Αυξομείωση μεγέθους γραμμάτων.
10 Φεβ

Το Γεροντικόν. Μέρος 5ο

Γράφτηκε από τον 

ζ'. Πήγε κάποτε ο μακάριος Αρχιεπίσκοπος Θεόφιλος στον Αββά Αρσένιο, μαζί με κάποιον άρχοντα. Και ζητούσε από τον γέροντα να τους πη κάποιο λόγο ωφέλιμο. Μετά από σύντομη σιωπή λοιπόν, ο γέρων του αποκρίνεται : « Και αν σας πω κάτι, θα το τηρήσετε ; ». Και αυτοί υποσχέθηκαν ότι θα το τηρήσουν. Τότε τους λέγει ο γέρων : « Όπου ακούσετε ότι βρίσκεται ο Αρσένιος, μη πλησιάσετε ».
η’. Άλλοτε πάλι, θέλοντας ο Αρχιεπίσκοπος να τον επισκεφθή, έστειλε πρώτα άνθρωπο για να πληροφορηθή αν θα ανοίξη την πόρτα του ο γέρων. Και εκείνος του εμήνυσε : « Αν έλθης, θα σου ανοίξω. Και αν ανοίξω σε σένα, σε όλους θα ανοίγω. Έτσι, δεν θα μπορώ να μένω εδώ ». Ακούοντάς τα δε αυτά ο Αρχιεπίσκοπος, είπε : « Αν πάω για να τον διώξω από εκεί, δεν πηγαίνω ποτέ σ’ αυτόν ».
θ'. Ένας αδελφός ζήτησε από τον Αββά Αρσένιο να του πη ωφέλιμο λόγο. Και του απαντά ο γέρων : « Όσο μπορείς αγωνίσου, ώστε η εσωτερική ζωή σου να είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Έτσι θα νικήσης τα εξωτερικά πάθη ».
ι'. Είπε πάλι : « Αν τον Θεό ζητήσουμε, θα μας φανερωθή. Και αν τον κρατήσουμε, θα παραμείνη σ’ εμάς ».
ια'. Είπε κάποιος στον Αββά Αρσένιο : « Οι λογισμοί μου με βασανίζουν, λέγοντάς μου : Δεν μπορείς να νηστεύης ούτε να εργασθής. Τουλάχιστο, ας επισκέπτεσαι τους αρρώστους. Γιατί και αυτό αγάπη είναι ». Τότε ο γέρων, καταλαβαίνοντας τί έσπερναν στον νου του ανθρώπου εκείνου οι δαίμονες, του λέγει : « Πήγαινε, φάγε, πιες, κοιμήσου και μη εργασθής. Μονάχα από το κελλί σου να μη απομακρυνθής ». Γιατί ήξερε ότι η υπομονή του κελλιού φέρνει τον μοναχό στην ισορροπία του.
ιβ'. Έλεγε ο Αββάς Αρσένιος : « Ξένος μοναχός σε άλλον από τον δικό του τόπο να μη παρεμβαίνη. Και έτσι θα έχη ανάπαυση ».
ιγ'. Είπε ο Αββάς Μάρκος στον Αββά Αρσένιο : « Γιατί μας αποφεύγεις ; ». Του λέγει ο γέρων : « Ο Θεός ξέρει ότι σας αγαπώ. Αλλά δεν μπορώ να είμαι με τον Θεό και με τους ανθρώπους. Οι Ασώματες Δυνάμεις, οι Άγγελοι, οπού, καθώς λέγει η Γραφή, είναι χιλιάδες και μυριάδες, ένα θέλημα έχουν. Ενώ οι άνθρωποι πολλά θελήματα έχουν. Δεν μπορώ λοιπόν να αφήσω τον Θεό και να πάω με τους ανθρώπους ».
ιδ’ . Έλεγε ο Αββάς Δανιήλ για τον Αββά Αρσένιο, ότι περνούσε όλη τη νύχτα αγρυπνώντας. Και όταν, όπως ήταν φυσικό, τον έπιανε κατά την αυγή νύστα, έλεγε στον ύπνο : « Έλα, κακέ δούλε ». Και κοιμόταν για λίγο, καθισμένος και κατόπιν ευθύς σηκωνόταν.
ιε’ . Έλεγε ο Αββάς Αρσένιος, ότι είναι αρκετό στον προχωρημένο μοναχό να κοιμάται μια ώρα, αν είναι αγωνιστής.
