Αυξομείωση μεγέθους γραμμάτων.
23 Μαρ

η Παναγία μετέχει της δόξης του Υιού της

Γράφτηκε από τον 
217. «παρέστη η Βασίλισσα εκ δεξιών σου»
 
Ο δοξασμός της Θεοτόκου, ειδικώτερα, συνίστανται στο ότι ο Υιός και Θεός της την ετοποθέτησε «εκ δεξιών» του, στην πρώτη δηλαδή τιμητική θέσι μετά απ’ Αυτόν. Η έκφρασις «εκ δεξιών» του Χριστού έχει την έννοια, ότι στην Παναγία δόθηκε θρόνος βασιλικός, εξουσιαστικός δηλαδή και κυβερνητικός. Με αλλά λόγια, η Παναγία «μετέχει της δόξης του Υιού της, βασιλεύει μετ' Αυτού, διευθύνει παρά το πλευρόν αυτού τας τύχας της Eκκλησίας και του κόσμου που εκτυλίσσονται εν χρόνω, μεσιτεύει δι’ όλους προς Εκείνον, όστις θα έλθη κρίναι ζώντας και νεκρούς» (Λόσκυ, 203) . Έτσι, εκπληρώθηκε κατά γράμμα η προφητική προτύπωσις του Δαβίδ: «παρέστη η Βασίλισσα εκ δεξιών σου» (Ψαλμ. 44, 10).
Η προτύπωσις αυτή δεσπόζει, κατ’ αρχήν, στην εορτή της Κοιμήσεως και Μεταστάσεως της Θεοτόκου. Κατά την ένδοξο Κοίμησι της Θεοτόκου, ο Υιός και Σωτήρ της, «συνοδευόμενος υπό όλων των Αγγέλων και των Αγίων, την  αναφέρει όχι απλώς εις τον ουρανόν, αλλ’ έως αυτού του βασιλικού θρόνου του». Κατά την εορτή αυτή, η Εκκλησία ψάλλει πανηγυρικά προς την Θεοτόκο: «Παρέστη η Βασίλισσα εκ δεξιών σου... χαίρε Μαρία Κυρία πάντων ημών, ο Κύριος μετά σου των δυνάμεων» (Πολυέλεος 15ης Αύγουστου) .
Η προτύπωσις της Παναγίας Βασίλισσας δεσπόζει επίσης στη θ. Λειτουργία και μάλιστα στην προετοιμασία των Τιμίων Δώρων, στην Ακολουθία της Προθέσεως η Προσκομιδής. Κατά την ωραία αυτή Ακολουθία, που συμβολίζει τη Γέννησι του Χριστού, αλλά και την προετοιμασία για τη θυσία του Αμνού του Θεού, ο ιερεύς λειτουργός, τοποθετώντας επάνω στο άγιο Δισκάριο και «εκ δεξιών» του Αμνού την μερίδα της Θεοτόκου, λέει: «Παρέστη η Βασίλισσα εκ δεξιών σου, εν ιματισμώ διαχρύσω περιβεβλημένη, πεποικιλμένη». Σ’ ολόκληρη δε την ορθόδοξη υμνολογία και τελετουργική δεσπόζει το γνωστό εφύμνιο της Ωδής της Θεοτόκου: «Την Τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφίμ...»!
Η Θεοτόκος διακηρύττεται σαν Βασίλισσα ακόμα και στην αγιοκατάταξι του ορθοδόξου Ναού, καθώς και την ορθόδοξη εικονογραφία.
Στο ναό της βυζαντινής αρχιτεκτονικής παραδόσεως δύο είναι οι πρώτες θέσεις: ο Τρούλλος και η Κόγχη της αψίδος του ιερού Βήματος. Το μάτι του εισερχομένου οδηγείται πρώτα στον ευρύ Τρούλλο και έπειτα ακουμπά φυσικά στην Κόγχη του Ιερού. Τις δύο αυτές θέσεις η αγιοκατάταξις της Εκκλησίας τις καθιέρωσε στον Κύριο και τη Θεοτόκο: στον Τρούλλο αγιογραφεί τον Χριστό σαν Παντοκράτορα και στην Κόγχη τη Θεοτόκο σαν Πλατυτέρα.
