Αυξομείωση μεγέθους γραμμάτων.
25 Ιουλ

Εξωσωματική γονιμοποίηση & Εκκλησία

Γράφτηκε από 

Επειδή στα θέματα των σύγχρονων αναπαραγωγικών τεχνολογιών οι περισσότεροι πιστοί άλλα και εξομολόγοι αγνοούν τις πολύ σημαντικές λεπτομέρειες, είναι αναγκαία μια ενημέρωση σε όλα τα επίπεδα.
Ή γνώση των τρόπων με τους οποίους διενεργείται η υποβοηθούμενη τεκνοποιία, όπως και οι βασικές θέσεις της Εκκλησίας απέναντι της, διευκολύνουν σημα¬ντικά την υπεύθυνη τοποθέτηση των ενδιαφερομένων στα θέματα αυτά.

Η Εκκλησία δεν μπορεί κατ' αρχήν να συστήσει την προσφυγή στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ατεκνίας. Ούτε πάλι ρόλος της είναι να εγκρίνει αποφάσεις. Μπορεί όμως και οφείλει να αντιμετωπίσει το θέμα, εφόσον αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα πού δημιουργήθηκε ανεξάρτητα από τη θέληση ή την επιθυμία της, επί τη βάσει όχι ασφαλώς της θεολογικής ακρίβειας άλλα της πνευματικής οικονομίας. Σύμφωνα με τα παραπάνω, όταν της ζητηθεί, πρέπει να δώσει την κατεύθυνση του φρονήματος της με σαφήνεια και ελευθερία.

Με δεδομένα όλα αυτά και το γεγονός ότι οι σημερινοί γονείς βρίσκονται κάτω από έντονη πίεση, ενώπιον μεγάλης πρόκλησης και με περιορισμένες αντοχές και αποθέματα πίστεως και εσωτερικής δυνάμεως, ή Εκκλησία θα μπορούσε να ακολουθεί τα εξής βήματα στη διαποίμανση των πιστών.
α) Να καταστήσει εμφανή και έμπρακτη την κατανόηση και αγάπη της. Ό λόγος της να είναι μεστός πνεύματος και αληθείας άλλα και συμπαθής και φιλάνθρωπος.
β) Να εκφράσει την τεράστια σημασία πού σε όλα αυτά έχει ή ανάγκη να διατηρηθεί ή ιερότητα του γάμου, να υπάρχει δηλαδή χώρος για την ενέργεια της χάριτος του Θεού. Συνήθως οι δοκιμασίες και οι στερήσεις αποτελούν μοναδικές ευκαιρίες επιβεβαιώσεως της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας.
γ) Να γίνεται ενημέρωση του τί ακριβώς περιλαμβάνουν οι εν λόγω μέθοδοι και να εντοπίζονται τα σημεία πού καταδεικνύουν τα ηθικά και πνευματικά προβλήματα πού συνήθως δημιουργούν.
δ) Να καθίσταται σαφές ότι κατόπιν όλων αυτών (μη φυσιολογική, ά-σεξουαλική σύλληψη, πλεονάζοντα έμβρυα, δυνατότητες παρεκτροπών, δυνατότητες προεμφυτευτικής γενετικής παρέμβασης και τροποποίησης κ.λπ.), ή Εκκλησία δυσκολεύεται να επευλογήσει αυτή την πρακτική και να υιοθετήσει οδούς ξέ¬νες προς το πνεύμα της.
ε) Για περιπτώσεις πού ή τεκνοποίηση διασαλεύει τη φυσιολογική οικογενειακή τάξη (άγαμες μητέρες, γονιμοποίηση με σπέρμα αποθανόντος συζύγου, τεκνοποίηση υπερήλικων μητέρων, ετερόλογη γονιμοποίηση, δανεισμός μήτρας κ.λπ.) να γίνει πλέον σαφές ότι κάτι τέτοιο δεν βρίσκει σύμφωνη την Εκκλησία.
στ) Εάν πρόκειται για γονείς πού για ποικίλους και ειδικούς λόγους αδυνατούν να συμμορφωθούν, ας προτείνεται ενθέρμως ή ιδέα της υιοθεσίας ή, αν και αυτό δεν είναι εφικτό, ας γίνεται δεκτό κατ' οικονομίαν ή γονιμοποίηση να επιτυγχάνεται με τεχνικές, οι όποιες όμως δεν δημιουργούν πλεονάζοντα έμβρυα, ούτε περιλαμβάνουν οιασδήποτε μορφής δανεισμούς ή αφήνουν περιθώρια για καταστροφή εμβρύων. Έτσι επί παραδείγματι ή Εκκλησία θα μπορούσε να δεχθεί κατ' οίκονομίαν την ομόλογη σπερματέγχυση, του ζευγαριού θεωρούμενου ως ενιαίας μονάδος πού νοσεί και με το δεδομένο ότι αμφότεροι οι σύζυγοι συμφωνούν, ή όλη δε διαδικασία είναι ενταγμένη στο πνεύμα των όσων προαναφέρθηκαν. Θα μπορούσε επίσης να δεχθεί την υποβοήθηση στην αναπαραγωγή με γαμέτες μόνο των γονέων, εμφύτευση στη μήτρα της μητέρας και γονιμοποίηση τόσων εμβρύων όσα και θα εμφυτευθούν.

Οι πνευματικοί θα πρέπει να διαδώσουν με ταπείνωση και πίστη την ανάγκη οι πιστοί να επιστρέψουν προς περισσότερο φυσικούς και πνευματικούς τρόπους ζωής. Είναι πλέον δεδομένο ότι ό τρόπος ζωής, ή ένταση και το άγχος, ό κλονισμός της εμπιστοσύνης των ανθρώπων και συναφείς παράγοντες θεωρούνται υπεύθυνοι για το ότι η υπογονιμότητα έχει ανέλθει σε επικίνδυνα υψηλά επίπεδα.
Ή Εκκλησία προτείνει μια μη εκκοσμικευμένη αντίληψη ζωής, τέτοια πού εγγυάται την απλότητα, την ειρήνη, την ολιγάρκεια, την αμοιβαία εμπιστοσύνη των συζύγων, την προσφυγή στην ιατρική βοήθεια άλλα και την ταυτόχρονη παράδοση της ζωής μας στα χέρια του Θεού.

Ή λειτουργική και προσωπική προσευχή, ή ενεργός και υγιής συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας, ή καλλιέργεια της αγάπης, ή προσφυγή στη μεσι¬τεία των αγίων, τα υγιή τάματα, τα ταπεινά προσκυνήματα κ.λπ., αποτελούν τα επιβεβαιωμένα από την εμπειρία μέσα της Εκκλησίας, τα όποια χρειάζεται να επιστρέψουν στη ζωή των πιστών.

Όταν ή Εκκλησία ζητεί από τα ζευγάρια να αποφεύγουν κάποιες τεχνικές πού αυξάνουν τις ελπίδες για παιδοποιία θα πρέπει ταυτόχρονα να εμπνέει και την εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού και να εισάγει τους πιστούς στη λογική και την εμπειρία της προσευχής και του «σημείου».

Ή Εκκλησία υποδεικνύει μεν την οδό της ακριβείας, άλλα θεραπεύει ποιμαντικά και τις πτώσεις των τέκνων της, όταν για διάφορους λόγους, αφ ενός μεν αδυνατούν να εφαρμόσουν τη διδασκαλία της, αφ ετέρου δε μετανοούν ειλικρινά.
Επί πλέον, ή Εκκλησία αντικρίζει το όλο θέμα της ανθρώπινης αναπαραγωγής μέσα από μια πιο ευρεία οπτική. Έτσι, αν και ή απόκτηση τέκνων από μόνη της αποτελεί δώρο Θεού και ευλογία, εν τούτοις το ενδιαφέρον των γονέων πρέπει να εστιασθεί σε ένα σημαντικότερο γεγονός• παράλληλα με τη δική τους κατά Χριστόν τελείωση, στην καλή ανατροφή και την κατά Χριστόν προκοπή και ανάπτυξη των παιδιών τους, ώστε να μπορούν να πουν κάποια μέρα «ιδού εγώ και τα παιδία α μοι εδωκεν ό Θεός». (Έβρ. β' 13).

Συμπερασματικό απόσπασμα από τα Επίσημα Κείμενα Βιοηθικής της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας- Επιτροπής Βιοηθικής


Για ολόκληρο το αρχειο πατήστε εδώ.