ιστ'. Έλεγαν οι γέροντες : «Κάποτε, προσφέρθηκαν στη Σκήτη λίγα ξερά σύκα. Και επειδή το δώρο ήταν μηδαμινό, δεν έστειλαν στον Αββά Αρσένιο, για να μη τον προσβάλουν. Ο γέρων όμως, σαν το έμαθε, δεν ήλθε στη σύναξη, λέγοντας : Δεν είμαι άξιος να λάβω την ευλογία οπού έστειλε ο Θεός στους αδελφούς. Κρατήστε με λοιπόν απ’ έξω. Και το άκουσαν όλοι και ωφελήθηκαν από την ταπείνωση του γέροντος. Πήγε τότε ο πρεσβύτερος και του έφερε τα σύκα και τον ωδήγησε στη σύναξη με χαρά ».
ιζ’ . Έλεγε ο Αββάς Δανιήλ : « Τόσα χρόνια έμεινε μαζί μας και μονάχα ένα ζεμπίλι σιτάρι του ετοιμάζαμε κάθε έτος. Και όταν του κάναμε επίσκεψη, απ’ αυτό τρώγαμε ».
ιη’ . Έλεγε πάλι για τον Αββά Αρσένιο : « Ούτε μια φορά τον χρόνο δεν άλλαζε το νερό από τα φοινικόφυλλα, αλλά μόνο πρόσθετε. Γιατί έφτιαχνε πλεξούδα και έρραβε έως τις έξη. Και τον παρακάλεσαν οι γέροντες, λέγοντας : Γιατί δεν αλλάζεις το νερό από τα φοινικόφυλλα, μια και μυρίζει ; Και τους είπε : Γιατί, αντί τα θυμιάματα και τα αρώματα που απήλαυσα στον κόσμο, πρέπει να απολαύσω τώρα αυτή τη μυρουδιά ».
ιθ’ . Είπε πάλι : « Σαν μάθαινε ότι ωρίμασε κάθε λογής καρπός, έλεγε μόνος του : Φέρτε μου απ’ αυτό. Και δοκίμαζε μια μόνο φορά από όλα για λίγο, ευχαριστώντας τον Θεό ».
κ'. Αρρώστησε κάποτε ο Αββάς Αρσένιος και χρειαζόταν κάτι σε ασήμαντη ποσότητα. Και μη έχοντας να το αγοράση, το έλαβε από κάποιον οπού προσφέρθηκε από αγάπη να τον εξυπηρέτηση. Και είπε : « Σ’ ευχαριστώ, Κύριε, οπού με αξίωσες να γίνω αντικείμενο αγάπης για χάρη του ονόματός σου ».
κα’ . Έλεγαν γι’ αυτόν ότι το κελλί του απείχε μιλιά τριάντα δυό. Δεν έβγαινε δε εύκολα. Γιατί άλλοι τον εξυπηρετούσαν. Όταν δε ερημώθηκε η Σκήτη, βγήκε κλαίοντας και έλεγε : « Έχασε ο κόσμος τη Ρώμη και οι μοναχοί τη Σκήτη ».
κβ’ . Ρώτησε ο Αββάς Μάρκος τον Αββά Αρσένιο : «Είναι σωστό να μη έχη τινάς στο κελλί του κάποια παρηγοριά ; Γιατί είδα κάποιον αδελφό οπού είχε κάτι λιγοστά χορταρικά και τα ξερρίζωνε ». Του λέγει ο Αββάς Αρσένιος : « Καλό βέβαια είναι, αλλά ανάλογα με την ψυχική δύναμη του ανθρώπου. Γιατί, αν δεν αντέχη σε τέτοια συνήθεια, πάλι φυτεύει άλλα ».
κγ'. Διηγήθηκε ο Αββάς Δανιήλ, ο μαθητής του Αββά Αρσενίου, λέγοντας : « Βρέθηκα κάποτε κοντά στον Αββά Αλέξανδρο. Και τον έπιασε πόνος και ξάπλωσε, βλέποντας προς τα άνω, εξ αιτίας του πόνου. Συνέβη δε να έλθη σ’ αυτόν ο μακάριος Αρσένιος, για να του μιλήση. Και τον είδε ξαπλωμένο. Αφού λοιπόν μίλησε, του λέγει : Και ποιος ήταν ο λαϊκός οπού είδα εδώ ; Του λέγει ο Αββάς Αλέξανδρος : Που τον είδες ; Και αποκρίθηκε : Καθώς κατέβαινα από το όρος, κοίταξα εδώ κατά το σπήλαιο και είδα κάποιον ξαπλωμένο να βλέπη προς τα άνω. Και του έβαλε μετάνοια και του είπε : Συγχώρησε με, εγώ ήμουν. Γιατί με έπιασε πόνος. Και του λέγει ο γέρων : Ώστε συ ήσουν ; Καλά. Εγώ νόμισα ότι λαϊκός ήταν και γι’ αυτό ρώτησα ».

