Αυξομείωση μεγέθους γραμμάτων.
12 Αυγ

Η Τζιχάντ (ιερός πόλεμος) του Ισλάμ γίνεται σε 3 στάδια. Συγγραφέας David Wood

Γράφτηκε από τον 

Τα τρία στάδια της Τζιχάντ.   "Ο Αλλάχ αγόρασε από τους πιστούς τον εαυτό τους και τις περιουσίες τους,, για να έχουν (σαν αντάλλαγμα) τον Παράδεισο. Αυτοί θα πολεμήσουν για τη θρησκεία Του, θα σκοτώσουν και θα σκοτωθούν" Κοράνι 9: 111.   "Ο Μουχάμαντ είναι ο απόστολος του Αλλάχ. Και όσοι είναι μαζί του είναι ισχυροί [αυστηροί] ενάντια στους άπιστους και σπλαχνικοί μεταξύ τους" Κοράνι 48:29

Ἡ Ἐξαπάτηση στὰ ΜΜΕ
Στὶς 5 Νοεμβρίου 2009 ἕνας ταγματάρχης τοῦ Μουσουλμανικοῦ στρατοῦ ὀνόματι Νιδὰλ Μαλὶκ Χασὰν ἄνοιξε πῦρ στὸ Φὸρτ Χοὺντ τοῦ Τέξας. Πολλοὶ ἀθῶοι ἄνθρωποι πέθαναν καὶ στὸν Μαλὶκ Χασὰν ἔχουν ἀπαγγελθῇ κατηγορίες γιὰ δεκατρεῖς φόνους ἐκ προμελέτης καὶ γιὰ περισσότερες ἀπὸ τριάντα ἀπόπειρες ἀνθρωποκτονίας.
Ἀμέσως μετὰ τὸ περιστατικὸ μὲ τοὺς πυροβολισμοὺς στὸ Φὸρτ Χοὺντ τὸ CNN ἀνέβασε ἄρθρο μὲ τὸν τίτλο «Ὁ Φόνος Δὲν Ἔχει Θρησκεία» (τοῦ Ἀρσαλὰμ Ἰφτιχάρ), τὸ ὁποῖο ὑπεστήριζε ὅτι τέτοιες ἐπιθέσεις ἀπαγορεύονται στὸ Ἰσλάμ. Τὸ ἄρθρο ἄρχιζε ὡς ἑξῆς:
Οἱ περισσότεροι ἀπὸ τὰ 1,57 ἑκατομμύρια Μουσουλμάνους ἀνὰ τὸν κόσμο γνωρίζουν πὼς τὸ Ἱερὸ Κοράνι διατυπώνει μὲ ἀρκετὴ σαφήνεια τὴν θέση ὅτι «Ὅποιος σκοτώνει ἄνθρωπο…θὰ εἶναι σὰν νὰ σκοτώνῃ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα…Ἂν κάποιος σώζῃ ζωή, θὰ εἶναι σὰν νὰ ἔχῃ σώσῃ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα» 
     Σημειῶστε ὅτι τὸ ἄρθρο ἀπεικονίζει τὸ Ἰσλὰμ σὰν θρησκεία ἡ ὁποία καταδικάζει κάθε εἴδους φόνο. Εἶναι ὅμως αὐτὸ τὸ ὁποῖο λέει στὴν πραγματικότητα τὸ Κοράνι; Δυστυχῶς γιὰ τοὺς ἀναγνῶστες τοῦ CNN ὁ συντάκτης δὲν ἔδωσε καμμία παραπομπή, ὁπότε οἱ ἀναγνῶστες ἀφέθηκαν μόνοι τους νὰ βροῦν τὸ παράθεμα. Ὅταν ὅμως κοιτάξουμε τὸ 5:32-33 ἀπὸ τὸ Κοράνι (τὴν πηγὴ τοῦ ἀρκούντως ἐπεξεργασμένου ἀποσπάσματος τοῦ CNN), ἀποκτοῦμε, πρὸς ἔκπληξή μας, μιὰ διαφορετικὴ εἰκόνα γιὰ τὸν φόνο στὸ Ἰσλάμ:
        "Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ὡρίσαμε στὰ παιδιὰ τοῦ Ἰσραήλ ὅτι ὅποιος φονεύει μιὰ ψυχή, ἐκτὸς ἂν πρόκειται γιὰ ἀνθρωποκτονία ἢ γιὰ διαφθορὰ σχετικὰ μὲ τὴν γῆ, εἶναι σὰν νὰ σκοτώνῃ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους˙ καὶ βεβαίως οἱ ἀγγελιοφόροι Μας πῆγαν σὲ αὐτοὺς μὲ καθαρὲς ἀποδείξεις, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ ὕστερα ἀπὸ αὐτὸ πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς σὲ ὅλην τὴν περιοχὴ χωρὶς ἀμφιβολία ἔδρασαν ξεπερνῶντας τὰ ὅρια. Ἡ τιμωρία γιὰ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι διεξάγουν πόλεμο ἐναντίον τοῦ Ἀλλὰχ καὶ τῶν ἀγγελιοφόρων Του καὶ ἀγωνίζονται νὰ φέρουν τὴν διαφθορὰ στὴν γῆ δὲν εἶναι ἄλλη παρὰ τὸ ὅτι πρέπει νὰ δολοφονηθοῦν ἢ νὰ σταυρωθοῦν ἢ νὰ τοὺς κοποῦν χέρια-πόδια πάνω-κάτω σύρριζα ἢ νὰ φυλακιστοῦν˙ αὐτὸ θὰ εἶναι ἡ ἀτίμωσή τους σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο, ἐνῶ θὰ ὑποστοῦν βαριὰ τιμωρία στὸν ἄλλο κόσμο".
