Αυξομείωση μεγέθους γραμμάτων.
18 Νοε

Αν ζητάς θαύματα, βλέπεις θαύματα

Γράφτηκε από τον 

μείζονα από τα χαρίσματα
Αν εγκαταλείψης τα άσχημα θέατρα και έρχεσαι πλέον στην εκκλησία, είναι σαν να γιατρεύτηκε το κουτσό σου πόδι. Αν πάρης τα μάτια σου από πορνικά θεάματα και από κάλλος ξένου προσώπου, είναι σαν να γιατρεύτηκαν τα τυφλά σου μάτια. Αν δεν ακούς πλέον σατανικά τραγούδια, αλλά ακούς πνευματικά άσματα, είναι σαν να γιατρεύτηκε η κουφαμάρα σου. Αυτά είναι τα μέγιστα θαύματα. Αυτά είναι τα καταπληκτικά σημεία.
Ε.Π.Ε. 10,414
και βίος
Πρόσεξε το χορό των αγίων· δεν έλαμψαν με τα θαύματά τους... Η ζωή τους είναι αυτή που λάμπει παντού, που προσελκύει τη χάρι του Αγίου Πνεύματος... Τα θαύματα, αν δεν προσέχουμε, πολλές φορές όχι μόνο δεν ωφελούν, αλλά και βλάπτουν;
Ε.Π.Ε. 10,820εξ.
και ζωή αγίων
Ποιο είναι προτιμότερο, η επίδειξις θαυμάτων ή η ακρίβεια αγίας ζωής; Ολοφάνερο είναι, ότι το δεύτερο είναι πιο ωφέλιμο. Διότι από τον άγιο βίο ξεκινούν τα θαύματα και σ’ αυτόν καταλήγουν. Και αυτός, που παρουσιάζει άριστο βίο, αποσπά τη χάρι να ενεργή θαύματα. Και όποιος το χάρισμα αυτό παίρνει, γι’ αυτό το παίρνει, για να διορθώση τη ζωή των άλλων. Και ο Ιησούς Χριστός γι’αυτό πραγματοποίησε τόσα θαύματα, για να φανή η αξιοπιστία Του και να προσέλκυση τους ανθρώπους κοντά Του, δηλαδή, να εισαγάγη την αγιότητα στη ζωή.
Ε.Π.Ε. 10,824
μεγάλα
Ένας αγράμματος και αμαθής (όπως ο ψαράς της Γαλιλαίας) λέει πράγματα, που κανένας στη γη δεν επινόησε ποτέ, και όχι μόνο λέει καταπληκτικά πράγματα, αλλά και πείθει τους ανθρώπους (και το πρώτο μόνο αν συνέβαινε, πάλι θα επρόκειτο για μεγάλο θαύμα). Και ακόμα περισσότερο· προσφέρει μεγαλύτερη απόδειξι για το ότι μιλάει θεόπνευστα λόγια, το γεγονός ότι πείθει όσους τον ακούν δια μέσου των αιώνων. Ποιος, λοιπόν, δεν θαυμάζει τη δύναμι, που κρύβεται μέσα σ’ αυτόν (το μαθητή του Χριστού); Το φαινόμενο των Αποστόλων αποτελεί μέγιστο τεκμήριο, ότι τίποτε δικά τους δεν επιβάλλουν.
Ε.Π.Ε. 12,444-446
με μέσον;
Δεν έπρεπε να θεωρηθούν ύποπτα τα θαύματα που γίνονταν. Έπρεπε να παρακληθή ο Χριστός (στο γάμο της Κανά) από τους έχοντες ανάγκη και όχι από τη μητέρα Του. Διατί; Διότι όσα γίνονται με την παράκλησι των οικείων, όσο μεγάλα και αν είναι, υποτιμώνται πολλές φορές από τους παρόντες. Όταν όμως όσοι έχουν ανάγκη, αυτοί παρακαλούν, τότε το θαύμα απαλλάσσεται από την υποψία και οι έπαινοι είναι καθαροί και η ωφέλεια μεγάλη.
