Αυξομείωση μεγέθους γραμμάτων.
11 Δεκ

Να αφήνω το θέλημά μου για χάρη του Κυρίου

Γράφτηκε από τον 

Του Αββά Πέτρου του Πιονίτη

α’. Έλεγαν για τον Αββά Πέτρο τον Πιονίτη, στα Κελλιά, ότι κρασί δεν έπινε. Όταν λοιπόν γήρασε, ετοιμάζουν οι αδελφοί λίγο κρασί ανακατεμένο με νερό και τον παρακαλούσαν να το δεχθή. Και έλεγε: «Πιστέψτε με, σαν ακριβό αρωματικό κρασί το έχω». Και έκρινε τον εαυτό του, πίνοντας από εκείνο το νερωμένο κρασί.

β’ . Ένας αδελφός είπε στον Αββά Πέτρο του Αββά Λώτ: «Όταν είμαι στο κελλί μου, η ψυχή μου ειρηνεύει. Αν όμως έλθη κάποιος αδελφός και μου πη τα έξω λόγια, η ψυχή μου πέφτει σε ταραχή». Λέγει ο Αββάς Πέτρος: «Έλεγε ο Αββάς Λώτ: Το κλειδί σου ανοίγει τη θύρα μου». Λέγει ο αδελφός στον γέροντα: «Τί σημαίνει αυτή η φράση;». Αποκρίνεται ο γέρων: Αν τινάς σε επισκεφθή, τον ρωτάς: Πώς είσαι; Από που έρχεσαι; Πώς περνούν οι αδελφοί; Σε δέχθηκαν ή όχι; Και τότε ανοίγεις τη θύρα και ακούς αυτά οπού δεν θέλεις». Του λέγει: «Έτσι είναι. Τί πρέπει λοιπόν να κάμη τινάς αν τον επισκεφθή ένας αδελφός;». Λέγει ο γέρων: «Όλο το πένθος διδαχή είναι. Και οπού δεν είναι πένθος, δεν μπορεί τινάς να φυλαχθή». Λέγει ο αδελφός: «Όταν είμαι στο κελλί, μαζί μου είναι το πένθος. Αν όμως με επισκεφθή τινάς ή βγω από το κελλί, δεν το βρίσκω». Λέγει ο γέρων: «Δεν σου έχει υποταχθή ακόμη, αλλά απλώς το χρησιμοποιείς. Γιατί είναι γραμμένο στον νόμο: Όταν κτήση παίδα Εβραίον, εξ έτη δουλεύσει σοι˙ τω δε εβδόμω έτει εξαποστείλεις αυτόν ελεύθερον˙ εάν δε δώς αυτώ γυναίκα και γεννήση παιδία εν τη οικία σου και μη θελήση αποδιδράσκειν δια την γυναίκα και τα παιδία, προσάξεις αυτόν προς την θύραν του οίκου και τρυπήσεις αυτού το ωτίον τω οπητίω και έσται σοι δούλος εις τον αιώνα». Λέγει ο αδελφός: «Τί σημαίνει αυτό το ρητό;». Αποκρίνεται ο γέρων: Αν κουρασθή τινάς κατά δύναμη σε κάτι, όποια ώρα το ζητήση έχοντας την ανάγκη του, θα το βρή». Του λέγει: «Κάμε μου τη χάρη, εξήγησέ μου το αυτό». Λέγει ο γέρων: «Ούτε νόθος γυιός παραμένει δουλεύοντας σε κάποιον, αλλά ο γυιός οπού γεννιέται δεν αφήνει τον πατέρα του».

γ’ . Έλεγαν για τον Αββά Πέτρο και τον Αββά Επίμαχο, ότι συνασκήτευσαν στη Ραϊθώ. Ενώ δε έτρωγαν στη σύναξη, τους βίασαν να έλθουν στο τραπέζι των γερόντων. Και με πολλή δυσκολία πήγε ο Αββάς Πέτρος μόνος. Και σαν σηκώθηκαν, του λέγει ο Αββάς Επίμαχος: «Πώς τόλμησες να πας στο τραπέζι των γερόντων;». Και εκείνος αποκρίθηκε: Αν καθόμουν μαζί σας, σαν γέροντα οι αδελφοί θα με προέτρεπαν να ευλογώ πρώτος και σαν μεγαλύτερός σας θα ήμουν. Τώρα λοιπόν οπού πήγα κοντά στους πατέρες, μικρότερος όλων ήμουν και ταπεινότερος στον λογισμό».