    Δύο πράγματα ἀξίζει νὰ ἐπισημανθοῦν στὸ χωρίο αὐτό. Πρῶτον, ἡ προβληθεῖσα ἀπὸ τὸ CNN διδαχή («Ὅποιος σκοτώνει ἄνθρωπο…θὰ εἶναι σὰν νὰ σκοτώνῃ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα») δόθηκε «στὰ παιδιὰ τοῦ Ἰσραήλ» (δηλαδὴ τοὺς Ἑβραίους). Δὲν δόθηκε στοὺς Μουσουλμάνους. Δεύτερον, ἀκόμη καὶ ἂν κάποιοι ἐκδυτικισμένοι Μουσουλμάνοι ἤθελαν νὰ ἐφαρμόσουν τὸν στίχο αὐτὸ στὸν ἑαυτό τους, τὸ ἐδάφιο ἐμφανῶς ἐπιτρέπει τὴν θανάτωση ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι διαδίδουν «τὴν διαφθορὰ στὴν γῆ». Ὄντως, τὸ ἀμέσως ἑπόμενο ἐδάφιο διατάζει τοὺς Μουσουλμάνους νὰ δολοφονήσουν, νὰ σταυρώσουν καὶ νὰ διαμελίσουν ἐκείνους οἱ ὁποῖοι διεξάγουν πόλεμο κατὰ τοῦ Ἰσλἀμ καί «διαφθείρουν» τὰ μουσουλμανικὰ ἐδάφη.
Ἐφ’ ὅσον οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες διατηροῦν στρατιωτικὴ παρουσία σὲ ἰσλαμικὲς κατὰ βάσιν χῶρες, οἱ ἐνεπίγνωστοι Μουσουλμάνοι ἀντιλαμβάνονται ὅτι, σύμφωνα μὲ τὸν Μωάμεθ, οἱ Ἀμερικανοὶ στρατιῶτες πληροῦν τὸ κριτήριο τῆς «διαφθοροποιίας» καὶ ἑπομένως πρέπει νὰ σκοτωθοῦν. Δὲν ἀποτελεῖ σύμπτωση τὸ ὅτι ὁ Ταγματάρχης Χασὰν στοχοποίησε στρατιῶτες, πολλοὶ ἐκ τῶν ὁποίων εἶχαν ἀναπτυχθῇ στὸ Ἰρὰκ καὶ τὸ Ἀφγανιστάν.
Ἄρα, τὸ CNN παρέθεσε δύο προσεκτικὰ ἐπεξεργασμένα τμήματα ἑνὸς χωρίου τὸ ὁποῖο νομιμοποιεῖ τὸν θάνατο τῶν πολεμιστῶν τοῦ ἐχθροῦ καὶ τὸ χρησιμοποίησε γιὰ νὰ δείξῃ ὅτι τὸ Ἰσλὰμ καταδικάζει ἐπιθέσεις ὅπως τοὺς πυροβολισμοὺς στὸ Φὸρτ Χούντ. Ἐνῶ περιστατικὰ παραπλάνησης ὅπως αὐτὸ εἶναι εὔκολο νὰ ἐντοπισθοῦν, ἐπικρατεῖ ἔντονη σύγχυση τὸν κόσμο σχετικὰ μὲ τὸν ρόλο τῆς βίας στὸ Ἰσλάμ. Τὸ σύντομο ἀνὰ χεῖρας φυλλάδιο θὰ ξεκαθαρίσει λίγη από τη σύγχυση. 
Εἰρήνη, Βία καὶ Ἀκύρωση
    Οἱ Μουσουλμάνοι στὴν Δύση σπεύδουν νὰ ὑποδεικνύουν χωρία ὅπως τὸ Κοράνι 109:6 («Θὰ ἔχῃς τὴν θρησκεία σου καὶ θὰ ἔχω τὴν θρησκεία μου») καὶ τὸ 2:256Δὲν ὑφίσταται ἐξαναγκασμὸς στὴν θρησκεία») ὡς ἀποδείξεις γιὰ τὸ ὅτι τὸ Ἰσλὰμ εἶναι θρησκεία τῆς εἰρήνης. Ὅταν ἔρχωνται ἀντιμέτωποι μὲ σκληρότερα χωρία ὅπως τὸ 9:5Ἐξόντωσε τοὺς εἰδωλολάτρες ὅπου καὶ νὰ τοὺς βρίσκεις») καὶ τὸ 9:29Πολέμα ἐκείνους οἱ ὁποῖοι δὲν πιστεύουν στὸν Ἀλλάχ»), οἱ ἐκδυτικισμένοι Μουσουλμάνοι ἑρμηνεύουν τὰ ἐδάφια ὑπὸ τὸ φῶς περισσότερο εἰρηνικῶν διδαχῶν τοῦ Κορανίου, λέγοντας κλασσικὰ κάτι τοῦ τύπου: «Ἐντάξει, δὲν γίνεται τὸ Κοράνι νὰ μᾶς διατάζῃ νὰ σκοτώνουμε ἀπίστους, ἀφοῦ λέει ὅτι δὲν ὑφίσταται ἐξαναγκασμὸς στὴν θρησκεία».