Ε.Π.Ε. 13,40
Χριστού και φύσεως
Τέτοια είναι τα θαύματα του Χριστού, που γίνονται ωραιότερα και καλύτερα από όσα επιτελεί η φύσις. Το ίδιο συνέβαινε και σ’ άλλες περιπτώσεις· όταν π.χ. αποκαθιστούσε ένα ανάπηρο σωματικό μέλος, γινόταν ισχυρότερο από το αντίστοιχο υγιές. Και στο γάμο της Κανά ο οίνος έγινε εξαιρετικώτερος· και αυτό το βεβαιώνουν και οι υπηρέτες και ο γαμπρός και ο αρχιτρίκλινος.
Ε.Π.Ε. 13,60
σημεία μετά την Ανάστασι
Ο Θεός θαυματουργεί. Δες, το πώς. Το ότι έβγαλε τον Πέτρο από τη φυλακή, είναι σημείο δικό Του. Το ότι ωδήγησε τον Φίλιππο στον ευνούχο, δικό Του σημείο. Το ότι προσήλκυσε τον Παύλο, είναι σημείο Του. Το ότι αποκάλυψε τον εαυτό Του στο Στέφανο, είναι δικό του θαύμα.
Ε.Π.Ε. 15,558
με το κήρυγμα
Επειδή κάθε τόσο οι Ιουδαίοι ζητούσαν θαύματα και την εμφάνισι της αναστάσεως, και έχασκαν πολύ μπροστά σ’ ένα θαύμα, λέει ο Κύριος, ότι και ο προφήτης δεν υποσχέθηκε τέτοια σημεία, αλλά τόνιζε, ότι έπρεπε να πιστέψουμε ακούγοντας το κήρυγμα.
Ε.Π.Ε. 17,358
και κήρυγμα
Αν τότε δεν γίνονταν θαύματα, πώς θα έπειθαν με το κήρυγμά τους, άνθρωποι, που συνεχώς καταδιώκονταν και φυλακίζονταν; Πώς θα αντιμετώπιζαν ολόκληρα έθνη, και θα έπειθαν με το κήρυγμά τους;
Ε.Π.Ε. 18,154
τότε και σήμερα
Και τότε έπρεπε να γίνουν και τώρα δεν χρειάζονται να γίνωνται... Εξ άλλου και οι Απόστολοι τότε δεν έπειθαν μόνο με τα θαύματα, αλλά και με το διάλογο.
Ε.Π.Ε. 18,156
ιστορικά
Αν ζητάς θαύματα, και τώρα βλέπεις θαύματα, άλλου είδους βέβαια. Βλέπεις τις μύριες προφητείες για μύρια γεγονότα. Βλέπεις την επιστροφή στο Χριστό της οικουμένης. Βλέπεις το πώς εξημερώθηκαν οι βάρβαροι. Βλέπεις το πώς τα άγρια ήθη μετεβλήθηκαν. Βλέπεις την αύξησι της Εκκλησίας.
Ε.Π.Ε. 18,158
όχι απόδειξις αγιότητας
Ο Θεός δεν ενήργησε δια του Βαλαάμ, δια του Φαραώ, δια του Ναβουχοδονόσορα; Ο Καϊάφας δεν προφήτευσε, χωρίς να κατανοή όσα έλεγε;... Τα σημεία πολλές φορές δεν γίνονται γι’ αυτούς, που τα κάνουν, αλλά προς χάριν άλλων. Άρα γίνονται σημεία και δι’ αναξίων.
Ε.Π.Ε. 18,218
η διδασκαλία;
Ο πιστός δεν έχει ανάγκη να δη σημείο, αλλά χρειάζεται μόνο διδασκαλία και κατήχησι.