δ’ . Είπε ο Αββάς Πέτρος, ότι δεν πρέπει να το παίρνουμε επάνω μας όταν ο Κύριος κάμη κάτι χρησιμοποιώντας μας σαν όργανά του, αλλά μάλλον να ευχαριστούμε οπού καταξιωθήκαμε να μας προσκαλέση. Και αυτό για κάθε αρετή έλεγε ότι συμφέρει να το συλλογίζεται τινάς.

Του Αββά Παφνουτίου

α’ . Έλεγαν για τον Αββά Παφνούτιο, ότι δεν έπινε εύκολα κρασί. Οδεύοντας δε κάποτε, συνάντησε συμμορία ληστών και τους βρήκε την ώρα οπού έπιναν κρασί. Τον γνώριζε δε ο αρχιληστής και ήξερε ότι δεν πίνει κρασί. Και βλέποντάς τον κατακουρασμένο, γέμισε ποτήρι με κρασί, πήρε το σπαθί στο χέρι και λέγει στον γέροντα: Αν δεν πιής, σε σκοτώνω». Καταλαβαίνοντας τότε ο γέρων ότι εντολή Θεού θα έκανε, αποσκοπώντας να τον κερδίση, πήρε και ήπιε. Ο δε αρχιληστής, μεταμελημένος, είπε: «Συγχώρησέ με, Αββά, οπού σε στενοχώρησα». Και λέγει ο γέρων: «Έχω εμπιστοσύνη στον Θεό, ότι, χάρη στο ποτήρι αυτό, θα σε ελεήση και σ’ αυτόν και στον άλλο κόσμο». Λέγει ο αρχιληστής: «Με τη χάρη του Θεού, είμαι βέβαιος ότι από τώρα δεν θα κάμω κακό σε κανέναν». Και κέρδισε ο γέρων όλη τη συμμορία, αφήνοντας το δικό του θέλημα για χάρη του Κυρίου.

β’ . Είπε ο Αββάς Ποιμήν, ότι έλεγε ο Αββάς Παφνούτιος: «Όλες τις μέρες της ζωής των γερόντων, δυο φορές τον μήνα πήγαινα σ’ αυτούς, διανύοντας δώδεκα μιλιά, και κάθε λογισμό μου τους φανέρωνα και τίποτε άλλο δεν μου έλεγαν παρά το εξής: Όπου και αν πας, μη έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου και θα ειρηνεύης».

γ’ . Ήταν ένας αδελφός σε Σκήτη με τον Αββά Παφνούτιο και τον πολεμούσε η σαρκική αμαρτία. Και έλεγε: «Αν πάρω δέκα γυναίκες, δεν ικανοποιώ την επιθυμία μου». Ο δε γέρων τον στήριζε, λέγοντας: «Μη μιλάς έτσι, τέκνο μου. Πόλεμος είναι των δαιμόνων». Αλλά δεν πείστηκε. Πήγε λοιπόν στην Αίγυπτο και πήρε γυναίκα. Μετά από καιρό, συνέβη ο γέρων να ανεβή στην Αίγυπτο και να τον συναντήση φορτωμένον με ζεμπίλια οστράκων. Και ο γέρων δεν τον ανεγνώρισε. Αλλά εκείνος του λέγει: «Εγώ είμαι, ο δείνα μαθητής σου». Και βλέποντάς τον ο γέρων σ’ εκείνο το κατάντημα, έκλαψε και είπε: «Πώς άφησες εκείνη την τιμή και έφθασες σ’ αυτό το κατάντημα; Πλην, πήρες τις δέκα γυναίκες;». Και στενάζοντας, είπε: «Μόνο μια πήρα και βασανίζομαι για να τη χορτάσω ψωμί». Και του λέγει ο γέρων: «Έλα πάλι μαζί μας». Και είπε: «Υπάρχει μετάνοια, Αββά;». Και εκείνος είπε: «Υπάρχει». Τα εγκατέλειψε τότε όλα και τον ακολούθησε. Και μπαίνοντας σε Σκήτη, αποδείχθηκε στην πράξη άξιος μοναχός.