Ὁπότε οἱ ἐκδυτικισμένοι Μουσουλμάνοι διαλέγουν τὰ ἐδάφια ἀπὸ τὸ Κοράνι τὰ ὁποῖα βρίσκουν πιὸ ἑλκυστικὰ καὶ τὰ χρησιμοποιοῦν γιὰ νὰ τὸ ὑπόλοιπο Κοράνι. Εἶναι ὅμως αὐτὸς ὁ ὀρθὸς τρόπος νὰ ἑρμηνεύσῃ κάποιος τὸ Κοράνι; Δυστυχῶς ἡ ἀπάντηση εἶναι πὼς ὄχι. Τὸ Κοράνι παρουσιάζει τὴν δική του ἑρμηνευτικὴ μέθοδο -τὸ Δόγμα τῆς Ἀκυρώσεως.
     Κοράνι 2:106 – Γιὰ ὅποιο ἐδάφιο θὰ καταργήσουμε ἢ θὰ κάνουμε νὰ τὸ ξεχάσῃς, θὰ φέρουμε ἕνα καλύτερο ἢ ἕνα ἴδιο μὲ αὐτό. Δὲν γνωρίζεις ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι παντοδύναμος;
     Κοράνι 16:101 - Ὅταν θὰ ἀντικαταστήσουμε μιὰ ἀποκάλυψη μὲ μία ἄλλη – καὶ ὁ Θεὸς γνωρίζει καλύτερα τί ἀποκαλύπτει (σὲ στάδια) – λἐνε, «Δὲν εἶσαι παρὰ ἕνας παραχαράκτης»: ἀλλὰ οἱ περισσότεροι δὲν καταλαβαίνουν.
   Ἄρα, σύμφωνα μὲ τὸ Κοράνι ὅταν οἱ Μουσουλμάνοι ἀντιμετωπίζουν ἀντικρουόμενες ἐντολές, δὲν νοεῖται νὰ διαλέξουν ὅποια τοὺς ἀρέσει πιὸ πολύ. Ἀλλὰ πρέπει νὰ πᾶνε πίσω στὴν ἱστορία καὶ νὰ δοῦν ποιό ἐδάφιο ἀπεκαλύφθη τελευταῖο. Ὅποιο ἐδάφιο εἶναι νεώτερο θεωρεῖται ὅτι ἀκυρώνει (ἢ καταργεῖ) προηγούμενες ἀποκαλύψεις.
Τί συμβαίνει ὅταν ἐφαρμόσουμε τὴν μεθοδολογία αὐτὴ στὰ κορανικὰ ἐδάφια γιὰ τὴν εἰρήνη καὶ τὴν βία;
Ἡ Κλήση σὲ Τζιχάντ: Τρία Στάδια
Ὅταν ἀνατρέξουμε στὶς θεολογικὲς πηγὲς καὶ τὰ ἱστορικὰ ἔργα τοῦ Ἰσλάμ (Κοράνι, Χαντίθ, Σιρὰ καὶ Ταφσίρ), διαπιστώνουμε ὅτι ὑπάρχουν τρία στάδια γιὰ τὴν κλήση σὲ τζιχάντ, ἀναλόγως τῆς καταστάσεως τῶν Μουσουλμάνων σὲ μιὰ κοινωνία.
ΣΤΑΔΙΟ ΕΝΑ - Ὅταν οἱ Μουσουλμάνοι ὑστεροῦν ἀριθμητικὰ πλήρως καὶ δὲν γίνεται νὰ κερδίσουν μιὰ ἔνοπλη ἀναμέτρηση μὲ τοὺς ἀπίστους, ὀφείλουν νὰ ζοῦν εἰρηνικὰ μὲ τοὺς μὴ Μουσουλμάνους καὶ νὰ κηρύττουν τὸ μήνυμα τῆς ἀνεκτικότητος. Βλέπουμε ἕνα παράδειγμα τοῦ σταδίου αὐτοῦ ὅταν ὁ Μωάμεθ καὶ οἱ ὀπαδοί του ἦταν μειονότητα ὑπὸ διωγμὸν στὴν Μέκκα. Ἐπειδὴ οἱ Μουσουλμάνοι ὑστεροῦν ἀριθμητικὰ ἀπολύτως, οἱ ἀποκαλύψεις τὶς ὁποῖες λάμβανε στὸ στάδιο αὐτὸ ὁ Μωάμεθ (π.χ. «Θὰ ἔχῃς τὴν θρησκεία σου καὶ θὰ ἔχω τὴν θρησκεία μου») καλοῦσαν σὲ θρησκευτικὴ ἀνεκτικότητα καὶ διεκήρυσσαν γιὰ τοὺς ἀπίστους τιμωρία στὴν μέλλουσα ζωή (ἀντὶ γιὰ ἐγκόσμια τιμωρία).