Η ορθόδοξη Εκκλησία τοποθετεί επίσης την αγία Εικόνα της θεομήτορος «εκ δεξιών» της εικόνας του Χριστού επάνω στο ιερό Εικονοστάσιο (τέμπλον). Στην Εικόνα αυτή η Θεοτόκος παριστάνεται ένθρονη Βασίλισσα. Με το ότι δε η Oρθοδοξία τοποθετεί την εικόνα της θεομήτορος στην ίδια θέσι με τη θέσι της εικόνας του Χριστού, «εκατέρωθεν του θυσιαστηρίου», αποδεικνύεται ότι η Εκκλησία μας δίνει στη Θεοτόκο την πρώτη θέσι μεταξύ των ανθρώπων (Λόσκυ, 191).
Ο δοξασμός της Παναγίας στην ορθόδοξη Εκκλησία είναι ζωντανός και αδιάκοπος. Η προσευχή της Eκκλησίας βασίζεται κυρίως στις πρεσβείες της Θεοτόκου. Η Ωδή της Θεοτόκου δεσπόζει στην Λατρεία της. Οι γιορτές της Παναγίας διανθίζουν το ετήσιο στεφάνι του εκκλησιαστικού εορτολογίου. Η Θεοτόκος δοξάζεται και τιμάται από τη στρατευομένη Εκκλησία, όπως τιμάται και δοξάζεται και από την θριαμβεύουσα: σαν Βασίλισσα του κόσμου!
 
Χαίρε Παντάνασσα πανύμνητε, Μήτερ Χριστού του Θεού,
Χαίρε Βασίλισσα των Αγγέλων, Δέσποινα του κόσμου.
Χαίρε των προφητών το κήρυγμα, Πατριαρχών η δόξα.
Χαίρε αγνή Παρθένε Θεόνυμφε, Δέσποινα.
Χαίρε άσπιλε, αμόλυντε, άφθορε Παναγία.
Χαίρε η των απηλπισμένων ελπίς, και των πολεμουμένων βοήθεια. Χαίρε Κεχαριτωμένη, μετά σου ο Κύριος και δια σου μεθ’ ημών.
Χαίρε Ευλογημένη Συ εν γυναιξί και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου
Χαίρε Παρθένε Θεοτόκε, εν γυναιξίν ευλογημένη.
Χαίρε Μαρία Κυρία πάντων ημών, ο Κύριος μετά σου των δυνάμεων. Χαίρε θρόνε πυρίμορφε, των τετραμόρφων υπερενδοξοτέρα.
Χαίρε Μαρία Κυρία πάντων ημών, Χαίρε Μήτηρ της Ζωής.
Χαίρε υπερευλογημένη, υπερδεδοξασμένη.
Χαίρε άχραντε Θεοτόκε, Σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
Χαίρε Παράδεισε αγιώτατε, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
Χαίρε Αγία Αγίων μείζων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
Παναγία Παρθένε επάκουσον της φωνής του αχρείου ικέτου σου στεναγμούς της καρδίας προσφέρειν σοι αεννάως ευόδωσον Δέσποινα. Παναγία Παρθένε Θεόνυμφε, την οικτράν λειτουργίαν μου δέξαι και Θεώ ευσπλάγχω προσάγαγε όπως χαίρων δοξάζω Πανάμωμε.