δ’ . Σ’ έναν αδελφό οπού έμενε στην έρημο της Θηβαΐδος, ήλθε λογισμός και του έλεγε: «Τι κάθεσαι άκαρπος; Σήκω, πήγαινε σε Κοινόβιο και εκεί κάνεις καρπό». Σηκώθηκε λοιπόν, πήγε στον Αββά Παφνούτιο και του φανέρωσε τον λογισμό. Και του λέγει ο γέρων: «Πήγαινε, μείνε στο κελλί σου και κάνε μια προσευχή το πρωΐ και μια το βράδι και μια τη νύχτα. Και όταν πεινάς, φάγε. Και όταν διψάς, πίνε. Και όταν νυστάζης, κοιμήσου. Και μένε στην έρημο. Και μη πεισθής σ’ αυτόν». Πήγε δε και στον Αββά Ιωάννη και του ανέφερε τα λόγια του Αββά Παφνουτίου. Και λέγει ο Αββάς Ιωάννης: «Μη κάμης καθόλου προσευχή, μόνο να κάθεσαι στο κελλί σου». Σηκώνεται κατόπιν, πηγαίνει στον Αββά Αρσένιο και του τα ανακοινώνει όλα. Και του λέγει ο γέρων: «Κάμε ό,τι σου είπαν οι πατέρες. Εγώ δεν έχω να σου πω τίποτε περισσότερο». Και πληροφορημένος, έφυγε.

(Είπε Γέρων,Το Γεροντικόν εκδ. Αστήρ, Αθήνα 1996)

Εύρεση

Δημοφιλή Θέματα (Α-Ω)

