. Αν ενεργήση μετριοπαθώς, τον λένε ψυχρό. Πρέπει δε αυτά τα αντίθετα να τα συνδυάση, ώστε ούτε να καταφρονήται ούτε να μισήται.
Ε.Π.Ε. 15,108
θα σωθούν;
Δεν νομίζω, ότι είναι πολλοί από τους ιερείς, που θα σωθούν. Πολύ περισσότεροι είναι εκείνοι που θα χαθούν. Αιτία; Το ιερατικό λειτούργημα απαιτεί γενναία ψυχή.
Ε.Π.Ε. 15,108
πρεσβύτεροι και κατά την ηλικία
Πόσο σπουδαίο είναι να βλέπης πρεσβύτερο να βαδίζη σαν τον Αβραάμ, ολόλευκο, περιζωσμένον, να σκάβη και να εργάζεται! Τι είναι πιο ποθητό απ’ εκείνον τον αγρό;
Ε.Π.Ε. 15,530
και ναοί
Πόσο υπέροχο είναι το να έρχεται ο ιερέας στην Εκκλησία με πολλή ησυχία, για να προσέρχεται ενώπιον του Θεού και να προσεύχεται καθημερινά υπέρ του χωριού ή της κώμης, αλλά και υπέρ του κτήτορος του ναού!
Ε.Π.Ε. 15,532
η χάρις ενεργεί
Συμβαίνει πολλές φορές οι λαϊκοί να ζούνε με ευλάβεια, και αντίθετα συμβαίνει οι ιερείς να ζούνε με διαφθορά. Αν σε κάθε περίπτωσι η χάρις αναζητούσε την αξιωσύνη των κληρικών, ούτε βάπτισμα θα γινόταν, ούτε προσφορά του Σώματος του Χριστού. Τώρα όμως ξέρουμε, ότι και δι’ αναξίων συνηθίζει να ενεργή ο Θεός, και δεν παραβλάπτεται καθόλου η χάρις του βαπτίσματος από τη ζωή του ιερέως... Στα προκείμενα μυστήρια δεν εισάγει ο άνθρωπος, αλλά το παν εξαρτάται απ’ τη δύναμι του Θεού. Ο ιερεύς απλώς είναι ο μυσταγωγός (ο τελετουργός).
Ε.Π.Ε. 18,220
ουσιαστικά προσόντα
Φανερώνει, ποιος πρέπει να’ναι ο ιερεύς. Διότι πρέπει και ανδρεία στρατιώτου να’χη, και επιμέλεια γεωργού και φροντίδα ποιμένος. Κι υστέρα από όλα αυτά να μην επιζητή τίποτε περισσότερο από τα αναγκαία.
Ε.Π.Ε. 18,596
και διεφθαρμένοι
Συμβαίνει πολλές φορές, μέσα σε τόσους χρόνους και σε τόσο μεγάλο πλήθος, να γίνουν και ιερείς άνθρωποι διεφθαρμένοι... Και ο Ιούδας ήταν απόστολος, αλλ’ αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για τους ιεροσύλους και τους φιλαργύρους... Καθένας από μας θα δώση λόγο στο Θεό για τον εαυτό του.
Ε.Π.Ε. 18,622
στόμα Θεού
Ας ακούσουν όσοι δίνουν αισχρό φίλημα. Άκουσε τι προείπε με το στόμα σου ο Χριστός και διατήρησέ το ακηλίδωτο. Μίλησε για τη μέλλουσα ζωή, για την ανάστασι, για την αθανασία, για το ότι ο θάνατος δεν είναι θάνατος , για τα τόσα θεϊκά και απόρρητα. Διότι όποιος πρόκειται να μυσταγωγηθή, έρχεται στο στόμα του ιερέως, σαν να είναι στόμα Θεού, για ν’ ακούση τα τόσο φρικτά πράγματα.Ε.Π.Ε. 20,142
καίτοι ανάξιοι, πρεσβευτές Θεού
Και ο Καϊάφας προφήτευσε, ενώ ήταν χριστοκτόνος και ανάξιος για το αξίωμα της ιερωσύνης... Η χάρις του Θεού είναι εκείνη, που ενεργεί και δια μέσου του αναξίου ιερέως, αλλά πάντοτε για σας... Δεν εξευτελίζεις εμένα, αλλά την ιερωσύνη... Δεν βλέπετε τους πρεσβευτές, πως όλοι τους τιμούν; Εμείς είμαστε πρεσβευτές του Θεού προς τους ανθρώπους.
