Αυξομείωση μεγέθους γραμμάτων.
30 Μαρ

Η τιμία Ζώνη της Θεοτόκου

Γράφτηκε από τον 
218. «Ζώνην νοητάς εζωσμένη η πόλις σου, το κράτος αδιάσπαστον έχει»
 
Η Θεοτόκος άφησε στην Εκκλησία δύο ιερά κειμήλια: την Ζώνη και την Εσθήτα της (= φόρεμα, πρβλ. Σκέπη, Ωμοφόριον).
Η τιμία Ζώνη της Θεοτόκου φυλασσόταν από κάποια παρθένο στα Ιεροσόλυμα. Το ιερό αυτό κειμήλιο μετέφερε στην Κωνσταντινούπολι ο Αυτοκράτωρ Αρκάδιος (383 408), γυιός του Μ. Θεοδοσίου και την ετοποθέτησε σε μια πολυτελή θήκη που ωνόμασε Αγία Σορό.
Ο Ιουστινιανός (482-565) έκτισε στην Κωνσταντινούπολι «εν τοις Χαλκοπρατείοις» ναό της Αγίας Ζώνης, όπου και έγινε ανακομιδή του ιερού Λειψάνου από την Επισκοπή Ζήλας, στην οποία φυλασσόταν. 
Επί Αυτοκράτορος Λέοντος Γ' του Ισαύρου (680-741), αναφέρεται το εξής θαύμα της αγίας Ζώνης: Η σύζυγος του Βασιλέως Ζωή, που έπασχε από δαιμονοληψία, είδε οπτασία ότι θα θεραπευθή αν απλωθή επάνω της η τιμία Ζώνη της Θεοτόκου. Τότε ο Αυτοκράτωρ άνοιξε την Αγία Σορό, πήρε την Αγία Ζώνη και την άπλωσε επάνω στην άρρωστη Βασίλισσα. Και το θαύμα έγινε.
Τότε ακριβώς δόθηκε η ευκαιρία να εξακριβωθή η γνησιότης του κειμηλίου. Διότι πρώτον, διετηρείτο σε αρίστη κατάστασι και άστραφτε, σαν να ήταν νεοΰφαντη. Επίσης, επάνω στην Ζώνη υπήρχε σφραγίδα με χρυσή βούλλα (=σφραγίδα) και κωδίκελλο που ανέφερε λεπτομερώς τον χρόνο, την ινδικτιώνα και την ημέρα που μετεφέρθη από τα Ιεροσόλυμα και τοποθετήθηκε στην Αγία Σορό, από τον Αυτοκράτορα Αρκάδιο.
Τρεις Αυτοκράτορες, Αρκάδιος — Λέων — Ιουστινιανός, συνδέονται με την Αγία Ζώνη της Θεοτόκου (πρβλ. «Σε δύναμιν πιστοί βασιλείς περιζώννηνται», Μα, 15) και γενικώτερα με την ορθόδοξο πίστι που αποδεικνύεται έτσι ουσιαστικός παράγων εθνικοκοινωνικής ενότητος.
Η συνοχή και μακροβιότης του Βυζαντίου ήσαν συνέπειες της ενότητός του με την ορθόδοξο πίστι. Επί Βυζαντίου είχε κατορθωθή η ενοποίησις του γνωστού κόσμου κάτω από μία πίστι, την πίστι του Χριστού!
Σήμερα, στην κατ’ έξοχήν εποχή της παγκοσμιότητος αναζητείται ο συνεκτικός δεσμός που θα ενώση τον κόσμο σε μια παγκόσμια κοινωνία. Δύο είναι οι βάσεις πάνω στις οποίες επιχειρεί η ανθρωπότης σήμερα να οικοδομήση την παγκόσμιο ενότητά της: ο τεχνικός πολιτισμός και η υλική ευημερία. Ο Χριστιανισμός — ας το ομολογήσωμε! — λόγω δυστυχώς της διαιρέσεώς του και της εξαρτήσεώς του από προαστικούς θεσμούς και δομές, δεν είναι έτοιμος σήμερα ν’ αποτελέση τη βάσι της ενοποιήσεως της ανθρωπότητος.
Έτσι φαίνεται, ότι πρώτα ο τεχνικός πολιτισμός θ’ ανοίξη τους δρόμους της παγκοσμίου κοινωνίας, της νέας PAX ECUMENAE και τότε κάποιος νέος Παύλος η Ηλίας (βλ. Ματθ. ιζ' 10) θα έλθη για να φέρη το μήνυμα της πίστεως- βάσεως του νέου οικουμενικού πολιτισμού. Ίσως δηλαδή να επαναληφθή, ό,τι συνέβη και κατά την PAX ROMANA: να ετοιμασθούν πρώτα οι δρόμοι και έπειτα να έλθη ο Σωτήρ, κατά την προφητεία του Ησαΐου: «πάσα φάραγξ πληρωθήσεται και παν όρος και βουνός ταπεινωθείσεται και έσται πάντα τα σκολιά εις ευθείαν και η τραχεία εις οδούς λείας˙ και οφθήσεται η δόξα Κυρίου και όψεται πάσα σάρξ το σωτήριον του Θεού». 
 
(Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στυλίου, "Η Πρώτη", εκδ. Γρηγόρη)
 
 

Εύρεση

Δημοφιλή Θέματα (Α-Ω)

αγάπη (592) Αγάπη Θεού (321) αγάπη σε Θεό (228) αγάπη σε Χριστό (157) άγγελοι (63) Αγγλικανισμός (1) Αγία Γραφή (176) Αγιασμός (10) Άγιο Πνεύμα (93) άγιοι (175) άγιος (194) αγνότητα (40) άγχος (36) αγώνας (107) αγώνας πνευματικός (256) αδικία (1) Αθανασία (7) Αθανάσιος ο Μέγας (4) αθεΐα (127) αιρέσει (1) αιρέσεις (356) αιωνιότητα (13) ακηδία (4) ακτημοσὐνη (14) αλήθεια (105) αμαρτία (310) Αμβρόσιος άγιος (3) άμφια (1) Αμφιλόχιος της Πάτμου (4) Ανάληψη Χριστού (4) Ανάσταση (136) ανασταση νεκρών (30) ανθρώπινες σχέσεις (318) άνθρωπος (283) αντίχριστος (11) Αντώνιος, Μέγας (5) αξιώματα (15) απἀθεια (5) απελπισία (7) απιστία (19) απληστία (4) απλότητα (13) αποκάλυψη (8) απόκρυφα (16) Απολογητικά Θέματα (1) αργολογία (3) αρετή (194) Αρσένιος Όσιος (5) ασθένεια (107) άσκηση (57) αστρολογία (2) Αυγουστίνος άγιος (3) αυταπάρνηση (29) αυτεξούσιο (2) αυτογνωσία (145) αυτοθυσἰα (25) αυτοκτονία (9) αχαριστία (4) Β Παρουσία (10) Β' Παρουσία (11) βάπτιση (17) βάπτισμα (29) Βαρβάρα αγία (1) Βαρσανουφίου Οσίου (31) Βασιλεία Θεού (25) Βασίλειος ο Μέγας (26) Βελιμίροβιτς Νικόλαος Άγιος (25) βία (4) βιβλίο (31) βιοηθική (10) Βουδδισμός (5) γαλήνη (1) γάμος (121) Γένεση (5) Γέννηση Κυρίου (12) Γεροντικόν (195) Γερόντισσα Γαβριηλία (1) γηρατειά (11) γιόγκα (2) γλώσσα (64) γνώση (24) γονείς (133) Γρηγόριος ο Θεολόγος (17) Γρηγόριος ο Παλαμάς όσιος (9) γυναίκα (34) δάκρυα (48) δάσκαλος (24) Δεύτερη Παρουσία (23) Δημήτριος Άγιος (1) Δημιουργία (62) διάβολος (211) Διάδοχος Φωτικής όσιος (13) διακονία (4) διάκριση (144) διάλογος (5) δικαιο (3) δικαιοσύνη (31) Διονύσιος Αρεοπαγίτης Άγιος (1) Δογματικα Θέματα (205) Δογματική Τρεμπέλα (1) δύναμη (66) Δωρόθεος αββάς (9) εγκράτεια (15) εγωισμός (247) εικόνες (33) Ειρηναίος Λουγδούνου άγιος (3) ειρήνη (53) εκκλησία (229) Εκκλησιαστική Ιστορία (24) Εκκλησιαστική περιουσία (3) έκτρωση (5) έλεγχος (15) ελεημοσύνη (108) ελευθερία (62) Ελλάδα (19) ελπίδα (60) εμπιστοσὐνη (57) εντολές (10) Εξαήμερος (2) εξέλιξης θεωρία (16) Εξομολόγηση (163) εξωγήινοι (2) εξωσωματική γονιμοποίηση (5) Εορτή (3) επάγγελμα (17) επιείκεια (1) επιμονἠ (52) επιστήμη (107) εργασία (78) Ερμηνεία Αγίας Γραφής (127) έρωτας (19) έρωτας θείος (8) εσωστρέφεια (1) Ευαγγέλια (134) Ευαγγέλιο Ιωάννη Ερμηνεία (33) Ευαγγελισμός (2) ευγένεια (14) ευγνωμοσὐνη (37) ευλογία (1) Ευμένιος Όσιος γέροντας (7) ευσπλαχνία (34) ευτυχία (63) ευχαριστία (45) Εφραίμ Κατουνακιώτης Όσιος (4) Εφραίμ ο Σύρος όσιος (6) εχεμύθεια (1) ζήλεια (15) ζώα (41) ζωή (30) ηθική (14) ησυχία (32) θάνατος (285) θάρρος (95) θαύμα (233) θέατρο (5) Θεία Κοινωνία (173) Θεία Λειτουργία (120) θεία Πρόνοια (14) θἐλημα (49) θέληση (36) θεογνωσία (1) Θεόδωρος Στουδίτης όσιος (36) θεολογία (28) Θεός (300) Θεοφάνεια (6) Θεοφάνους Εγκλείστου Αγίου (4) θέωση (6) θλίψεις (277) θρησκείες (40) θυμός (99) Ιάκωβος Αδελφόθεος Άγιος (1) Ιάκωβος Τσαλίκης Όσιος (13) ιατρική (13) Ιγνάτιος Θεοφόρος (9) Ιγνάτιος Μπριαντσανίνωφ Άγιος (4) ιεραποστολή (47) ιερέας (172) ιερωσύνη (15) Ινδουισμός (13) Ιουδαίοι (1) Ιουστίνος άγιος (2) Ιουστίνος Πόποβιτς Άγιος (51) Ισαάκ ο Σύρος (4) Ισίδωρος Πηλουσιώτης όσιος (35) Ισλάμ (11) Ιστορία Ελληνική (8) Ιστορία Παγκόσμια (14) Ιστορικότης Χριστού (1) Ιωάννης Δαμασκηνός Άγιος (1) Ιωάννης Θεολόγος (2) Ιωάννης Κροστάνδης (327) Ιωάννης Χρυσόστομος (367) Ιωσήφ Ησυχαστής Άγιος (5) Καινή Διαθήκη Ερμηνεία (84) Καινή Διαθήκη κριτικό κείμενο NestleAland (5) Κανόνες Εκκλησίας (4) καρδιά (104) Κασσιανός Όσιος (4) κατάκριση (126) καταναλωτισμός (8) Κατηχητικό (4) καύση νεκρών (1) κενοδοξία (13) κήρυγμα (53) Κίνητρα (3) Κλίμακα (6) κλοπή (5) Κοίμησις Θεοτόκου (25) κοινωνία (165) κόλαση (46) Κόντογλου Φώτης (2) Κουάκεροι (1) ΚράτοςΕκκλησία (1) Κρίσις Μέλλουσα (43) Κύριλλος Άγιος (1) Λατρεία Θεία (75) λείψανα (8) λογισμοί (110) λόγος Θεού (16) Λουκάς Κριμαίας Άγιος (5) λύπη (60) μαγεία (13) μακροθυμία (4) Μάξιμος Ομολογητής (3) μάρτυρες (24) μεγαλοσὐνη (7) Μεθοδιστές (1) μελέτη (57) μετά θάνατον (38) μετά θάνατον ζωή (90) Μεταμόρφωση (11) μετάνοια (345) Μετάσταση (1) Μετενσάρκωση (7) μητέρα (56) Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος (2) μίσος (11) ΜΜΕ (4) μνημόσυνα (9) μοναξιά (20) μοναχισμός (103) Μορμόνοι (1) μόρφωση (20) μουσική (8) Ναός (16) ναρκωτικά (4) Νεκτάριος άγιος (23) νέοι (27) νεοπαγανισμός (5) νηστεία (66) νήψη (2) Νικηφόρος ο Λεπρός Άγιος (3) Νικόδημος Αγιορείτης Άγιος (1) Νικόλαος Άγιος (7) Νικόλαος Καβάσιλας Άγιος (1) Νικόλαος Πλανάς Άγιος (1) νους (46) οικονομία (2) Οικουμενισμός (4) ομολογία (3) ομορφιά (17) ομοφυλοφιλία (1) όνειρα (33) οραμα (24) οράματα (25) οργή (1) ορθοδο (1) Ορθοδοξία (290) όρκος (1) πάθη (260) πάθος (35) παιδεία (23) παιδιά (137) Παΐσιος Όσιος (354) Παλαιά Διαθήκη (6) Παλαιά Διαθήκη Ερμηνεία (9) παλαιοημερολογίτες (16) Παναγία (327) Παπαδόπουλος Στυλιανός (3) παράδειγμα (37) Παράδεισος (109) Παράδοση Ιερά (6) Παρασκευή Αγία (1) Παρθένιος ο Χίος Όσιος (1) Πάσχα (21) πατήρ Νικόλαος Πουλάδας (21) πατρίδα (9) Πατρολογία (8) Παύλος Απόστολος (4) πειρασμοί (22) Πεντηκοστή (11) περιέργεια (3) Πέτρος Απόστολος (1) πίστη (520) πλησἰον (68) πλούτος (60) Πνευματικές Νουθεσίες (91) πνευματική ζωή (265) πνευματικός πατέρας (117) πνευματισμός (9) ποίηση (20) πόλεμος (28) πολιτική (25) πολιτισμός (9) Πορφύριος Όσιος (270) πραότητα (7) προθυμἰα (27) Πρόνοια (5) Πρόνοια Θεία (87) προορισμός (15) προσευχή (755) προσοχή (51) προσπἀθεια (135) προτεσταντισμός (27) προφητείες (12) ραθυμία (17) Ρωμαιοκαθολικισμός (35) Σαρακοστή (11) σεβασμός (28) Σεραφείμ του Σαρώφ Όσιος (10) Σιλουανός Άγιος (2) σιωπή (13) σοφία (52) Σπυρίδων Άγιος (2) σταθερότητα (2) Σταυρός (82) Σταυροφορίες (4) Σταύρωση (49) συγχώρηση (86) συκοφαντία (2) Συμεών Νέος Θεολόγος όσιος (88) συμπὀνια (22) συναξάρι (1) συνείδηση (24) σχίσμα (34) σώμα (48) σωτηρία (35) Σωφρόνιος του Έσσεξ Άγιος (31) τάματα (2) ταπεινοφροσύνη (259) ταπείνωση (179) Τέλος Κόσμου (4) Τεσσαρακοστή Μεγάλη (6) τέχνη (1) τιμωρία (16) Τριάδα Αγία (31) τύχη (2) υγεία (8) υλικά αγαθά (43) υπακοή (112) Υπαπαντή (1) υπαρξιακά (73) υπερηφἀνεια (55) υποκρισία (24) υπομονή (215) φανατισμός (5) φαντασία (4) φαντάσματα (2) φιλαργυρἰα (7) φιλαυτἰα (10) φιλία (28) φιλοσοφία (23) Φλωρόφσκυ Γεώργιος (3) φόβος (55) φὀβος Θεοὐ (22) φως (41) χαρά (119) Χαράλαμπος Άγιος (1) χάρις θεία (110) χαρίσματα (35) Χειρόγραφα Καινής Διαθήκης (1) Χριστιανισμός (19) χριστιανός (98) Χριστός (317) Χριστούγεννα (68) χρόνος (36) ψαλμωδία (1) ψεύδος (22) ψυχαγωγία (10) ψυχή (255) ψυχολογία (25)