Εορτές Ναού

Ο Ναός μας πανηγυρίζει:

-στις 6 Αυγούστου (Μεταμόρφωση του Σωτήρος)

AgSostisMetamorf

-στις 7 Σεπτεμβρίου (Αγίου Μάρτυρος Σώζοντος)

AgiosSozon