ΣΤΑΔΙΟ ΔΥΟ - Ὅταν ὑπάρχουν ἀρκετοὶ Μουσουλμάνοι καὶ διαθέσιμοι πόροι γιὰ νὰ ὑπερασπίσουν τὴν ἰσλαμικὴ κοινότητα, οἱ Μουσουλμάνοι καλοῦνται νὰ ἐμπλακοῦν σὲ ἀμυντικὴ τζιχάντ.Ἔτσι, ὅταν ὁ Μωάμεθ εἶχε συμπήξῃ συμμαχίες μὲ διάφορες ὁμάδες ἐκτὸς Μέκκας καὶ ἡ μουσουλμανικὴ κοινότητα εἶχε γίνῃ ἀρκετὰ μεγάλη γιὰ νὰ ξεκινήσῃ τὸν πόλεμο, ὁ Μωάμεθ δέχθηκε τὸ Κοράνι 22: 39-40:
     "Ἡ ἄδεια (νὰ πολεμήσουν) δίνεται σὲ ἐκείνους ἐπὶ τῶν ὁποίων ἐνσκήπτει ὁ πόλεμος έπειδὴ εἶναι καταπιεσμένοι καὶ ἀνυπερθέτως ὁ Ἀλλὰχ εἶναι σὲ θέση νὰ τοὺς βοηθήσῃ: Ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐκδιωχθῇ ἀπὸ τὰ σπίτια τους χωρὶς δικαία αἰτία ἀρκεῖ νὰ ποῦν: ὁ Κύριός μας εἶναι ὁ Ἀλλάχ…"
Ἂν καὶ οἱ Μουσουλμάνοι στὴν Δύση συχνὰ παριστάνουν πὼς τὸ Ἰσλὰμ ἐπειτρέπει μόνο ἀμυντικὸ πόλεμο, μεταγενέστερες ἀποκαλύψεις καταδεικνύουν τὸ ἀντίθετο.
ΣΤΑΔΙΟ ΤΡΙΑ - Ὅταν οἱ Μουσουλμάνοι ἑδραιωθοῦν ὡς πλειοψηφία καὶ ἀποκτήσουν πολιτικὴ ἐξουσία σὲ μιὰ περιοχή, ἐντέλλονται νὰ ἐμπλακοῦν σὲ ἐπιθετικὴ τζιχάντ. Ἔτσι, ἅπαξ ἡ Μέκκα καὶ ἡ Ἀραβία περιῆλθαν στὸν ἔλεγχο τοῦ Μωάμεθ, ἔλαβε τὴν κλήση νὰ πολεμήσῃ ὅλους τοὺς ἀπίστους. Στὴ Σούρα 9: 29 διαβάζουμε:
     "Πολέμα ἐκείνους ἀνάμεσα στοὺς Λαοὺς τοῦ Βιβλίου οἱ ὁποῖοι δὲν πιστεύουν στὸν Ἀλλὰχ οὔτε στὴν Ἐσχάτη Ἡμέρα, οὔτε θεωροῦν ἀπαγορευμένο ὅ,τι ἀπαγορεύθηκε ἀπὸ τὸν Ἀλλὰχ καὶ τὸν Ἀγγελιοφόρο Του, οὔτε ἀναγνωρίζουν τὴν Θρησκεία τῆς Ἀληθείας, μέχρις ὅτου πληρώσουν τὸ Χαράτσι μὲ ἑκουσία ὑποταγὴ καὶ αἰσθανθοῦν ὑποταγμένοι".
     Σημειῶστε ὅτι τὸ έδάφιο αὐτὸ δὲν διατάζει τοὺς Μουσουλμάνους νὰ πολεμήσουν καταπιεστές, ἀλλὰ νὰ πολεμήσουν ἐκείνους οἱ ὁποῖοι δὲν πιστεύουν στὸ Ἰσλάμ (περιλαμβανομένων τῶν «Λαῶν τοῦ Βιβλίου» - Ἑβραίων καὶ Χριστιανῶν).
Δὲν προξενεῖ ἔκπληξη τὸ ὅτι βρίσκουμε παρόμοιες ἐντολὲς στὶς ἀξιοπιστότερες ἀνὰ τὸ Ἰσλὰμ συλλογὲς τῶν χαντίθ (παραδόσεων περιεχουσῶν διδαχὲς τοῦ Μωάμεθ).
    Σαῒχ ἀλ-Μπουχαρὶ 6924 - Ὁ Μωάμεθ εἶπε: «Ἔχω διαταχθῇ νὰ πολεμήσω τοὺς ἀνθρώπους μέχρι νὰ ποῦν: La ilaha ilallah (κανεὶς δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ λατρεύεται πλὴν τοῦ Ἀλλάχ), καὶ ὅποιος εἶπε La ilaha ilallah, ὁ Ἀλλὰχ θὰ γλιτώσῃ τὴν περιουσία καὶ τὴν ζωή του ἀπὸ ἐμένα.
     Σαῒχ Μουσλὶμ 30 - Ὁ Μωάμεθ εἶπε: «Ἔχω λάβῃ ἀντολὴ νὰ πολεμήσω κατὰ τῶν ἀνθρώπων γιὰ ὅσον καιρὸ αὐτοὶ δὲν δηλώνουν ὅτι δὲν ὑπάρχει ἄλλος θεὸς ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ἀλλάχ.
     Ἄλλη μιὰ φορὰ τὸ κριτήριο γιὰ νὰ πολεμήσουν τοὺς ἀνθρώπους εἶναι ὅτι οἱ ἄνθρωποι πιστεύουν κάτι ἄλλο ἀπὸ τὸ Ἰσλάμ.
Εἶναι λοιπὸν ξεκάθαρο πώς, ὅταν οἱ Μουσουλμάνοι ἀνῆλθαν στὴν ἐξουσία, τὰ περὶ εἰρήνης ἐδάφια τοῦ Κορανίου ἀκυρώθηκαν ἀπὸ ἐδάφια τὰ ὁποῖα διέταζαν τοὺς Μουσουλμάνους νὰ πολεμήσουν ἀνθρώπους βάσει τῶν πεποιθήσεών τους. Οἱ μεγαλύτεροι λόγιοι τοῦ Ἰσλὰμ τὸ παραδέχονται αὐτό. Ἐπὶ παραδείγματι, ὁ Ἴμπν Καθίρ (ὁ μεγαλύτερος στὸ Ἰσλὰμ ὑπομνηματιστὴς τοῦ Κορανίου) συνοψίζει τὸ Στάδιο Τρία ὡς ἑξῆς: «Ἑπομένως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τοῦ κόσμου πρέπει νὰ κληθοῦν στὸ Ἰσλάμ. Ἂν κάποιος ἀρνηθῇ νὰ τὸ πράξῃ ὴ ἀρνηθῇ νὰ πληρώσῃ τὸ χαράτσι, πρέπει νὰ πολεμηθοῦν μέχρι νὰ σκοτωθοῦν».