αγάπη (599) Αγάπη Θεού (332) αγάπη σε Θεό (247) αγάπη σε Χριστό (165) άγγελοι (67) Αγγλικανισμός (1) Αγία Γραφή (215) Αγιασμός (10) Άγιο Πνεύμα (95) άγιοι (177) άγιος (197) αγνότητα (42) άγχος (36) αγώνας (106) αγώνας πνευματικός (266) αδικία (6) Αθανασία (7) Αθανάσιος ο Μέγας (4) αθεΐα (127) αιρέσει (1) αιρέσεις (359) αιωνιότητα (13) ακηδία (4) ακτημοσὐνη (14) αλήθεια (109) αμαρτία (337) Αμβρόσιος άγιος (3) άμφια (1) Αμφιλόχιος της Πάτμου (4) Ανάληψη Χριστού (4) Ανάσταση (140) ανασταση νεκρών (31) ανθρώπινες σχέσεις (321) άνθρωπος (296) αντίχριστος (11) Αντώνιος, Μέγας (5) αξιώματα (15) απἀθεια (5) απελπισία (9) απιστία (20) απληστία (5) απλότητα (16) αποκάλυψη (8) απόκρυφα (16) Απολογητικά Θέματα (1) αργολογία (3) αρετή (198) Αρσένιος Όσιος (5) ασθένεια (108) άσκηση (63) αστρολογία (2) Αυγουστίνος άγιος (3) αυταπάρνηση (30) αυτεξούσιο (2) αυτογνωσία (147) αυτοθυσἰα (25) αυτοκτονία (9) αχαριστία (4) Β Παρουσία (10) Β' Παρουσία (11) βάπτιση (17) βάπτισμα (31) Βαρβάρα αγία (1) Βαρσανουφίου Οσίου (31) Βασιλεία Θεού (27) Βασίλειος ο Μέγας (30) Βελιμίροβιτς Νικόλαος Άγιος (30) βία (4) βιβλίο (31) βιοηθική (10) βίος (1) Βουδδισμός (5) γαλήνη (1) γάμος (124) Γένεση (5) Γέννηση Κυρίου (13) Γεροντικόν (195) Γερόντισσα Γαβριηλία (1) Γεώργιος Άγιος (1) γηρατειά (11) γιόγκα (4) γλώσσα (64) γνώση (25) Γνωστικισμός (1) γονείς (134) Γρηγόριος Νύσσης Άγιος (1) Γρηγόριος ο Θεολόγος (20) Γρηγόριος ο Παλαμάς όσιος (9) γυναίκα (36) δάκρυα (56) δάσκαλος (24) Δεύτερη Παρουσία (24) Δημήτριος Άγιος (1) Δημιουργία (62) διάβολος (232) Διάδοχος Φωτικής όσιος (13) διαίσθηση (1) διακονία (4) διάκριση (147) διάλογος (5) δικαιο (4) δικαιοσύνη (37) Διονύσιος Αρεοπαγίτης Άγιος (2) Δογματικα Θέματα (205) Δογματική Τρεμπέλα (1) δύναμη (66) Δωρόθεος αββάς (9) εγκράτεια (18) εγωισμός (248) εικόνες (34) Ειρηναίος Λουγδούνου άγιος (3) ειρήνη (53) εκκλησία (233) Εκκλησιαστική Ιστορία (24) Εκκλησιαστική περιουσία (3) έκτρωση (5) έλεγχος (16) ελεημοσύνη (113) ελευθερία (62) Ελλάδα (19) ελπίδα (60) εμπιστοσὐνη (58) εντολές (12) Εξαήμερος (2) εξέλιξης θεωρία (16) Εξομολόγηση (166) εξωγήινοι (13) εξωσωματική γονιμοποίηση (5) Εορτή (3) επάγγελμα (17) επιείκεια (2) επιμονἠ (52) επιστήμη (108) εργασία (79) Ερμηνεία Αγίας Γραφής (169) έρωτας (19) έρωτας θείος (8) εσωστρέφεια (1) Ευαγγέλια (178) Ευαγγέλιο Ιωάννη Ερμηνεία (33) Ευαγγελισμός (2) ευγένεια (15) ευγνωμοσὐνη (40) ευλογία (5) Ευμένιος Όσιος γέροντας (7) ευσπλαχνία (34) ευτυχία (65) ευχαριστία (51) Εφραίμ Κατουνακιώτης Όσιος (9) Εφραίμ ο Σύρος όσιος (6) εχεμύθεια (1) ζήλεια (15) ζώα (46) ζωή (34) ηθική (14) ησυχία (32) θάνατος (297) θάρρος (99) θαύμα (245) θέατρο (5) Θεία Κοινωνία (179) Θεία Λειτουργία (125) θεία Πρόνοια (14) θἐλημα (51) θέληση (37) θεογνωσία (2) Θεόδωρος Στουδίτης όσιος (36) θεολογία (29) Θεός (330) Θεοφάνεια (6) Θεοφάνους Εγκλείστου Αγίου (4) θέωση (6) θλίψεις (279) θρησκείες (42) θυμός (100) Ιάκωβος Αδελφόθεος Άγιος (1) Ιάκωβος Τσαλίκης Όσιος (14) ιατρική (13) Ιγνάτιος Θεοφόρος (9) Ιγνάτιος Μπριαντσανίνωφ Άγιος (5) ιεραποστολή (47) ιερέας (176) ιερωσύνη (15) Ινδουισμός (14) Ιουδαίοι (1) Ιουστίνος άγιος (2) Ιουστίνος Πόποβιτς Άγιος (58) Ισαάκ ο Σύρος (5) Ισίδωρος Πηλουσιώτης όσιος (36) Ισλάμ (11) Ιστορία Ελληνική (8) Ιστορία Παγκόσμια (14) Ιστορικότης Χριστού (1) Ιωάννης Δαμασκηνός Άγιος (1) Ιωάννης Θεολόγος (3) Ιωάννης