481. Στον υλικό κόσμο, ο Θεός μας ευεργετεί ποικιλότροπα. Μας φωτίζει και μας θερμαίνει με τον ήλιο. Μας δίνει τον αέρα που αναπνέουμε, το νερό που πίνουμε, τις τροφές που μας χρειάζονται από το φυτικό και το ζωϊκό βασίλειο. Αλλά και στον πνευματικό κόσμο, ο Κύριος μας ευεργετεί ανάλογα. Μας φωτίζει νου και καρδιά. Μας απαλλάσσει από το βάρος της αμαρτίας. Μας προστατεύει με τη χάρι του. Μας ευεργετεί επίσης μέσω των Αγγέλων του. Όλα αυτά τα μακάρια πνεύματα είναι όργανα του Θεού για τη σωτηρία μας. «Οὐχὶ πάντες εἰσὶ λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν;»…
«Στην έπαρσή του ο ασεβής καταφρονεί τον Κύριο. “Διόλου δεν υπάρχει Θεός” είν’ οι λογισμοί του» (Ψαλμός 10:4) Ένας επηρμένος δικηγόρος, που επισκέφτηκε ένα χωριό, συζητώντας μ’ ένα γεωργό, του είπε: «Γιατί, Μήτσο, δεν κρατάς το κεφάλι σου ψηλά έναντι των άλλων; Εγώ δε σκύβω το κεφάλι μου ούτε μπροστά στο Θεό»! Κι εκείνος απάντησε: «Βλέπεις το χωράφι αυτό με το σιτάρι; Μόνο τα κεφάλια του σταριού που είναι άδεια στέκονται όρθια. Τα γεμάτα είναι όλα σκυμμένα»!Με το δικηγόρο αυτόν μοιάζουν πολλοί αλαζόνες που αρνούνται να πιστέψουν στο Θεό. Ο Θεός όμως μέσα στη μεγάλη Του αγάπη και στο άπειρο…
478. Να είσαι ζηλωτής της αγάπης. Όλα θα παρέλθουν, η αγάπη όμως θα μείνη στον αιώνα, όπως και ο Θεός, που είναι Αγάπη. 479. Ο λόγος στα στόματα μερικών είναι πνεύμα και ζωή, ενώ στα στόματα άλλων είναι γράμμα νεκρό (κατά την προσευχή και το κήρυγμα). «Τὰ ρήματα ἃ ἐγὼ λαλῶ ὑμῖν, πνεῦμά ἐστι καὶ ζωή ἐστιν» (Ιω. στ’ 63). Έτσι πρέπει να είναι και τα δικά μας λόγια, εφ’ όσον είμαστε εικόνες του Θεού και Λόγου. 480. Ο πατέρας και η μητέρα θεωρούν ως φυσικό και αναγκαίο να δίνουν στα παιδιά τους την καθημερινή τροφή. Δεν τους δίνουν αντί…