Ὅταν οἱ Μουσουλμάνοι Φτάσουν στὸ Στάδιο Τρία
Ἡ Ἀκύρωση ἐπίσης ἐξηγεῖ τὴν ἀλλαγὴ στὴ στάση έναντι Ἑβραίων καὶ Χριστιανῶν στὸ Κοράνι. Ἐνῶ οἱ Μουσουλμάνοι, ὅταν ὑπολείπωνται ἀριθμητικά, ὀφείλουν νὰ φέρωνται φιλικὰ πρὸς τοὺς Ἑβραίους καὶ τοὺς Χριστιανούς, ἡ ἰσλαμικὴ θέση ἀλλάζει ὅταν οἱ Μουσουλμάνοι φτάσουν στὸ Στάδιο Τρία, ὁπότε Χριστιανοὶ καὶ Ἑβραῖοι ὀφείλουν νὰ άναγνωρίσουν τὴν κατώτερη θέση τους καὶ νὰ πληρώσουν τὸ Χαράτσι (πληρωμὴ πρὸς τοὺς Μουσουλμάνους σὲ ἀντάλλαγμα γιὰ τὸ ὅτι δὲν σκοτώθηκαν ἀπὸ αὐτούς). Συλλογιστῆτε μερικὲς ἀπὸ τὶς μεταγενέστερες διδαχὲς τοῦ Μωάμεθ γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς καὶ τοὺς Ἑβραίους.
     Κοράνι 5:51 - Ὦ, ἐσεῖς οἱ πιστοί! Μὴν πιάνετε φίλους Ἑβραίους καὶ Χριστιανούς˙ εἶναι φίλοι μεταξύ τους˙ κι ὅποιος ἀπὸ ἐσᾶς τοὺς πιάσει φίλους, τότε σίγουρα εἶναι ἕνας ἀπὸ αὐτούς˙ σίγουρα ὁ Ἀλλὰχ δὲν ὁδηγεῖ τοὺς ἀδίκους.
    Κοράνι 9: 30 – Οἱ Ἑβραῖοι λένε: ὁ Οὐζαῒρ εἶναι ὁ γιὸς τοῦ Ἀλλάχ˙ οἱ Χριστιανοὶ λένε: ὁ Μεσσίας εἶναι ὁ γιὸς τοῦ Ἀλλάχ˙ αὐτὰ εἶναι τὰ λόγια τῶν στομάτων τους˙ μιμοῦνται τὴν ρήση ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἦταν ἄπιστοι πρίν˙ μακάρι νὰ τοὺς καταστρέψῃ ὁ Ἀλλάχ˙ πῶς γυρίζουν ἀπὸ τὴν ἄλλη!
    Κοράνι 98: 6 – Ὅποιοι Λαοὶ τοῦ Βιβλίου ἢ Πολυθεϊστὲς ἀπορρίπτουν (τὴν Ἀλήθεια) θὰ κατοικοῦν πλέον στὸ Πῦρ τῆς Κολάσεως. Εἶναι τὰ χειρότερα πλάσματα.
    Σαῒχ Μουσλὶμ 4366 - Ὁ Μωάμεθ εἶπε: «Θὰ διώξω τοὺς Ἑβραίους καὶ τοὺς Χριστιανοὺς ἀπὸ την Ἀραβικὴ Χερσόνησο καὶ δὲν θὰ ἀφήσω κανέναν παρὰ μόνον Μουσουλμάνους».
    Ἀλ-Μπουχαρί, Ἀλ-Ἀντὰμπ ὰλ-Μουφράντ 1103 - Ὁ Μωάμεθ εἶπε: «Μὴν χαιρετᾶτε πρῶτοι τοὺς Λαοὺς τοῦ Βιβλίου. Ἐξαναγκάστε τους στὸ στενότερο πέρασμα τοῦ δρόμου».
Δὲν χρειάζεται νὰ ποῦμε ὅτι αὐτὲς οἱ διδαχὲς δὲν εἶναι οὔτε εἰρηνικὲς οὔτε ἀνεκτικές.
Οἱ Μουσουλμάνοι στὴν Δύση
Ἀφοῦ ὁ Μωάμεθ ὁλοφάνερα διέταζε τοὺς ἀκολούθους του νὰ πολεμοῦν τοὺς ἀπίστους (ἁπλῶς ἐπειδὴ ἦταν ἄπιστοι), γιατί οἱ Μουσουλμάνοι στὴν Δύση τὸ ἀρνοῦνται; Ἐδῶ πρέπει νὰ ἀποταθοῦμε στὴν Σούρα 3:28, ἡ ὁποία λέει:
    " Ἂς μὴν προτιμοῦν οἱ πιστοὶ ἀπίστους γιὰ φίλους εἰς βάρος τῶν πιστῶν. Ὅποιος τὸ πράττει αὐτὸ δὲν έχει καμμία σύνδεση μὲ τὸν Ἀλλὰχ ἐκτὸς ἐὰν προφυλάσσεσθε ἀπὸ αὐτοὺς γιὰ νὰ ἔχετε (τρόπον τινά) ἀσφάλεια".