Ε.Π.Ε. 22,146

(Χρυσοστομικό Λεξικό, αρχ. Δανιήλ Αεράκη, τόμος Β, σελ. 407-410)

 

Εύρεση

Δημοφιλή Θέματα (Α-Ω)

αγάπη (600) Αγάπη Θεού (340) αγάπη σε Θεό (248) αγάπη σε Χριστό (166) άγγελοι (68) Αγγλικανισμός (1) Αγία Γραφή (226) Αγιασμός (10) Άγιο Πνεύμα (95) άγιοι (178) άγιος (197) αγνότητα (42) άγχος (36) αγώνας (106) αγώνας πνευματικός (267) αδικία (6) Αθανασία (7) Αθανάσιος ο Μέγας (4) αθεΐα (127) αιρέσει (1) αιρέσεις (362) αιωνιότητα (14) ακηδία (4) ακτημοσὐνη (14) αλήθεια (111) αμαρτία (339) Αμβρόσιος άγιος (3) άμφια (1) Αμφιλόχιος της Πάτμου (4) Ανάληψη Χριστού (4) Ανάσταση (141) ανασταση νεκρών (31) ανθρώπινες σχέσεις (322) άνθρωπος (302) αντίχριστος (11) Αντώνιος, Μέγας (5) αξιώματα (15) απἀθεια (5) απελπισία (9) απιστία (21) απληστία (5) απλότητα (16) αποκάλυψη (8) απόκρυφα (17) Απολογητικά Θέματα (1) αργολογία (3) αρετή (199) Αρσένιος Όσιος (5) ασθένεια (108) άσκηση (63) αστρολογία (2) Αυγουστίνος άγιος (3) αυταπάρνηση (31) αυτεξούσιο (2) αυτογνωσία (147) αυτοθυσἰα (26) αυτοκτονία (9) αχαριστία (6) Β Παρουσία (10) Β' Παρουσία (11) βάπτιση (17) βάπτισμα (31) Βαρβάρα αγία (1) Βαρσανουφίου Οσίου (31) Βασιλεία Θεού (32) Βασίλειος ο Μέγας (30) Βελιμίροβιτς Νικόλαος Άγιος (32) βία (4) βιβλίο (31) βιοηθική (10) βίος (1) Βουδδισμός (5) γαλήνη (1) γάμος (125) Γένεση (5) Γέννηση Κυρίου (14) Γεροντικόν (195) Γερόντισσα Γαβριηλία (1) Γεώργιος Άγιος (1) γηρατειά (11) γιόγκα (4) γλώσσα (64) γνώση (25) Γνωστικισμός (3) γονείς (134) Γρηγόριος Νεοκαισαρείας άγιος (1) Γρηγόριος Νύσσης Άγιος (2) Γρηγόριος ο Θεολόγος (20) Γρηγόριος ο Παλαμάς όσιος (9) γυναίκα (36) δάκρυα (57) δάσκαλος (24) Δεύτερη Παρουσία (25) Δημήτριος Άγιος (1) Δημιουργία (62) διάβολος (233) Διάδοχος Φωτικής όσιος (13) διαίσθηση (1) διακονία (4) διάκριση (147) διάλογος (5) δικαιο (4) δικαιοσύνη (38) Διονύσιος Αρεοπαγίτης Άγιος (2) Διονύσιος Κορίνθου άγιος (1) Δογματικα Θέματα (205) Δογματική Τρεμπέλα (1) δύναμη (68) Δωρόθεος αββάς (10) εγκράτεια (19) εγωισμός (248) εικόνες (34) Ειρηναίος Λουγδούνου άγιος (4) ειρήνη (54) εκκλησία (235) Εκκλησιαστική Ιστορία (24) Εκκλησιαστική περιουσία (3) έκτρωση (5) έλεγχος (16) ελεημοσύνη (114) ελευθερία (62) Ελλάδα (19) ελπίδα (61) εμπιστοσὐνη (58) εντολές (12) Εξαήμερος (2) εξέλιξης θεωρία (16) Εξομολόγηση (167) εξωγήινοι (13) εξωσωματική γονιμοποίηση (5) Εορτή (3) επάγγελμα (17) επιείκεια (2) επιμονἠ (52) επιστήμη (108) εργασία (79) Ερμηνεία Αγίας Γραφής (180) έρωτας (19) έρωτας θείος (8) εσωστρέφεια (1) Ευαγγέλια (189) Ευαγγέλιο Ιωάννη Ερμηνεία (33) Ευαγγελισμός (2) ευγένεια (15) ευγνωμοσὐνη (41) ευλογία (5) Ευμένιος Όσιος γέροντας (7) ευσπλαχνία (34) ευτυχία (65) ευχαριστία (53) Εφραίμ Κατουνακιώτης Όσιος (20) Εφραίμ ο Σύρος όσιος (6) εχεμύθεια (1) ζήλεια (15) ζώα (46) ζωή (34) ηθική (14) ησυχία (32) θάνατος (299) θάρρος (99) θαύμα (253) θέατρο (5) Θεία Κοινωνία (179) Θεία Λειτουργία (127) θεία Πρόνοια (14) θἐλημα (53) θέληση (38) θεογνωσία (2) Θεόδωρος Στουδίτης όσιος (36) θεολογία (29) Θεός (330) Θεοφάνεια (6) Θεοφάνους Εγκλείστου Αγίου (4) θέωση (6) θλίψεις (279) θρησκείες (43) θυμός (100) Ιάκωβος Αδελφόθεος Άγιος (1) Ιάκωβος Τσαλίκης Όσιος (14) ιατρική (13) Ιγνάτιος Θεοφόρος (9) Ιγνάτιος Μπριαντσανίνωφ Άγιος (6) ιεραποστολή (47) ιερέας (177) ιερωσύνη (16) Ινδουισμός (14) Ιουδαίοι (1) Ιουστίνος άγιος (3) Ιουστίνος Πόποβιτς Άγιος (58) Ιππόλυτος άγιος (1) Ισαάκ ο Σύρος (5) Ισίδωρος Πηλουσιώτης όσιος (36) Ισλάμ (11) Ιστορία Ελληνική (8) Ιστορία Παγκόσμια (14) Ιστορικότης Χριστού (1) Ιωάννης Δαμασκηνός Άγιος (1) Ιωάννης Θεολόγος (3) Ιωάννης Κροστάνδης (329) Ιωάννης Χρυσόστομος (397) Ιωσήφ Ησυχαστής Άγιος (5) Καινή Διαθήκη Ερμηνεία (135) Καινή Διαθήκη κριτικό κείμενο NestleAland (5) Κανόνες Εκκλησίας (4) καρδιά (115) Κασσιανός Όσιος (4) κατάκριση (132) καταναλωτισμός (8) Κατηχητικό (4) καύση νεκρών (1) κενοδοξία (14) κήρυγμα (53) Κίνητρα (3) Κλήμης Αλεξανδρέας (1) Κλήμης Ρώμης άγιος (1) Κλίμακα (6) κλοπή (5) Κοίμησις Θεοτόκου (25) κοινωνία (167) κόλαση (50) Κόντογλου Φώτης (4) Κοσμάς Αιτωλός Άγιος (2) Κουάκεροι (1) ΚράτοςΕκκλησία (1) Κρίσις Μέλλουσα (47) Κυπριανός άγιος (1) Κύριλλος Άγιος (1) Λατρεία Θεία (75) λείψανα (9) λογική (1) λογισμοί (114) λόγος Θεού (20) Λουκάς Κριμαίας Άγιος (12) λύπη (60) μαγεία (19) μακροθυμία (4) Μανιχαϊσμός (1) Μάξιμος Ομολογητής (15) Μαρία Αιγυπτία Αγία (1) Μαρκίων αιρετικός (1) μάρτυρες (24) μεγαλοσὐνη (7) Μεθοδιστές (1) μελέτη (59) μετά θάνατον (44) μετά θάνατον ζωή (101) Μεταμόρφωση (11) μετάνοια (364) Μετάσταση (1) μετάφραση (13) Μετενσάρκωση (8) μητέρα (56) Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος (2) μίσος (11) ΜΜΕ (4) μνημόσυνα (9) μοναξιά (21) μοναχισμός (114) Μορμόνοι (1) μόρφωση (20) μουσική (8) Ναός (17) ναρκωτικά (4) Νέα ΕποχήNew Age (1) Νεκτάριος άγιος (26) νέοι (27) νεοπαγανισμός (7) νηστεία (67) νήψη (2) Νικηφόρος ο Λεπρός Άγιος (3) Νικόδημος Αγιορείτης Άγιος (1) Νικόλαος Άγιος (8) Νικόλαος Καβάσιλας Άγιος (2) Νικόλαος Πλανάς Άγιος (1) νους (53) οικονομία (2) Οικουμενισμός (4) ομολογία (3) ομορφιά (17) ομοφυλοφιλία (2) όνειρα (35) οραμα (25) οράματα (32) οργή (2) ορθοδο (1) Ορθοδοξία (292) όρκος (1) πάθη (266) πάθος (38) παιδεία (24) παιδιά (138) Παΐσιος Όσιος (380) Παλαιά Διαθήκη (7) Παλαιά Διαθήκη Ερμηνεία (10) παλαιοημερολογίτες (16) Παναγία (333) Παπαδόπουλος Στυλιανός (3) παράδειγμα (38) Παράδεισος (112) Παράδοση Ιερά (9) Παρασκευή Αγία (1) Παρθένιος ο Χίος Όσιος (2) Πάσχα (22) πατήρ Νικόλαος Πουλάδας (21) πατρίδα (9) Πατρολογία (19) Παύλος Απόστολος (4) πειρασμοί (27) Πεντηκοστή (12) περιέργεια (3) Πέτρος Απόστολος (1) πίστη (539) πλησἰον (69) πλούτος (73) Πνευματικές Νουθεσίες (92) πνευματική ζωή (278) πνευματικός πατέρας (120) πνευματισμός (10) ποίηση (21) πόλεμος (28) πολιτική (25) πολιτισμός (9) Πορφύριος Όσιος (270) πραότητα (7) προθυμἰα (28) Πρόνοια (5) Πρόνοια Θεία (90) προορισμός (15) προσευχή (803) προσοχή (51) προσπἀθεια (139) προτεσταντισμός (29) προφητείες (15) ραθυμία (18) Ρωμαιοκαθολικισμός (36) Σάββας Καλύμνου Άγιος (1) Σαρακοστή (12) σεβασμός (28) Σεραφείμ του Σαρώφ Όσιος (11) Σιλουανός Άγιος (2) σιωπή (14) σοφία (54) Σπυρίδων Άγιος (2) σταθερότητα (2) Σταυρός (84) Σταυροφορίες (4) Σταύρωση (52) συγχώρηση (92) συκοφαντία (2) Συμεών Νέος Θεολόγος όσιος (88) συμπὀνια (23) συναξάρι (2) συνείδηση (25) σχίσμα (34) σώμα (49) σωτηρία (47) Σωφρόνιος του Έσσεξ Άγιος (35) τάματα (2) ταπεινοφροσύνη (270) ταπείνωση (195) Τέλος Κόσμου (4) Τερτυλλιανός (1) Τεσσαρακοστή Μεγάλη (6) τέχνη (1) τιμωρία (19) Τριάδα Αγία (35) τύχη (2) υγεία (8) υλικά αγαθά (43) υπακοή (124) Υπαπαντή (2) υπαρξιακά (73) υπερηφἀνεια (55) υποκρισία (25) υπομονή (221) φανατισμός (5) φαντασία (5) φαντάσματα (3) φιλαργυρἰα (9) φιλαυτἰα (10) φιλία (30) φιλοσοφία (23) Φλωρόφσκυ Γεώργιος (3) φόβος (56) φὀβος Θεοὐ (26) φως (44) Φώτιος άγιος (1) χαρά (123) Χαράλαμπος Άγιος (1) χάρις θεία (119) χαρίσματα (39) Χειρόγραφα Καινής Διαθήκης (1) Χριστιανισμός (21) χριστιανός (101) Χριστός (359) Χριστούγεννα (69) χρόνος (36) ψαλμωδία (7) ψεύδος (22) ψυχαγωγία (10) ψυχή (269) ψυχολογία (25)