Εύρεση

Δημοφιλή Θέματα (Α-Ω)

αγάπη (503) Αγάπη Θεού (199) αγάπη σε Θεό (131) αγάπη σε Χριστό (119) άγγελοι (38) Αγγλικανισμός (1) Αγία Γραφή (93) Αγιασμός (5) Άγιο Πνεύμα (61) άγιοι (130) άγιος (171) αγνότητα (23) άγχος (34) αγώνας (103) αγώνας πνευματικός (174) Αθανασία (5) Αθανάσιος ο Μέγας (3) αθεΐα (125) αιρέσει (1) αιρέσεις (295) ακτημοσὐνη (14) αλήθεια (80) αμαρτία (233) Αμβρόσιος άγιος (3) άμφια (1) Αμφιλόχιος της Πάτμου (4) Ανάληψη Χριστού (3) Ανάσταση (119) ανασταση νεκρών (21) ανθρώπινες σχέσεις (264) άνθρωπος (142) αντίχριστος (9) αξιώματα (14) απἀθεια (2) απιστία (17) απλότητα (5) αποκάλυψη (7) απόκρυφα (16) Απολογητικά Θέματα (1) αρετή (170) Αρσένιος Όσιος (3) ασθένεια (81) άσκηση (41) αστρολογία (2) Αυγουστίνος άγιος (1) αυταπάρνηση (9) αυτογνωσία (113) αυτοθυσἰα (19) αυτοκτονία (5) Β Παρουσία (10) Β' Παρουσία (11) βάπτιση (14) βάπτισμα (24) Βαρβάρα αγία (1) Βαρσανουφίου Οσίου (30) Βασίλειος ο Μέγας (25) Βελιμίροβιτς Νικόλαος Άγιος (3) βία (4) βιβλίο (29) βιοηθική (10) Βουδδισμός (5) γάμος (111) Γένεση (5) Γέννηση Κυρίου (2) Γεροντικόν (194) Γερόντισσα Γαβριηλία (1) γηρατειά (10) γιόγκα (2) γλώσσα (63) γνώση (15) γονείς (122) Γρηγόριος ο Θεολόγος (12) Γρηγόριος ο Παλαμάς όσιος (6) γυναίκα (30) δάκρυα (32) δάσκαλος (22) Δεύτερη Παρουσία (13) Δημιουργία (58) διάβολος (170) Διάδοχος Φωτικής όσιος (13) διάκριση (127) διάλογος (5) δικαιο (3) δικαιοσύνη (21) Διονύσιος Αρεοπαγίτης Άγιος (1) Δογματικα Θέματα (155) Δογματική Τρεμπέλα (1) δύναμη (39) Δωρόθεος αββάς (7) εγκράτεια (7) εγωισμός (222) εικόνες (21) Ειρηναίος Λουγδούνου άγιος (3) ειρήνη (36) εκκλησία (177) Εκκλησιαστική Ιστορία (24) Εκκλησιαστική περιουσία (2) έκτρωση (4) έλεγχος (9) ελεημοσύνη (78) ελευθερία (40) Ελλάδα (19) ελπίδα (41) εμπιστοσὐνη (35) Εξαήμερος (2) εξέλιξης θεωρία (16) Εξομολόγηση (130) εξωγήινοι (2) εξωσωματική γονιμοποίηση (5) επάγγελμα (16) επιμονἠ (27) επιστήμη (104) εργασία (71) Ερμηνεία Αγίας Γραφής (58) έρωτας (13) έρωτας θείος (4) Ευαγγέλια (80) Ευαγγέλιο Ιωάννη Ερμηνεία (33) ευγένεια (11) ευγνωμοσὐνη (19) ευσπλαχνία (27) ευτυχία (58) ευχαριστία (25) Εφραίμ ο Σύρος όσιος (2) εχεμύθεια (1) ζήλεια (11) ζώα (36) ζωή (8) ηθική (13) ησυχία (24) θάνατος (214) θάρρος (64) θαύμα (174) θέατρο (1) Θεία Κοινωνία (140) Θεία Λειτουργία (103) θεία Πρόνοια (8) θἐλημα (28) θέληση (21) Θεόδωρος Στουδίτης όσιος (36) θεολογία (27) Θεός (169) Θεοφάνεια (5) θλίψεις (244) θρησκείες (39) θυμός (91) Ιάκωβος Τσαλίκης Όσιος (7) ιατρική (11) Ιγνάτιος Θεοφόρος (9) ιεραποστολή (45) ιερέας (158) ιερωσύνη (10) Ινδουισμός (12) Ιουδαίοι (1) Ιουστίνος άγιος (2) Ιουστίνος Πόποβιτς Άγιος (1) Ισαάκ ο Σύρος (2) Ισίδωρος Πηλουσιώτης όσιος (34) Ισλάμ (11) Ιστορία Ελληνική (8) Ιστορία Παγκόσμια (14) Ιστορικότης Χριστού (1) Ιωάννης Θεολόγος (1) Ιωάννης Κροστάνδης (175) Ιωάννης Χρυσόστομος (240) Ιωσήφ Ησυχαστής Άγιος (1) Καινή Διαθήκη Ερμηνεία (23) Καινή Διαθήκη κριτικό κείμενο NestleAland (5) Κανόνες Εκκλησίας (3) καρδιά (57) Κασσιανός Όσιος (4) κατάκριση (102) καταναλωτισμός (8) Κατηχητικό (3) καύση νεκρών (1) κενοδοξία (7) κήρυγμα (48) Κλίμακα (5) κλοπή (5) Κοίμησις Θεοτόκου (14) κοινωνία (163) κόλαση (29) Κουάκεροι (1) ΚράτοςΕκκλησία (1) Κρίσις Μέλλουσα (20) Κύριλλος Άγιος (1) Λατρεία Θεία (70) λείψανα (7) λογισμοί (73) λύπη (37) μαγεία (12) Μάξιμος Ομολογητής (1) μάρτυρες (22) μεγαλοσὐνη (6) Μεθοδιστές (1) μελέτη (43) μετά θάνατον (29) μετά θάνατον ζωή (53) Μεταμόρφωση (3) Μεταμόρφωσις (4) μετάνοια (224) Μετενσάρκωση (3) μητέρα (46) μίσος (7) ΜΜΕ (4) μνημόσυνα (6) μοναξιά (17) μοναχισμός (91) Μορμόνοι (1) μόρφωση (20) μουσική (4) Ναός (13) ναρκωτικά (3) Νεκτάριος άγιος (10) νέοι (22) νεοπαγανισμός (5) νηστεία (51) Νικόλαος Άγιος (3) νους (24) οικονομία (2) Οικουμενισμός (3) ομολογία (1) ομορφιά (15) ομοφυλοφιλία (1) όνειρα (30) οραμα (17) οράματα (15) Ορθοδοξία (231) όρκος (1) πάθη (210) πάθος (24) παιδεία (23) παιδιά (117) Παΐσιος Όσιος (233) Παλαιά Διαθήκη (4) Παλαιά Διαθήκη Ερμηνεία (9) παλαιοημερολογίτες (12) Παναγία (207) Παπαδόπουλος Στυλιανός (3) παράδειγμα (35) Παράδεισος (88) Παράδοση Ιερά (6) Παρθένιος ο Χίος Όσιος (1) Πάσχα (18) πατήρ Νικόλαος Πουλάδας (15) πατρίδα (9) Πατρολογία (8) Παύλος Απόστολος (4) πειρασμοί (12) Πεντηκοστή (9) Πέτρος Απόστολος (1) πίστη (432) πλησἰον (30) πλούτος (51) Πνευματικές Νουθεσίες (85) πνευματική ζωή (220) πνευματικός πατέρας (88) πνευματισμός (9) ποίηση (17) πόλεμος (25) πολιτική (25) πολιτισμός (7) Πόποβιτς Ιουστίνος άγιος (11) Πορφύριος Όσιος (200) προθυμἰα (8) Πρόνοια (5) Πρόνοια Θεία (80) προορισμός (10) προσευχή (497) προσοχή (26) προσπἀθεια (76) προτεσταντισμός (26) προφητείες (12) ραθυμία (12) Ρωμαιοκαθολικισμός (33) Σαρακοστή (10) σεβασμός (16) Σεραφείμ του Σαρώφ Όσιος (4) σιωπή (3) σοφία (37) Σπυρίδων Άγιος (1) Σταυρός (66) Σταυροφορίες (4) Σταύρωση (44) συγχώρηση (54) συμπὀνια (11) συνείδηση (15) σχίσμα (31) σώμα (28) Σωφρόνιος του Έσσεξ (25) τάματα (2) ταπεινοφροσύνη (205) ταπείνωση (68) Τέλος Κόσμου (3) Τεσσαρακοστή Μεγάλη (4) τέχνη (1) τιμωρία (3) Τριάδα Αγία (27) τύχη (2) υγεία (8) υλικά αγαθά (33) υπακοή (83) Υπαπαντή (1) υπαρξιακά (73) υπερηφἀνεια (39) υποκρισία (12) υπομονή (166) φανατισμός (5) φαντασία (3) φαντάσματα (2) φιλαργυρἰα (6) φιλαυτἰα (9) φιλία (25) φιλοσοφία (22) Φλωρόφσκυ Γεώργιος (3) φόβος (46) φὀβος Θεοὐ (5) φως (24) χαρά (84) Χαράλαμπος Άγιος (1) χάρις θεία (68) χαρίσματα (24) Χειρόγραφα Καινής Διαθήκης (1) Χριστιανισμός (17) χριστιανός (73) Χριστός (153) Χριστούγεννα (58) χρόνος (33) ψεύδος (22) ψυχαγωγία (9) ψυχή (183) ψυχολογία (23)
Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 42