Κροστάνδης (329) Ιωάννης Χρυσόστομος (397) Ιωσήφ Ησυχαστής Άγιος (5) Καινή Διαθήκη Ερμηνεία (124) Καινή Διαθήκη κριτικό κείμενο NestleAland (5) Κανόνες Εκκλησίας (4) καρδιά (113) Κασσιανός Όσιος (4) κατάκριση (132) καταναλωτισμός (8) Κατηχητικό (4) καύση νεκρών (1) κενοδοξία (14) κήρυγμα (53) Κίνητρα (3) Κλίμακα (6) κλοπή (5) Κοίμησις Θεοτόκου (25) κοινωνία (167) κόλαση (50) Κόντογλου Φώτης (3) Κοσμάς Αιτωλός Άγιος (2) Κουάκεροι (1) ΚράτοςΕκκλησία (1) Κρίσις Μέλλουσα (47) Κύριλλος Άγιος (1) Λατρεία Θεία (75) λείψανα (9) λογική (1) λογισμοί (114) λόγος Θεού (18) Λουκάς Κριμαίας Άγιος (11) λύπη (60) μαγεία (19) μακροθυμία (4) Μάξιμος Ομολογητής (15) Μαρία Αιγυπτία Αγία (1) μάρτυρες (24) μεγαλοσὐνη (7) Μεθοδιστές (1) μελέτη (58) μετά θάνατον (44) μετά θάνατον ζωή (101) Μεταμόρφωση (11) μετάνοια (360) Μετάσταση (1) μετάφραση (13) Μετενσάρκωση (8) μητέρα (56) Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος (2) μίσος (11) ΜΜΕ (4) μνημόσυνα (9) μοναξιά (20) μοναχισμός (113) Μορμόνοι (1) μόρφωση (20) μουσική (8) Ναός (17) ναρκωτικά (4) Νέα ΕποχήNew Age (1) Νεκτάριος άγιος (25) νέοι (27) νεοπαγανισμός (7) νηστεία (67) νήψη (2) Νικηφόρος ο Λεπρός Άγιος (3) Νικόδημος Αγιορείτης Άγιος (1) Νικόλαος Άγιος (7) Νικόλαος Καβάσιλας Άγιος (1) Νικόλαος Πλανάς Άγιος (1) νους (53) οικονομία (2) Οικουμενισμός (4) ομολογία (3) ομορφιά (17) ομοφυλοφιλία (1) όνειρα (35) οραμα (25) οράματα (32) οργή (2) ορθοδο (1) Ορθοδοξία (291) όρκος (1) πάθη (266) πάθος (38) παιδεία (24) παιδιά (138) Παΐσιος Όσιος (380) Παλαιά Διαθήκη (7) Παλαιά Διαθήκη Ερμηνεία (10) παλαιοημερολογίτες (16) Παναγία (331) Παπαδόπουλος Στυλιανός (3) παράδειγμα (38) Παράδεισος (112) Παράδοση Ιερά (6) Παρασκευή Αγία (1) Παρθένιος ο Χίος Όσιος (1) Πάσχα (22) πατήρ Νικόλαος Πουλάδας (21) πατρίδα (9) Πατρολογία (8) Παύλος Απόστολος (4) πειρασμοί (26) Πεντηκοστή (12) περιέργεια (3) Πέτρος Απόστολος (1) πίστη (534) πλησἰον (69) πλούτος (73) Πνευματικές Νουθεσίες (92) πνευματική ζωή (276) πνευματικός πατέρας (120) πνευματισμός (10) ποίηση (21) πόλεμος (28) πολιτική (25) πολιτισμός (9) Πορφύριος Όσιος (270) πραότητα (7) προθυμἰα (28) Πρόνοια (5) Πρόνοια Θεία (90) προορισμός (15) προσευχή (793) προσοχή (51) προσπἀθεια (139) προτεσταντισμός (28) προφητείες (15) ραθυμία (18) Ρωμαιοκαθολικισμός (35) Σάββας Καλύμνου Άγιος (1) Σαρακοστή (12) σεβασμός (28) Σεραφείμ του Σαρώφ Όσιος (11) Σιλουανός Άγιος (2) σιωπή (14) σοφία (54) Σπυρίδων Άγιος (2) σταθερότητα (2) Σταυρός (84) Σταυροφορίες (4) Σταύρωση (52) συγχώρηση (92) συκοφαντία (2) Συμεών Νέος Θεολόγος όσιος (88) συμπὀνια (23) συναξάρι (2) συνείδηση (25) σχίσμα (34) σώμα (49) σωτηρία (46) Σωφρόνιος του Έσσεξ Άγιος (35) τάματα (2) ταπεινοφροσύνη (267) ταπείνωση (191) Τέλος Κόσμου (4) Τεσσαρακοστή Μεγάλη (6) τέχνη (1) τιμωρία (19) Τριάδα Αγία (34) τύχη (2) υγεία (8) υλικά αγαθά (43) υπακοή (121) Υπαπαντή (2) υπαρξιακά (73) υπερηφἀνεια (55) υποκρισία (25) υπομονή (219) φανατισμός (5) φαντασία (5) φαντάσματα (3) φιλαργυρἰα (9) φιλαυτἰα (10) φιλία (30) φιλοσοφία (23) Φλωρόφσκυ Γεώργιος (3) φόβος (56) φὀβος Θεοὐ (25) φως (43) Φώτιος άγιος (1) χαρά (123) Χαράλαμπος Άγιος (1) χάρις θεία (117) χαρίσματα (39) Χειρόγραφα Καινής Διαθήκης (1) Χριστιανισμός (20) χριστιανός (100) Χριστός (337) Χριστούγεννα (69) χρόνος (36) ψαλμωδία (7) ψεύδος (22) ψυχαγωγία (10) ψυχή (268) ψυχολογία (25)