Αυξομείωση μεγέθους γραμμάτων.
06 Απρ

Η Παναγία Θεοτόκος πρεσβεύει υπέρ των ανθρώπων και του κόσμου

Γράφτηκε από τον 
221. «ημέρας και νυκτός πρεσβεύεις υπέρ ημών».
 
Ο Κύριος Ιησούς, πέρα από την τιμή και τη δόξα που χάρισε στη θεομήτορα, της εμπιστεύθηκε και ένα ύψιστο λειτούργημα: το πρεσβευτικό η μεσιτικό λειτούργημα. Την ανάδειξε δηλαδή Πρεσβευτή και Μεσίτρια, πρώτη και εδώ ανάμεσα σ’ όλους τους Πρεσβευτάς (τους Αγίους) που είναι διαπιστευμένοι στον ουράνιο θρόνο. Διότι ανάμεσα σ’ όλους αυτούς, η Παναγία «προΐστατα πρεσβεύουσα». 
Η Παναγία Θεοτόκος πρεσβεύει γενικά υπέρ των ανθρώπων και του κόσμου. Οι πρεσβείες της όμως αναφέρονται και σε επί μέρους θέματα και προβλήματα της ατομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής και ιστορίας των ανθρώπων.
Είναι χαρακτηριστικό, ότι, η τιμή και η δόξα του ουρανού δεν είναι, μια στατική κατάστασις, αλλά συνδέεται απόλυτα με κάποιο ενεργητικό, δραστήριο λειτούργημα. Ο Ιησούς αποκαθίσταται και πάλι στη δόξα του ουρανού και ο Θεός Πατέρας του αναθέτει το λειτούργημα του Μεσίτου και Λυτρωτού των ανθρώπων. Η δόξα της Παναγίας και των Αγίων συνδυάζεται με το πρεσβευτικό λειτούργημα. Ο Κύριος δήλωσε ότι «ο πατήρ μου έως άρτι εργάζεται, καγώ εργάζομαι» (Ιω. ε' 17). Τώρα βλέπομε ότι και οι εκλεκτοί του ουρανού η Παναγία, οι άγιοι Άγγελοι και οι Άγιοι της Θριαμβευούσης Εκκλησίας εργάζονται: πρεσβεύουν! Βασικό τους έργο είναι η «πρεσβεία», η θερμή ικεσία στον Θεό Πατέρα για τους «επί γης» ανθρώπους. Εμείς ακόμα αγωνιζόμαστε, θαλασσοπνιγόμαστε στο πέλαγος της ζωής ˙ γι΄ αυτό και καταφεύγομε συνέχεια στους Αγίους που είναι «σάρξ εκ της σαρκός μας», αδελφοί μας που έφτασαν στην Αντίπερα όχθη πριν από μας˙ και τους παρακαλούμε, διότι, αυτοί εκεί που βρίσκονται τώρα μπορούν κάτι περισσότερο να κάνουν˙ οι δυνατότητές των έχουν αυξηθή, οι διαστάσεις των έχουν μεγαλώσει. «Οι Άγιοι δεν αισθάνονται "καλά”, δεν αισθάνονται ήσυχοι και ευδαίμονες, διότι ακριβώς ημείς δεν είμεθα ήσυχοι και ευτυχείς, διότι ζώμεν εις την αμαρτίαν και εις τον πόνον. Η Παναγία μοιάζει με την μητέρα εκείνων, η οποία εις την καταστροφήν του πολέμου, κατώρθωσε να φτάση μέχρι του φρουρίου και να ασφαλισθή, εν τούτοις όμως είναι ανήσυχος και κλαίει και οδύρεται, διότι τα τέκνα της, τα οποία απώλεσεν εις την σύγχυσιν και την συμφοράν του πολέμου, δεν έφθασαν ακόμη έως εκεί. Δια τούτο και παρακαλεί φορτικώς τον Κύριον του φρουρίου, ίνα φροντίση δια τα τέκνα της: "Ελέησόν με, Κύριε” "Κύριε, βοήθει μοι’’ (Ματθ. ιε΄ 21 28). Ο δε Κύριος εισακούει των παρακλήσεων αυτής» (Φαράντου, 141).
Η καθιέρωσις της Παναγίας και των Αγίων στο πρεσβευτικό έργο είναι δεδομένη, καθώς επίσης και η θέλησίς των να μας βοηθήσουν. Ό,τι απομένει για μας είναι η καταφυγή και η υποκίνησίς των: ένα «γράμμα», ένα «τηλεφώνημα», ένα «επείγον τηλεγράφημα» και η πρεσβευτική διαδικασία του ουρανού θα κινηθή αμέσως, θα λειτουργήση δραστήρια, με επί κεφαλής την Προϊσταμένη της Πρεσβείας μας, την Παναγία Θεοτόκο και τη συμμετοχή όλων των πρεσβευτών της Εκκλησίας μας. Και όλα αυτά αθόρυβα, άμεσα και ταχύτατα, μέρα και νύχτα, χωρίς γραφειοκρατία, χωρίς καθυστερήσεις ή διακοπές. Η Πρεσβεία μας στον ουρανό είναι η πιο καλά ωργανωμένη Υπηρεσία. Μια υπηρεσία που ποτέ και κανένα δεν απογοητεύει.
«Εν τη Γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας εν τη Κοιμήσει τον κόσμον ου κατέλιπες, Θεοτόκε.
Μετέστης προς την ζωήν,
μήτηρ υπάρχουσα της ζωής
και ταις πρεσβείαις και σαις λυτρουμένη
εκ θανάτου τας ψυχάς ημών».
(Απολυτίκιον Κοιμήσεως) 
 
(Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στυλίου, Η Πρώτη, εκδ. Γρηγόρη)
 

Εύρεση

Δημοφιλή Θέματα (Α-Ω)

αγάπη (601) Αγάπη Θεού (341) αγάπη σε Θεό (248) αγάπη σε Χριστό (167) άγγελοι (69) Αγγλικανισμός (1) Αγία Γραφή (230) Αγιασμός (10) Άγιο Πνεύμα (97) Άγιο Φως (1) άγιοι (178) άγιος (197) αγνότητα (42) άγχος (36) αγώνας (106) αγώνας πνευματικός (272) αδικία (6) Αθανασία (7) Αθανάσιος ο Μέγας (4) αθεΐα (127) αιρέσει (1) αιρέσεις (363) αιωνιότητα (14) ακηδία (4) ακτημοσὐνη (14) αλήθεια (116) αμαρτία (343) Αμβρόσιος άγιος (3) άμφια (1) Αμφιλόχιος της Πάτμου (4) Ανάληψη Χριστού (4) Ανάσταση (146) ανασταση νεκρών (31) ανθρώπινες σχέσεις (323) άνθρωπος (304) αντίχριστος (11) Αντώνιος, Μέγας (5) αξιώματα (15) απἀθεια (5) απελπισία (9) απιστία (21) απληστία (5) απλότητα (16) αποκάλυψη (8) απόκρυφα (17) Απολογητικά Θέματα (1) αργολογία (3) αρετή (200) Αρσένιος Όσιος (5) ασθένεια (109) άσκηση (63) αστρολογία (2) Αυγουστίνος άγιος (3) αυταπάρνηση (31) αυτεξούσιο (2) αυτογνωσία (148) αυτοθυσἰα (26) αυτοκτονία (9) αχαριστία (6) Β Παρουσία (10) Β' Παρουσία (11) βάπτιση (17) βάπτισμα (32) Βαρβάρα αγία (1) Βαρσανουφίου Οσίου (31) Βασιλεία Θεού (33) Βασίλειος ο Μέγας (32) Βελιμίροβιτς Νικόλαος Άγιος (39) βία (4) βιβλίο (31) βιοηθική (10) βίος (1) Βουδδισμός (5) γαλήνη (2) γάμος (125) Γένεση (5) Γέννηση Κυρίου (14) Γεροντικόν (195) Γερόντισσα Γαβριηλία (1) Γεώργιος Άγιος (1) γηρατειά (11) γιόγκα (4) γλώσσα (64) γνώση (25) Γνωστικισμός (3) γονείς (134) Γρηγόριος Νεοκαισαρείας άγιος (1) Γρηγόριος Νύσσης Άγιος (2) Γρηγόριος ο Θεολόγος (20) Γρηγόριος ο Παλαμάς όσιος (10) γυναίκα (36) δάκρυα (57) δάσκαλος (24) Δεύτερη Παρουσία (28) Δημήτριος Άγιος (1) Δημιουργία (62) διάβολος (235) Διάδοχος Φωτικής όσιος (13) διαίσθηση (1) διακονία (4) διάκριση (147) διάλογος (5) δικαιο (4) δικαιοσύνη (39) Διονύσιος Αρεοπαγίτης Άγιος (2) Διονύσιος Κορίνθου άγιος (1) Δογματικα Θέματα (205) Δογματική Τρεμπέλα (1) δύναμη (68) Δωρόθεος αββάς (10) εγκράτεια (19) εγωισμός (248) εικόνες (34) Ειρηναίος Λουγδούνου άγιος (4) ειρήνη (54) εκκλησία (236) Εκκλησιαστική Ιστορία (24) Εκκλησιαστική περιουσία (3) έκτρωση (5) έλεγχος (16) ελεημοσύνη (114) ελευθερία (62) Ελλάδα (19) ελπίδα (61) εμπιστοσὐνη (58) εντολές (12) Εξαήμερος (2) εξέλιξης θεωρία (16) Εξομολόγηση (168) εξωγήινοι (13) εξωσωματική γονιμοποίηση (5) Εορτή (3) επάγγελμα (17) επιείκεια (2) επιμονἠ (52) επιστήμη (108) εργασία (80) Ερμηνεία Αγίας Γραφής (184) έρωτας (19) έρωτας θείος (9) εσωστρέφεια (1) Ευαγγέλια (194) Ευαγγέλιο Ιωάννη Ερμηνεία (33) Ευαγγελισμός (2) ευγένεια (15) ευγνωμοσὐνη (42) ευλογία (5) Ευμένιος Όσιος γέροντας (7) ευσπλαχνία (34) ευτυχία (65) ευχαριστία (53) Εφραίμ Κατουνακιώτης Όσιος (30) Εφραίμ ο Σύρος όσιος (6) εχεμύθεια (1) ζήλεια (15) ζώα (46) ζωή (37) ηθική (14) ησυχία (32) θάνατος (305) θάρρος (99) θαύμα (256) θέατρο (5) Θεία Κοινωνία (179) Θεία Λειτουργία (128) θεία Πρόνοια (14) θἐλημα (56) θέληση (38) θεογνωσία (2) Θεόδωρος Στουδίτης όσιος (36) θεολογία (29) Θεός (332) Θεοφάνεια (6) Θεοφάνους Εγκλείστου Αγίου (5) θέωση (6) θλίψεις (281) θρησκείες (43) θυμός (100) Ιάκωβος Αδελφόθεος Άγιος (1) Ιάκωβος Τσαλίκης Όσιος (14) ιατρική (13) Ιγνάτιος Θεοφόρος (9) Ιγνάτιος Μπριαντσανίνωφ Άγιος (7) ιεραποστολή (47) ιερέας (177) ιερωσύνη (16) Ινδουισμός (14) Ιουδαίοι (1) Ιουστίνος άγιος (3) Ιουστίνος Πόποβιτς Άγιος (61) Ιππόλυτος άγιος (1) Ισαάκ ο Σύρος (5) Ισίδωρος Πηλουσιώτης όσιος (36) Ισλάμ (11) Ιστορία Ελληνική (8) Ιστορία Παγκόσμια (14) Ιστορικότης Χριστού (1) Ιωάννης Δαμασκηνός Άγιος (1) Ιωάννης Θεολόγος (3) Ιωάννης Κροστάνδης (331) Ιωάννης Χρυσόστομος (398) Ιωσήφ Ησυχαστής Άγιος (7) Καινή Διαθήκη Ερμηνεία (139) Καινή Διαθήκη κριτικό κείμενο NestleAland (5) Κανόνες Εκκλησίας (4) καρδιά (117) Κασσιανός Όσιος (4) κατάκριση (132) καταναλωτισμός (8) Κατηχητικό (4) καύση νεκρών (1) κενοδοξία (14) κήρυγμα (53) Κίνητρα (3) Κλήμης Αλεξανδρέας (1) Κλήμης Ρώμης άγιος (1) Κλίμακα (6) κλοπή (5) Κοίμησις Θεοτόκου (25) κοινωνία (167) κόλαση (50) Κόντογλου Φώτης (4) Κοσμάς Αιτωλός Άγιος (2) Κουάκεροι (1) ΚράτοςΕκκλησία (1) Κρίσις Μέλλουσα (49) Κυπριανός άγιος (1) Κύριλλος Άγιος (1) Λατρεία Θεία (75) λείψανα (9) λογική (1) λογισμοί (117) λόγος Θεού (21) Λουκάς Ευαγγελιστής Άγιος (1) Λουκάς Κριμαίας Άγιος (12) λύπη (60) μαγεία (19) μακροθυμία (5) Μανιχαϊσμός (1) Μάξιμος Ομολογητής (15) Μαρία Αιγυπτία Αγία (2) Μαρκίων αιρετικός (1) μάρτυρες (24) μεγαλοσὐνη (7) Μεθοδιστές (1) μελέτη (59) μετά θάνατον (44) μετά θάνατον ζωή (102) Μεταμόρφωση (11) μετάνοια (369) Μετάσταση (1) μετάφραση (13) Μετενσάρκωση (8) μητέρα (56) Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος (3) μίσος (11) ΜΜΕ (4) μνημόσυνα (9) μοναξιά (21) μοναχισμός (114) Μορμόνοι (1) μόρφωση (20) μουσική (8) Ναός (17) ναρκωτικά (4) Νέα ΕποχήNew Age (1) Νεκτάριος άγιος (27) νέοι (27) νεοπαγανισμός (7) νηστεία (67) νήψη (2) Νικηφόρος ο Λεπρός Άγιος (3) Νικόδημος Αγιορείτης Άγιος (2) Νικόλαος Άγιος (8) Νικόλαος Καβάσιλας Άγιος (3) Νικόλαος Πλανάς Άγιος (1) νους (54) οικονομία (2) Οικουμενισμός (4) ομολογία (3) ομορφιά (17) ομοφυλοφιλία (2) όνειρα (35) οραμα (25) οράματα (32) οργή (2) ορθοδο (1) Ορθοδοξία (293) όρκος (1) πάθη (270) πάθος (38) παιδεία (24) παιδιά (138) Παΐσιος Όσιος (380) Παλαιά Διαθήκη (7) Παλαιά Διαθήκη Ερμηνεία (10) παλαιοημερολογίτες (17) Παναγία (333) Παπαδόπουλος Στυλιανός (3) παράδειγμα (38) Παράδεισος (113) Παράδοση Ιερά (9) Παρασκευή Αγία (1) Παρθένιος ο Χίος Όσιος (2) Πάσχα (23) πατήρ Νικόλαος Πουλάδας (21) πατρίδα (9) Πατρολογία (19) Παύλος Απόστολος (4) πειρασμοί (27) Πεντηκοστή (12) περιέργεια (3) Πέτρος Απόστολος (1) πίστη (543) πλησἰον (69) πλούτος (75) Πνευματικές Νουθεσίες (93) πνευματική ζωή (280) πνευματικός πατέρας (121) πνευματισμός (10) ποίηση (21) πόλεμος (28) πολιτική (25) πολιτισμός (9) Πορφύριος Όσιος (272) πραότητα (7) προθυμἰα (28) Πρόνοια (5) Πρόνοια Θεία (90) προορισμός (16) προσευχή (808) προσοχή (51) προσπἀθεια (139) προτεσταντισμός (29) προφητείες (15) ραθυμία (18) Ρωμαιοκαθολικισμός (36) Σάββας Καλύμνου Άγιος (1) Σαρακοστή (12) σεβασμός (28) Σεραφείμ του Σαρώφ Όσιος (11) Σιλουανός Άγιος (2) σιωπή (14) σοφία (54) Σπυρίδων Άγιος (2) σταθερότητα (2) Σταυρός (86) Σταυροφορίες (4) Σταύρωση (53) συγχώρηση (94) συκοφαντία (2) Συμεών Νέος Θεολόγος όσιος (88) συμπὀνια (23) συναξάρι (2) συνείδηση (26) σχίσμα (34) σώμα (49) σωτηρία (53) Σωφρόνιος του Έσσεξ Άγιος (35) τάματα (2) ταπεινοφροσύνη (271) ταπείνωση (196) Τέλος Κόσμου (4) Τερτυλλιανός (1) Τεσσαρακοστή Μεγάλη (6) τέχνη (1) τιμωρία (21) Τριάδα Αγία (35) τύχη (2) υγεία (8) υλικά αγαθά (43) υπακοή (127) Υπαπαντή (2) υπαρξιακά (73) υπερηφἀνεια (55) υποκρισία (26) υπομονή (224) φανατισμός (5) φαντασία (5) φαντάσματα (3) φιλαργυρἰα (9) φιλαυτἰα (10) φιλία (30) φιλοσοφία (23) Φλωρόφσκυ Γεώργιος (3) φόβος (56) φὀβος Θεοὐ (26) φύση (1) φως (46) Φώτιος άγιος (1) χαρά (124) Χαράλαμπος Άγιος (1) χάρις θεία (122) χαρίσματα (39) Χειρόγραφα Καινής Διαθήκης (1) Χριστιανισμός (21) χριστιανός (101) Χριστός (363) Χριστούγεννα (69) χρόνος (36) ψαλμωδία (7) ψεύδος (23) ψυχαγωγία (10) ψυχή (273) ψυχολογία (25)