(Πολυέλεος 15ης Αυγούστου Στιχολογείται ο 44ος Ψαλμός)
 
(Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στυλίου, Η Πρώτη, εκδ. Γρηγόρη)
 

Εύρεση

Δημοφιλή Θέματα (Α-Ω)

αγάπη (597) Αγάπη Θεού (331) αγάπη σε Θεό (242) αγάπη σε Χριστό (164) άγγελοι (67) Αγγλικανισμός (1) Αγία Γραφή (208) Αγιασμός (10) Άγιο Πνεύμα (95) άγιοι (175) άγιος (194) αγνότητα (41) άγχος (36) αγώνας (106) αγώνας πνευματικός (265) αδικία (5) Αθανασία (7) Αθανάσιος ο Μέγας (4) αθεΐα (127) αιρέσει (1) αιρέσεις (357) αιωνιότητα (13) ακηδία (4) ακτημοσὐνη (14) αλήθεια (107) αμαρτία (334) Αμβρόσιος άγιος (3) άμφια (1) Αμφιλόχιος της Πάτμου (4) Ανάληψη Χριστού (4) Ανάσταση (139) ανασταση νεκρών (31) ανθρώπινες σχέσεις (319) άνθρωπος (297) αντίχριστος (11) Αντώνιος, Μέγας (5) αξιώματα (15) απἀθεια (5) απελπισία (9) απιστία (20) απληστία (5) απλότητα (16) αποκάλυψη (8) απόκρυφα (16) Απολογητικά Θέματα (1) αργολογία (3) αρετή (198) Αρσένιος Όσιος (5) ασθένεια (108) άσκηση (63) αστρολογία (2) Αυγουστίνος άγιος (3) αυταπάρνηση (30) αυτεξούσιο (2) αυτογνωσία (147) αυτοθυσἰα (25) αυτοκτονία (9) αχαριστία (4) Β Παρουσία (10) Β' Παρουσία (11) βάπτιση (17) βάπτισμα (31) Βαρβάρα αγία (1) Βαρσανουφίου Οσίου (31) Βασιλεία Θεού (27) Βασίλειος ο Μέγας (30) Βελιμίροβιτς Νικόλαος Άγιος (30) βία (4) βιβλίο (31) βιοηθική (10) βίος (1) Βουδδισμός (5) γαλήνη (1) γάμος (124) Γένεση (5) Γέννηση Κυρίου (13) Γεροντικόν (195) Γερόντισσα Γαβριηλία (1) Γεώργιος Άγιος (1) γηρατειά (11) γιόγκα (4) γλώσσα (64) γνώση (25) Γνωστικισμός (1) γονείς (134) Γρηγόριος Νύσσης Άγιος (1) Γρηγόριος ο Θεολόγος (20) Γρηγόριος ο Παλαμάς όσιος (9) γυναίκα (36) δάκρυα (56) δάσκαλος (24) Δεύτερη Παρουσία (24) Δημήτριος Άγιος (1) Δημιουργία (62) διάβολος (230) Διάδοχος Φωτικής όσιος (13) διαίσθηση (1) διακονία (4) διάκριση (146) διάλογος (5) δικαιο (4) δικαιοσύνη (37) Διονύσιος Αρεοπαγίτης Άγιος (2) Δογματικα Θέματα (205) Δογματική Τρεμπέλα (1) δύναμη (66) Δωρόθεος αββάς (9) εγκράτεια (17) εγωισμός (247) εικόνες (34) Ειρηναίος Λουγδούνου άγιος (3) ειρήνη (53) εκκλησία (233) Εκκλησιαστική Ιστορία (24) Εκκλησιαστική περιουσία (3) έκτρωση (5) έλεγχος (15) ελεημοσύνη (113) ελευθερία (62) Ελλάδα (19) ελπίδα (60) εμπιστοσὐνη (58) εντολές (11) Εξαήμερος (2) εξέλιξης θεωρία (16) Εξομολόγηση (166) εξωγήινοι (13) εξωσωματική γονιμοποίηση (5) Εορτή (3) επάγγελμα (17) επιείκεια (2) επιμονἠ (52) επιστήμη (108) εργασία (79) Ερμηνεία Αγίας Γραφής (161) έρωτας (19) έρωτας θείος (8) εσωστρέφεια (1) Ευαγγέλια (170) Ευαγγέλιο Ιωάννη Ερμηνεία (33) Ευαγγελισμός (2) ευγένεια (15) ευγνωμοσὐνη (40) ευλογία (4) Ευμένιος Όσιος γέροντας (7) ευσπλαχνία (34) ευτυχία (65) ευχαριστία (51) Εφραίμ Κατουνακιώτης Όσιος (4) Εφραίμ ο Σύρος όσιος (6) εχεμύθεια (1) ζήλεια (15) ζώα (42) ζωή (33) ηθική (14) ησυχία (32) θάνατος (294) θάρρος (99) θαύμα (240) θέατρο (5) Θεία Κοινωνία (178) Θεία Λειτουργία (125) θεία Πρόνοια (14) θἐλημα (49) θέληση (37) θεογνωσία (1) Θεόδωρος Στουδίτης όσιος (36) θεολογία (28) Θεός (329) Θεοφάνεια (6) Θεοφάνους Εγκλείστου Αγίου (4) θέωση (6) θλίψεις (278) θρησκείες (42) θυμός (100) Ιάκωβος Αδελφόθεος Άγιος (1) Ιάκωβος Τσαλίκης Όσιος (13) ιατρική (13) Ιγνάτιος Θεοφόρος (9) Ιγνάτιος Μπριαντσανίνωφ Άγιος (5) ιεραποστολή (47) ιερέας (175) ιερωσύνη (15) Ινδουισμός (14) Ιουδαίοι (1) Ιουστίνος άγιος (2) Ιουστίνος Πόποβιτς Άγιος (53) Ισαάκ ο Σύρος (5) Ισίδωρος Πηλουσιώτης όσιος (36) Ισλάμ (11) Ιστορία Ελληνική (8) Ιστορία Παγκόσμια (14) Ιστορικότης Χριστού (1) Ιωάννης Δαμασκηνός Άγιος (1) Ιωάννης Θεολόγος (3) Ιωάννης Κροστάνδης (329) Ιωάννης Χρυσόστομος (397) Ιωσήφ Ησυχαστής Άγιος (5) Καινή Διαθήκη Ερμηνεία (116) Καινή Διαθήκη κριτικό κείμενο NestleAland (5) Κανόνες Εκκλησίας (4) καρδιά (113) Κασσιανός Όσιος (4) κατάκριση (131) καταναλωτισμός (8) Κατηχητικό (4) καύση νεκρών (1) κενοδοξία (14) κήρυγμα (53) Κίνητρα (3) Κλίμακα (6) κλοπή (5) Κοίμησις Θεοτόκου (25) κοινωνία (167) κόλαση (50) Κόντογλου Φώτης (2) Κοσμάς Αιτωλός Άγιος (2) Κουάκεροι (1) ΚράτοςΕκκλησία (1) Κρίσις Μέλλουσα (47) Κύριλλος Άγιος (1) Λατρεία Θεία (75) λείψανα (9) λογική (1) λογισμοί (112) λόγος Θεού (18) Λουκάς Κριμαίας Άγιος (11) λύπη (60) μαγεία (19) μακροθυμία (4) Μάξιμος Ομολογητής (4) Μαρία Αιγυπτία Αγία (1) μάρτυρες (24) μεγαλοσὐνη (7) Μεθοδιστές (1) μελέτη (58) μετά θάνατον (45) μετά θάνατον ζωή (101) Μεταμόρφωση (11) μετάνοια (357) Μετάσταση (1) μετάφραση (13) Μετενσάρκωση (8) μητέρα (56) Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος (2) μίσος (11) ΜΜΕ (4) μνημόσυνα (9) μοναξιά (20) μοναχισμός (112) Μορμόνοι (1) μόρφωση (20) μουσική (8) Ναός (17) ναρκωτικά (4) Νέα ΕποχήNew Age (1) Νεκτάριος άγιος (23) νέοι (27) νεοπαγανισμός (7) νηστεία (67) νήψη (2) Νικηφόρος ο Λεπρός Άγιος (3) Νικόδημος Αγιορείτης Άγιος (1) Νικόλαος Άγιος (7) Νικόλαος Καβάσιλας Άγιος (1) Νικόλαος Πλανάς Άγιος (1) νους (52) οικονομία (2) Οικουμενισμός (4) ομολογία (3) ομορφιά (17) ομοφυλοφιλία (1) όνειρα (35) οραμα (24) οράματα (32) οργή (1) ορθοδο (1) Ορθοδοξία (290) όρκος (1) πάθη (265) πάθος (37) παιδεία (24) παιδιά (138) Παΐσιος Όσιος (379) Παλαιά Διαθήκη (6) Παλαιά Διαθήκη Ερμηνεία (9) παλαιοημερολογίτες (16) Παναγία (331) Παπαδόπουλος Στυλιανός (3) παράδειγμα (38) Παράδεισος (112) Παράδοση Ιερά (6) Παρασκευή Αγία (1) Παρθένιος ο Χίος Όσιος (1) Πάσχα (22) πατήρ Νικόλαος Πουλάδας (21) πατρίδα (9) Πατρολογία (8) Παύλος Απόστολος (4) πειρασμοί (23) Πεντηκοστή (12) περιέργεια (3) Πέτρος Απόστολος (1) πίστη (529) πλησἰον (69) πλούτος (73) Πνευματικές Νουθεσίες (92) πνευματική ζωή (274) πνευματικός πατέρας (119) πνευματισμός (10) ποίηση (21) πόλεμος (28) πολιτική (25) πολιτισμός (9) Πορφύριος Όσιος (270) πραότητα (7) προθυμἰα (27) Πρόνοια (5) Πρόνοια Θεία (90) προορισμός (15) προσευχή (792) προσοχή (51) προσπἀθεια (139) προτεσταντισμός (27) προφητείες (15) ραθυμία (18) Ρωμαιοκαθολικισμός (35) Σάββας Καλύμνου Άγιος (1) Σαρακοστή (12) σεβασμός (28) Σεραφείμ του Σαρώφ Όσιος (11) Σιλουανός Άγιος (2) σιωπή (14) σοφία (54) Σπυρίδων Άγιος (2) σταθερότητα (2) Σταυρός (84) Σταυροφορίες (4) Σταύρωση (52) συγχώρηση (90) συκοφαντία (2) Συμεών Νέος Θεολόγος όσιος (88) συμπὀνια (22) συναξάρι (2) συνείδηση (25) σχίσμα (34) σώμα (49) σωτηρία (44) Σωφρόνιος του Έσσεξ Άγιος (35) τάματα (2) ταπεινοφροσύνη (266) ταπείνωση (189) Τέλος Κόσμου (4) Τεσσαρακοστή Μεγάλη (6) τέχνη (1) τιμωρία (17) Τριάδα Αγία (34) τύχη (2) υγεία (8) υλικά αγαθά (43) υπακοή (115) Υπαπαντή (2) υπαρξιακά (73) υπερηφἀνεια (55) υποκρισία (25) υπομονή (218) φανατισμός (5) φαντασία (5) φαντάσματα (3) φιλαργυρἰα (9) φιλαυτἰα (10) φιλία (29) φιλοσοφία (23) Φλωρόφσκυ Γεώργιος (3) φόβος (56) φὀβος Θεοὐ (25) φως (43) χαρά (123) Χαράλαμπος Άγιος (1) χάρις θεία (116) χαρίσματα (38) Χειρόγραφα Καινής Διαθήκης (1) Χριστιανισμός (19) χριστιανός (99) Χριστός (330) Χριστούγεννα (69) χρόνος (36) ψαλμωδία (7) ψεύδος (22) ψυχαγωγία (10) ψυχή (268) ψυχολογία (25)