Ε.Π.Ε. 18α,494

(Χρυσοστομικό Λεξικό, αρχ. Δανιήλ Αεράκη, τόμος Β, σελ. 339-342)

 

Εύρεση

Δημοφιλή Θέματα (Α-Ω)

αγάπη (599) Αγάπη Θεού (332) αγάπη σε Θεό (245) αγάπη σε Χριστό (165) άγγελοι (67) Αγγλικανισμός (1) Αγία Γραφή (214) Αγιασμός (10) Άγιο Πνεύμα (95) άγιοι (177) άγιος (197) αγνότητα (42) άγχος (36) αγώνας (106) αγώνας πνευματικός (266) αδικία (6) Αθανασία (7) Αθανάσιος ο Μέγας (4) αθεΐα (127) αιρέσει (1) αιρέσεις (359) αιωνιότητα (13) ακηδία (4) ακτημοσὐνη (14) αλήθεια (109) αμαρτία (337) Αμβρόσιος άγιος (3) άμφια (1) Αμφιλόχιος της Πάτμου (4) Ανάληψη Χριστού (4) Ανάσταση (140) ανασταση νεκρών (31) ανθρώπινες σχέσεις (321) άνθρωπος (296) αντίχριστος (11) Αντώνιος, Μέγας (5) αξιώματα (15) απἀθεια (5) απελπισία (9) απιστία (20) απληστία (5) απλότητα (16) αποκάλυψη (8) απόκρυφα (16) Απολογητικά Θέματα (1) αργολογία (3) αρετή (198) Αρσένιος Όσιος (5) ασθένεια (108) άσκηση (63) αστρολογία (2) Αυγουστίνος άγιος (3) αυταπάρνηση (30) αυτεξούσιο (2) αυτογνωσία (147) αυτοθυσἰα (25) αυτοκτονία (9) αχαριστία (4) Β Παρουσία (10) Β' Παρουσία (11) βάπτιση (17) βάπτισμα (31) Βαρβάρα αγία (1) Βαρσανουφίου Οσίου (31) Βασιλεία Θεού (27) Βασίλειος ο Μέγας (30) Βελιμίροβιτς Νικόλαος Άγιος (30) βία (4) βιβλίο (31) βιοηθική (10) βίος (1) Βουδδισμός (5) γαλήνη (1) γάμος (124) Γένεση (5) Γέννηση Κυρίου (13) Γεροντικόν (195) Γερόντισσα Γαβριηλία (1) Γεώργιος Άγιος (1) γηρατειά (11) γιόγκα (4) γλώσσα (64) γνώση (25) Γνωστικισμός (1) γονείς (134) Γρηγόριος Νύσσης Άγιος (1) Γρηγόριος ο Θεολόγος (20) Γρηγόριος ο Παλαμάς όσιος (9) γυναίκα (36) δάκρυα (56) δάσκαλος (24) Δεύτερη Παρουσία (24) Δημήτριος Άγιος (1) Δημιουργία (62) διάβολος (232) Διάδοχος Φωτικής όσιος (13) διαίσθηση (1) διακονία (4) διάκριση (147) διάλογος (5) δικαιο (4) δικαιοσύνη (37) Διονύσιος Αρεοπαγίτης Άγιος (2) Δογματικα Θέματα (205) Δογματική Τρεμπέλα (1) δύναμη (66) Δωρόθεος αββάς (9) εγκράτεια (18) εγωισμός (248) εικόνες (34) Ειρηναίος Λουγδούνου άγιος (3) ειρήνη (53) εκκλησία (233) Εκκλησιαστική Ιστορία (24) Εκκλησιαστική περιουσία (3) έκτρωση (5) έλεγχος (16) ελεημοσύνη (113) ελευθερία (62) Ελλάδα (19) ελπίδα (60) εμπιστοσὐνη (58) εντολές (12) Εξαήμερος (2) εξέλιξης θεωρία (16) Εξομολόγηση (166) εξωγήινοι (13) εξωσωματική γονιμοποίηση (5) Εορτή (3) επάγγελμα (17) επιείκεια (2) επιμονἠ (52) επιστήμη (108) εργασία (79) Ερμηνεία Αγίας Γραφής (168) έρωτας (19) έρωτας θείος (8) εσωστρέφεια (1) Ευαγγέλια (177) Ευαγγέλιο Ιωάννη Ερμηνεία (33) Ευαγγελισμός (2) ευγένεια (15) ευγνωμοσὐνη (40) ευλογία (5) Ευμένιος Όσιος γέροντας (7) ευσπλαχνία (34) ευτυχία (65) ευχαριστία (51) Εφραίμ Κατουνακιώτης Όσιος (9) Εφραίμ ο Σύρος όσιος (6) εχεμύθεια (1) ζήλεια (15) ζώα (46) ζωή (34) ηθική (14) ησυχία (32) θάνατος (297) θάρρος (99) θαύμα (245) θέατρο (5) Θεία Κοινωνία (179) Θεία Λειτουργία (125) θεία Πρόνοια (14) θἐλημα (49) θέληση (37) θεογνωσία (2) Θεόδωρος Στουδίτης όσιος (36) θεολογία (29) Θεός (330) Θεοφάνεια (6) Θεοφάνους Εγκλείστου Αγίου (4) θέωση (6) θλίψεις (279) θρησκείες (42) θυμός (100) Ιάκωβος Αδελφόθεος Άγιος (1) Ιάκωβος Τσαλίκης Όσιος (14) ιατρική (13) Ιγνάτιος Θεοφόρος (9) Ιγνάτιος Μπριαντσανίνωφ Άγιος (5) ιεραποστολή (47) ιερέας (176) ιερωσύνη (15) Ινδουισμός (14) Ιουδαίοι (1) Ιουστίνος άγιος (2) Ιουστίνος Πόποβιτς Άγιος (58) Ισαάκ ο Σύρος (5) Ισίδωρος Πηλουσιώτης όσιος (36) Ισλάμ (11) Ιστορία Ελληνική (8) Ιστορία Παγκόσμια (14) Ιστορικότης Χριστού (1) Ιωάννης Δαμασκηνός Άγιος (1) Ιωάννης Θεολόγος (3) Ιωάννης Κροστάνδης (329) Ιωάννης Χρυσόστομος (397) Ιωσήφ Ησυχαστής Άγιος (5) Καινή Διαθήκη Ερμηνεία (123) Καινή Διαθήκη κριτικό κείμενο NestleAland (5) Κανόνες Εκκλησίας (4) καρδιά (113) Κασσιανός Όσιος (4) κατάκριση (132) καταναλωτισμός (8) Κατηχητικό (4) καύση νεκρών (1) κενοδοξία (14) κήρυγμα (53) Κίνητρα (3) Κλίμακα (6) κλοπή (5) Κοίμησις Θεοτόκου (25) κοινωνία (167) κόλαση (50) Κόντογλου Φώτης (3) Κοσμάς Αιτωλός Άγιος (2) Κουάκεροι (1) ΚράτοςΕκκλησία (1) Κρίσις Μέλλουσα (47) Κύριλλος Άγιος (1) Λατρεία Θεία (75) λείψανα (9) λογική (1) λογισμοί (114) λόγος Θεού (18) Λουκάς Κριμαίας Άγιος (11) λύπη (60) μαγεία (19) μακροθυμία (4) Μάξιμος Ομολογητής (15) Μαρία Αιγυπτία Αγία (1) μάρτυρες (24) μεγαλοσὐνη (7) Μεθοδιστές (1) μελέτη (58) μετά θάνατον (44) μετά θάνατον ζωή (101) Μεταμόρφωση (11) μετάνοια (360) Μετάσταση (1) μετάφραση (13) Μετενσάρκωση (8) μητέρα (56) Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος (2) μίσος (11) ΜΜΕ (4) μνημόσυνα (9) μοναξιά (20) μοναχισμός (113) Μορμόνοι (1) μόρφωση (20) μουσική (8) Ναός (17) ναρκωτικά (4) Νέα ΕποχήNew Age (1) Νεκτάριος άγιος (25) νέοι (27) νεοπαγανισμός (7) νηστεία (67) νήψη (2) Νικηφόρος ο Λεπρός Άγιος (3) Νικόδημος Αγιορείτης Άγιος (1) Νικόλαος Άγιος (7) Νικόλαος Καβάσιλας Άγιος (1) Νικόλαος Πλανάς Άγιος (1) νους (53) οικονομία (2) Οικουμενισμός (4) ομολογία (3) ομορφιά (17) ομοφυλοφιλία (1) όνειρα (35) οραμα (25) οράματα (32) οργή (2) ορθοδο (1) Ορθοδοξία (291) όρκος (1) πάθη (266) πάθος (38) παιδεία (24) παιδιά (138) Παΐσιος Όσιος (380) Παλαιά Διαθήκη (7) Παλαιά Διαθήκη Ερμηνεία (10) παλαιοημερολογίτες (16) Παναγία (331) Παπαδόπουλος Στυλιανός (3) παράδειγμα (38) Παράδεισος (112) Παράδοση Ιερά (6) Παρασκευή Αγία (1) Παρθένιος ο Χίος Όσιος (1) Πάσχα (22) πατήρ Νικόλαος Πουλάδας (21) πατρίδα (9) Πατρολογία (8) Παύλος Απόστολος (4) πειρασμοί (26) Πεντηκοστή (12) περιέργεια (3) Πέτρος Απόστολος (1) πίστη (534) πλησἰον (69) πλούτος (73) Πνευματικές Νουθεσίες (92) πνευματική ζωή (275) πνευματικός πατέρας (120) πνευματισμός (10) ποίηση (21) πόλεμος (28) πολιτική (25) πολιτισμός (9) Πορφύριος Όσιος (270) πραότητα (7) προθυμἰα (28) Πρόνοια (5) Πρόνοια Θεία (90) προορισμός (15) προσευχή (793) προσοχή (51) προσπἀθεια (139) προτεσταντισμός (28) προφητείες (15) ραθυμία (18) Ρωμαιοκαθολικισμός (35) Σάββας Καλύμνου Άγιος (1) Σαρακοστή (12) σεβασμός (28) Σεραφείμ του Σαρώφ Όσιος (11) Σιλουανός Άγιος (2) σιωπή (14) σοφία (54) Σπυρίδων Άγιος (2) σταθερότητα (2) Σταυρός (84) Σταυροφορίες (4) Σταύρωση (52) συγχώρηση (92) συκοφαντία (2) Συμεών Νέος Θεολόγος όσιος (88) συμπὀνια (23) συναξάρι (2) συνείδηση (25) σχίσμα (34) σώμα (49) σωτηρία (46) Σωφρόνιος του Έσσεξ Άγιος (35) τάματα (2) ταπεινοφροσύνη (267) ταπείνωση (190) Τέλος Κόσμου (4) Τεσσαρακοστή Μεγάλη (6) τέχνη (1) τιμωρία (19) Τριάδα Αγία (34) τύχη (2) υγεία (8) υλικά αγαθά (43) υπακοή (119) Υπαπαντή (2) υπαρξιακά (73) υπερηφἀνεια (55) υποκρισία (25) υπομονή (219) φανατισμός (5) φαντασία (5) φαντάσματα (3) φιλαργυρἰα (9) φιλαυτἰα (10) φιλία (30) φιλοσοφία (23) Φλωρόφσκυ Γεώργιος (3) φόβος (56) φὀβος Θεοὐ (25) φως (43) Φώτιος άγιος (1) χαρά (123) Χαράλαμπος Άγιος (1) χάρις θεία (117) χαρίσματα (39) Χειρόγραφα Καινής Διαθήκης (1) Χριστιανισμός (20) χριστιανός (100) Χριστός (336) Χριστούγεννα (69) χρόνος (36) ψαλμωδία (7) ψεύδος (22) ψυχαγωγία (10) ψυχή (268) ψυχολογία (25)