Σύμφωνα μὲ τὸ ἐδάφιο αὐτό (τὸ ὁποῖο χρησιμοποιεῖ μιὰ παραλλαγὴ τῆς λέξεως Taqiyya, δηλαδὴ «ἀπόκρυψη») οἱ Μουσουλμάνοι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἔχουν φίλους μὴ Μουσουλμάνους. Παρὰ ταῦτα, ἐὰν οἱ Μουσουλμάνοι αἰσθάνωνται ὅτι ἀπειλοῦνται ἀπὸ ἕναν ἰσχυρότερο ἀντίπαλο, ἐπιτρέπεται νὰ προσποιοῦνται τὸν φίλο. Ὁ Ἲμπν Καθὶρ σχολιάζει: «Στὴν περίπτωση αὐτή, αὐτοὶ οἱ πιστοὶ ἐπιτρέπεται νὰ δείχνουν φιλία πρὸς τὰ ἔξω ἀλλὰ ποτὲ πρὸς τὰ μέσα». Ὁ Ἀμποὺ Ντάρντα, ἕνας ἀπὸ τοὺς συντρόφους τοῦ Μωάμεθ, τὸ ἔθεσε κατ’ ἀυτὸν τὸν τρόπο: «Χαμογελᾶμε κατὰ πρόσωπον σὲ κάποιους ἀνθρώπους, ἂν καὶ οἱ καρδιές μας τοὺς βρίζουν».
Ἀξιολόγηση
Εἶναι τὸ Ἰσλὰμ θρησκεία τῆς εἰρήνης; Ὄχι. Τὸ Ἰσλὰμ εἶναι θρησκεία προσποιουμένη τὴν φιλειρηνικὴν ὅταν οἱ Μουσουλμάνοι εἶναι πολὺ ἀδύναμοι γιὰ νὰ κερδίσουν ἕναν πόλεμο. Ὅταν τὸ Ἰσλὰμ εἶναι κυρίαρχο, οἱ Μουσουλμάνοι ἔχουν ἐντολὴ νὰ καθυποτάσσουν ἢ νὰ σκοτώνουν τοὺς πάντες γύρω τους. (Ἁπλῶς κοιτάξτε πῶς ζοῦν οἱ μὴ Μουσουλμάνοι στὶς μουσουλμανικὲς χῶρες: συγκρίνετε τὴν διαρκῆ κακομεταχείριση καὶ τὸν διωγμὸ μὲ τὸ τί δηλώνεται γιὰ τὸ «φιλειρηνικό» Ἰσλὰμ ἀπὸ τοὺς ἐκδυτικισμένους Μουσουλμάνους). Φυσικά, ὑπάρχουν πολλοὶ Μουσουλμάνοι οἱ ὁποῖοι δὲν εἶναι βίαιοι. Πολλοὶ Μουσουλμάνοι στὴν Δύση ἀγαποῦν τὴν εἰρήνη καὶ τὴν ἀνεκτικότητα. Ἀλλὰ δὲν πῆραν τὶς ἀξίες αὐτὲς ἀπὸ τὸ Ἰσλάμ. Τὶς πῆραν ἀπὸ τὴν Δύση καὶ τώρα ἐπανερμηνεύουν τὸ Ἰσλὰμ ἐπὶ τῇ βάσει τῶν δυτικῶν ἀξιῶν. Γιὰ τοὺς ἀφωσιωμένους Μουσουλμάνους, πάντως, ὑπάρχουν μόνο δύο πιθανὲς καταστάσεις τὶς ὁποῖες νὰ βιώνουν: (1) νὰ πολεμοῦν τοὺς ἀπίστους καί (2) νὰ προσποιοῦνται τοὺς φιλειρηνικοὺς καθὼς προετοιμάζονται νὰ πολεμήσουν τοὺς ἀπίστους. Οὕτως ἢ ἄλλως, ὁ στόχος παραμένει πάντοτε ἡ κατάκτηση τοῦ κόσμου στὸ ὄνομα τοῦ Ἀλλάχ.