(Είπε Γέρων,Το Γεροντικόν εκδ. Αστήρ, Αθήνα 1996 σελ. 19-22)

Εύρεση

Δημοφιλή Θέματα (Α-Ω)

αγάπη (229) Αγάπη Θεού (64) αγάπη σε Θεό (17) αγάπη σε Χριστό (54) άγγελοι (10) Αγγλικανισμός (1) Αγία Γραφή (66) Αγιασμός (1) Άγιο Πνεύμα (14) άγιοι (38) άγιος (96) αγνότητα (7) άγχος (21) αγώνας (74) αγώνας πνευματικός (44) Αθανάσιος ο Μέγας (1) αθεΐα (110) αιρέσεις (100) αλήθεια (42) αμαρτία (85) Αμβρόσιος άγιος (1) άμφια (1) Αμφιλόχιος της Πάτμου (1) Ανάληψη Χριστού (2) Ανάσταση (86) ανασταση νεκρών (10) ανθρώπινες σχέσεις (171) άνθρωπος (24) αντίχριστος (7) αξιώματα (7) απιστία (5) αποκάλυψη (4) απόκρυφα (15) Απολογητικά Θέματα (1) αρετή (86) ασθένεια (25) άσκηση (5) αστρολογία (2) Αυγουστίνος άγιος (1) αυτογνωσία (72) Β Παρουσία (10) Β' Παρουσία (10) βάπτιση (6) βάπτισμα (12) Βαρβάρα αγία (1) Βασίλειος ο Μέγας (15) βία (2) βιβλίο (17) βιοηθική (10) Βουδδισμός (4) γάμος (59) Γένεση (4) Γεροντικόν (71) γηρατειά (3) γιόγκα (1) γλώσσα (43) γνώση (7) γονείς (60) Γρηγόριος ο Θεολόγος (7) Γρηγόριος ο Παλαμάς όσιος (1) γυναίκα (9) δάκρυα (12) δάσκαλος (16) Δεύτερη Παρουσία (8) Δημιουργία (47) διάβολος (71) Διάδοχος Φωτικής όσιος (1) διάκριση (70) διάλογος (4) δικαιοσύνη (12) Δογματικα Θέματα (5) Δογματική Τρεμπέλα (1) δύναμη (2) Δωρόθεος αββάς (6) εγωισμός (141) εικόνες (19) Ειρηναίος Λουγδούνου άγιος (3) ειρήνη (6) εκκλησία (79) Εκκλησιαστική Ιστορία (23) Εκκλησιαστική περιουσία (2) έκτρωση (1) ελεημοσύνη (23) ελευθερία (18) Ελλάδα (16) ελπίδα (16) Εξαήμερος (2) εξέλιξης θεωρία (15) Εξομολόγηση (85) εξωγήινοι (2) εξωσωματική γονιμοποίηση (5) επάγγελμα (10) επιστήμη (74) εργασία (38) Ερμηνεία Αγίας Γραφής (52) έρωτας (9) έρωτας θείος (1) Ευαγγέλια (68) Ευαγγέλιο Ιωάννη Ερμηνεία (33) ευγένεια (5) ευσπλαχνία (9) ευτυχία (30) ευχαριστία (12) Εφραίμ ο Σύρος όσιος (1) ζήλεια (3) ζώα (19) ηθική (11) ησυχία (10) θάνατος (123) θάρρος (21) θαύμα (74) θέατρο (1) Θεία Κοινωνία (52) Θεία Λειτουργία (49) θεία Πρόνοια (3) θέληση (10) Θεόδωρος Στουδίτης όσιος (36) θεολογία (19) Θεός (7) Θεοφάνεια (2) θλίψεις (157) θρησκείες (30) θυμός (49) Ιάκωβος Τσαλίκης Όσιος (5) ιατρική (10) Ιγνάτιος Θεοφόρος (8) ιεραποστολή (34) ιερέας (67) ιερωσύνη (3) Ινδουισμός (9) Ιουδαίοι (1) Ιουστίνος άγιος (1) Ισαάκ ο Σύρος (1) Ισίδωρος Πηλουσιώτης όσιος (33) Ισλάμ (7) Ιστορία Ελληνική (7) Ιστορία Παγκόσμια (12) Ιστορικότης Χριστού (1) Ιωάννης Κροστάνδης (3) Ιωάννης Χρυσόστομος (36) Καινή Διαθήκη Ερμηνεία (23) Καινή Διαθήκη κριτικό κείμενο NestleAland (5) Κανόνες Εκκλησίας (1) καρδιά (18) Κασσιανός Όσιος (4) κατάκριση (53) καταναλωτισμός (3) καύση νεκρών (1) κήρυγμα (17) Κλίμακα (4) κλοπή (1) Κοίμησις Θεοτόκου (13) κοινωνία (130) κόλαση (17) Κουάκεροι (1) ΚράτοςΕκκλησία (1) Κρίσις Μέλλουσα (10) Κύριλλος Άγιος (1) Λατρεία Θεία (57) λείψανα (7) λογισμοί (39) λύπη (1) μαγεία (10) Μάξιμος Ομολογητής (1) μάρτυρες (10) Μεθοδιστές (1) μελέτη (24) μετά θάνατον (28) μετά θάνατον ζωή (40) Μεταμόρφωση (3) Μεταμόρφωσις (4) μετάνοια (90) Μετενσάρκωση (2) μητέρα (15) μίσος (1) ΜΜΕ (1) μνημόσυνα (6) μοναξιά (12) μοναχισμός (18) μόρφωση (16) μουσική (3) Ναός (5) ναρκωτικά (1) νέοι (9) νεοπαγανισμός (5) νηστεία (22) Νικόλαος Άγιος (3) νους (16) οικονομία (2) Οικουμενισμός (3) ομορφιά (11) όνειρα (24) οράματα (5) Ορθοδοξία (64) όρκος (1) πάθη (51) πάθος (4) παιδεία (11) παιδιά (28) Παΐσιος Όσιος (58) Παλαιά Διαθήκη (3) Παλαιά Διαθήκη Ερμηνεία (8) παλαιοημερολογίτες (8) Παναγία (84) Παπαδόπουλος Στυλιανός (3) παράδειγμα (21) Παράδεισος (52) Παράδοση Ιερά (5) Πάσχα (13) πατρίδα (5) Πατρολογία (8) Πεντηκοστή (8) πίστη (171) πλούτος (25) Πνευματικές Νουθεσίες (30) πνευματική ζωή (95) πνευματικός πατέρας (37) πνευματισμός (8) ποίηση (14) πόλεμος (20) πολιτική (21) πολιτισμός (6) Πόποβιτς Ιουστίνος άγιος (2) Πορφύριος Όσιος (37) Πρόνοια (5) Πρόνοια Θεία (60) προορισμός (6) προσευχή (183) προσοχή (8) προτεσταντισμός (25) προφητείες (2) ραθυμία (5) Ρωμαιοκαθολικισμός (28) Σαρακοστή (4) σεβασμός (2) σοφία (25) Σταυρός (35) Σταυροφορίες (4) Σταύρωση (21) συγχώρηση (13) συνείδηση (4) σχίσμα (11) σώμα (7) Σωφρόνιος του Έσσεξ (24) τάματα (1) ταπεινοφροσύνη (96) ταπείνωση (2) Τέλος Κόσμου (1) Τεσσαρακοστή Μεγάλη (2) τέχνη (1) Τριάδα Αγία (6) τύχη (2) υλικά αγαθά (6) υπακοή (16) υπαρξιακά (53) υποκρισία (7) υπομονή (46) φανατισμός (3) φαντασία (2) φαντάσματα (2) φιλία (15) φιλοσοφία (16) Φλωρόφσκυ Γεώργιος (3) φόβος (28) φως (2) χαρά (41) χάρις θεία (17) χαρίσματα (3) Χειρόγραφα Καινής Διαθήκης (1) Χριστιανισμός (8) χριστιανός (39) Χριστός (20) Χριστούγεννα (38) χρόνος (22) ψεύδος (12) ψυχαγωγία (4) ψυχή (87) ψυχολογία (16)