Ιερείς Ναού

Σήμερα στόν ἱερό Ναό ὑπηρετοῦν οἱ Ἱερεῖς: π. Γεώργιος Θραψανάκης (210-93.44.521), π. Ιωάννης Πατίτσας καί π. Νικόλαος Πουλάδας (210-95.85.590/ 6951008221).