Εύρεση

Δημοφιλή Θέματα (Α-Ω)

αγάπη (600) Αγάπη Θεού (340) αγάπη σε Θεό (248) αγάπη σε Χριστό (166) άγγελοι (68) Αγγλικανισμός (1) Αγία Γραφή (228) Αγιασμός (10) Άγιο Πνεύμα (96) Άγιο Φως (1) άγιοι (178) άγιος (197) αγνότητα (42) άγχος (36) αγώνας (106) αγώνας πνευματικός (268) αδικία (6) Αθανασία (7) Αθανάσιος ο Μέγας (4) αθεΐα (127) αιρέσει (1) αιρέσεις (362) αιωνιότητα (14) ακηδία (4) ακτημοσὐνη (14) αλήθεια (111) αμαρτία (339) Αμβρόσιος άγιος (3) άμφια (1) Αμφιλόχιος της Πάτμου (4) Ανάληψη Χριστού (4) Ανάσταση (142) ανασταση νεκρών (31) ανθρώπινες σχέσεις (322) άνθρωπος (303) αντίχριστος (11) Αντώνιος, Μέγας (5) αξιώματα (15) απἀθεια (5) απελπισία (9) απιστία (21) απληστία (5) απλότητα (16) αποκάλυψη (8) απόκρυφα (17) Απολογητικά Θέματα (1) αργολογία (3) αρετή (199) Αρσένιος Όσιος (5) ασθένεια (108) άσκηση (63) αστρολογία (2) Αυγουστίνος άγιος (3) αυταπάρνηση (31) αυτεξούσιο (2) αυτογνωσία (147) αυτοθυσἰα (26) αυτοκτονία (9) αχαριστία (6) Β Παρουσία (10) Β' Παρουσία (11) βάπτιση (17) βάπτισμα (31) Βαρβάρα αγία (1) Βαρσανουφίου Οσίου (31) Βασιλεία Θεού (33) Βασίλειος ο Μέγας (30) Βελιμίροβιτς Νικόλαος Άγιος (32) βία (4) βιβλίο (31) βιοηθική (10) βίος (1) Βουδδισμός (5) γαλήνη (2) γάμος (125) Γένεση (5) Γέννηση Κυρίου (14) Γεροντικόν (195) Γερόντισσα Γαβριηλία (1) Γεώργιος Άγιος (1) γηρατειά (11) γιόγκα (4) γλώσσα (64) γνώση (25) Γνωστικισμός (3) γονείς (134) Γρηγόριος Νεοκαισαρείας άγιος (1) Γρηγόριος Νύσσης Άγιος (2) Γρηγόριος ο Θεολόγος (20) Γρηγόριος ο Παλαμάς όσιος (9) γυναίκα (36) δάκρυα (57) δάσκαλος (24) Δεύτερη Παρουσία (26) Δημήτριος Άγιος (1) Δημιουργία (62) διάβολος (233) Διάδοχος Φωτικής όσιος (13) διαίσθηση (1) διακονία (4) διάκριση (147) διάλογος (5) δικαιο (4) δικαιοσύνη (38) Διονύσιος Αρεοπαγίτης Άγιος (2) Διονύσιος Κορίνθου άγιος (1) Δογματικα Θέματα (205) Δογματική Τρεμπέλα (1) δύναμη (68) Δωρόθεος αββάς (10) εγκράτεια (19) εγωισμός (248) εικόνες (34) Ειρηναίος Λουγδούνου άγιος (4) ειρήνη (54) εκκλησία (235) Εκκλησιαστική Ιστορία (24) Εκκλησιαστική περιουσία (3) έκτρωση (5) έλεγχος (16) ελεημοσύνη (114) ελευθερία (62) Ελλάδα (19) ελπίδα (61) εμπιστοσὐνη (58) εντολές (12) Εξαήμερος (2) εξέλιξης θεωρία (16) Εξομολόγηση (167) εξωγήινοι (13) εξωσωματική γονιμοποίηση (5) Εορτή (3) επάγγελμα (17) επιείκεια (2) επιμονἠ (52) επιστήμη (108) εργασία (79) Ερμηνεία Αγίας Γραφής (182) έρωτας (19) έρωτας θείος (9) εσωστρέφεια (1) Ευαγγέλια (191) Ευαγγέλιο Ιωάννη Ερμηνεία (33) Ευαγγελισμός (2) ευγένεια (15) ευγνωμοσὐνη (42) ευλογία (5) Ευμένιος Όσιος γέροντας (7) ευσπλαχνία (34) ευτυχία (65) ευχαριστία (53) Εφραίμ Κατουνακιώτης Όσιος (25) Εφραίμ ο Σύρος όσιος (6) εχεμύθεια (1) ζήλεια (15) ζώα (46) ζωή (34) ηθική (14) ησυχία (32) θάνατος (299) θάρρος (99) θαύμα (254) θέατρο (5) Θεία Κοινωνία (179) Θεία Λειτουργία (127) θεία Πρόνοια (14) θἐλημα (54) θέληση (38) θεογνωσία (2) Θεόδωρος Στουδίτης όσιος (36) θεολογία (29) Θεός (330) Θεοφάνεια (6) Θεοφάνους Εγκλείστου Αγίου (5) θέωση (6) θλίψεις (280) θρησκείες (43) θυμός (100) Ιάκωβος Αδελφόθεος Άγιος (1) Ιάκωβος Τσαλίκης Όσιος (14) ιατρική (13) Ιγνάτιος Θεοφόρος (9) Ιγνάτιος Μπριαντσανίνωφ Άγιος (6) ιεραποστολή (47) ιερέας (177) ιερωσύνη (16) Ινδουισμός (14) Ιουδαίοι (1) Ιουστίνος άγιος (3) Ιουστίνος Πόποβιτς Άγιος (58) Ιππόλυτος άγιος (1) Ισαάκ ο Σύρος (5) Ισίδωρος Πηλουσιώτης όσιος (36) Ισλάμ (11) Ιστορία Ελληνική (8) Ιστορία Παγκόσμια (14) Ιστορικότης Χριστού (1) Ιωάννης Δαμασκηνός Άγιος (1) Ιωάννης Θεολόγος (3) Ιωάννης Κροστάνδης (330) Ιωάννης Χρυσόστομος (397) Ιωσήφ Ησυχαστής Άγιος (6) Καινή Διαθήκη Ερμηνεία (137) Καινή Διαθήκη κριτικό κείμενο NestleAland (5) Κανόνες Εκκλησίας (4) καρδιά (116) Κασσιανός Όσιος (4) κατάκριση (132) καταναλωτισμός (8) Κατηχητικό (4) καύση νεκρών (1) κενοδοξία (14) κήρυγμα (53) Κίνητρα (3) Κλήμης Αλεξανδρέας (1) Κλήμης Ρώμης άγιος (1) Κλίμακα (6) κλοπή (5) Κοίμησις Θεοτόκου (25) κοινωνία (167) κόλαση (50) Κόντογλου Φώτης (4) Κοσμάς Αιτωλός Άγιος (2) Κουάκεροι (1) ΚράτοςΕκκλησία (1) Κρίσις Μέλλουσα (47) Κυπριανός άγιος (1) Κύριλλος Άγιος (1) Λατρεία Θεία (75) λείψανα (9) λογική (1) λογισμοί (115) λόγος Θεού (21) Λουκάς Κριμαίας Άγιος (12) λύπη (60) μαγεία (19) μακροθυμία (5) Μανιχαϊσμός (1) Μάξιμος Ομολογητής (15) Μαρία Αιγυπτία Αγία (1) Μαρκίων αιρετικός (1) μάρτυρες (24) μεγαλοσὐνη (7) Μεθοδιστές (1) μελέτη (59) μετά θάνατον (44) μετά θάνατον ζωή (101) Μεταμόρφωση (11) μετάνοια (364) Μετάσταση (1) μετάφραση (13) Μετενσάρκωση (8) μητέρα (56) Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος (2) μίσος (11) ΜΜΕ (4) μνημόσυνα (9) μοναξιά (21) μοναχισμός (114) Μορμόνοι (1) μόρφωση (20) μουσική (8) Ναός (17) ναρκωτικά (4) Νέα ΕποχήNew Age (1) Νεκτάριος άγιος (27) νέοι (27) νεοπαγανισμός (7) νηστεία (67) νήψη (2) Νικηφόρος ο Λεπρός Άγιος (3) Νικόδημος Αγιορείτης Άγιος (1) Νικόλαος Άγιος (8) Νικόλαος Καβάσιλας Άγιος (2) Νικόλαος Πλανάς Άγιος (1) νους (54) οικονομία (2) Οικουμενισμός (4) ομολογία (3) ομορφιά (17) ομοφυλοφιλία (2) όνειρα (35) οραμα (25) οράματα (32) οργή (2) ορθοδο (1) Ορθοδοξία (292) όρκος (1) πάθη (266) πάθος (38) παιδεία (24) παιδιά (138) Παΐσιος Όσιος (380) Παλαιά Διαθήκη (7) Παλαιά Διαθήκη Ερμηνεία (10) παλαιοημερολογίτες (17) Παναγία (333) Παπαδόπουλος Στυλιανός (3) παράδειγμα (38) Παράδεισος (113) Παράδοση Ιερά (9) Παρασκευή Αγία (1) Παρθένιος ο Χίος Όσιος (2) Πάσχα (22) πατήρ Νικόλαος Πουλάδας (21) πατρίδα (9) Πατρολογία (19) Παύλος Απόστολος (4) πειρασμοί (27) Πεντηκοστή (12) περιέργεια (3) Πέτρος Απόστολος (1) πίστη (539) πλησἰον (69) πλούτος (73) Πνευματικές Νουθεσίες (92) πνευματική ζωή (278) πνευματικός πατέρας (120) πνευματισμός (10) ποίηση (21) πόλεμος (28) πολιτική (25) πολιτισμός (9) Πορφύριος Όσιος (271) πραότητα (7) προθυμἰα (28) Πρόνοια (5) Πρόνοια Θεία (90) προορισμός (15) προσευχή (806) προσοχή (51) προσπἀθεια (139) προτεσταντισμός (29) προφητείες (15) ραθυμία (18) Ρωμαιοκαθολικισμός (36) Σάββας Καλύμνου Άγιος (1) Σαρακοστή (12) σεβασμός (28) Σεραφείμ του Σαρώφ Όσιος (11) Σιλουανός Άγιος (2) σιωπή (14) σοφία (54) Σπυρίδων Άγιος (2) σταθερότητα (2) Σταυρός (84) Σταυροφορίες (4) Σταύρωση (52) συγχώρηση (92) συκοφαντία (2) Συμεών Νέος Θεολόγος όσιος (88) συμπὀνια (23) συναξάρι (2) συνείδηση (25) σχίσμα (34) σώμα (49) σωτηρία (47) Σωφρόνιος του Έσσεξ Άγιος (35) τάματα (2) ταπεινοφροσύνη (270) ταπείνωση (196) Τέλος Κόσμου (4) Τερτυλλιανός (1) Τεσσαρακοστή Μεγάλη (6) τέχνη (1) τιμωρία (19) Τριάδα Αγία (35) τύχη (2) υγεία (8) υλικά αγαθά (43) υπακοή (124) Υπαπαντή (2) υπαρξιακά (73) υπερηφἀνεια (55) υποκρισία (25) υπομονή (222) φανατισμός (5) φαντασία (5) φαντάσματα (3) φιλαργυρἰα (9) φιλαυτἰα (10) φιλία (30) φιλοσοφία (23) Φλωρόφσκυ Γεώργιος (3) φόβος (56) φὀβος Θεοὐ (26) φως (44) Φώτιος άγιος (1) χαρά (123) Χαράλαμπος Άγιος (1) χάρις θεία (119) χαρίσματα (39) Χειρόγραφα Καινής Διαθήκης (1) Χριστιανισμός (21) χριστιανός (101) Χριστός (361) Χριστούγεννα (69) χρόνος (36) ψαλμωδία (7) ψεύδος (22) ψυχαγωγία (10) ψυχή (270) ψυχολογία (25)